Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Dec 10 '19 eng>bul pubic tubercle tuberculum pubicum pro closed no
4 Mar 27 '17 eng>bul cell free DNA безклетъчна ДНК pro closed no
- Jan 27 '17 eng>bul truncated скъсен / процесиран / съкратен / изрязан /скъсан / срязан / разцепен pro closed ok
- Mar 30 '16 eng>bul Resident Medical Officer лекар, който живее в болницата pro closed no
- Feb 13 '16 eng>bul learning disorder Нарушена способност за обучение pro open no
- Dec 1 '15 eng>bul gating mutations Мутации на гена CFTR pro open no
4 Dec 7 '15 bul>eng Кор хипертоникум Hypertensive heart disease pro closed ok
- Nov 7 '15 eng>bul power мощност (на статистическия критерий) pro closed ok
- Nov 8 '15 eng>bul shift table Таблица на измененията pro closed ok
4 Sep 1 '15 bul>eng без Ех. No premature beats (contractions) pro closed ok
- Aug 10 '15 bul>eng ФО Burdened family history pro closed ok
4 Aug 9 '15 eng>bul Anti-TNFα Refractory рефрактерен [неподатлив, нечувствителен към действието на] анти-TNFα pro closed no
- Nov 12 '14 eng>bul The primary efficacy endpoint първичен/основен критерий/показател за (оценка на) ефективност(та) pro closed ok
- Oct 15 '14 bul>eng термообразуване Thrombus formation pro just_closed no
- Sep 2 '14 eng>bul group detailing подробно/детайлно/изчерпателно/обстойно/всестранно ... информиране от академична група pro closed ok
4 Aug 26 '14 eng>bul apex heave Повдигане на сърдечния връх pro closed no
4 Aug 23 '14 bul>eng касаторка cassation appellant / appellant in cassation pro closed no
4 Aug 15 '14 eng>bul Prolonged Perinatal Compromise продължително перинатално увреждане/нарушение pro closed ok
4 Jul 23 '14 eng>bul ex-inhaler доставена/номинална доза pro closed no
- Jul 4 '14 bul>eng аа-нестенозираща хиперехогенна плака nonstenotic hyperechoic (аtherosclerotic) plaque pro open no
4 Jul 2 '14 eng>bul local label местни/национални указания за ... pro closed no
4 Jun 25 '14 bul>eng за бог да прости may he rest in peace / God rest his soul pro closed ok
- Jun 25 '14 eng>bul Drone безпилотен самолет pro closed ok
4 Jun 3 '14 eng>bul LFT NAD чернодробни проби б.о./в рамките на нормата pro closed no
- Jun 2 '14 bul>eng АЛК Argon laser photocoagulation pro closed ok
4 Jun 3 '14 eng>bul TNT Troponin T pro closed no
4 Jun 3 '14 eng>bul U&E NAD Урея и електролити - б.о./в нормални граници pro closed no
- Feb 28 '14 bul>eng чашков конкремент Caliceal stones/lithiasis/calculi pro closed ok
- Mar 2 '14 bul>eng Вертижен синдром Vertiginous Syndrome pro closed no
- Feb 4 '14 eng>bul sample cup spinner sample cup spinner pro open no
4 Oct 7 '13 bul>eng отдиференцирам differentiate pro closed no
4 Oct 3 '13 eng>bul shed HER2/ECD on PK ... на отделения ECD домен на HER2 върху фармакокинетиката на ... pro closed no
- Jul 29 '13 bul>eng дясна погледна пареза right palsy of gaze или right gaze palsy pro just_closed no
- Jul 26 '13 bul>eng ДГМХ right cerebral hemisphere pro open no
- Jun 8 '13 eng>bul fermenter bulk harvest непречистен (суров) добив pro open no
4 Jun 8 '13 eng>bul seed stock посевен материал pro closed no
4 May 23 '13 eng>bul extinction skin prick testing Кожно-алергична проба с титруване/титриране (с разреждане) pro closed no
- May 11 '13 eng>bul Luminous Veil блестящ воал pro closed ok
4 May 7 '13 eng>bul Blind trust сляп (затворен) тръст (фонд), анонимно доверително упрвление pro closed ok
4 May 4 '13 eng>bul certification сертификат / удостоверение pro closed no
4 Mar 28 '13 eng>bul barrel blender Барабанен смесител pro closed ok
4 Mar 28 '13 eng>bul spray-dried lactose лактоза, изсушена чрез разпрашване/пулверизиране pro closed ok
- Mar 22 '13 eng>bul scientific business manager ръководител (на отдел) научни изследвания pro just_closed ok
4 Mar 21 '13 eng>bul nociphensive behavior ноцицептивно поведение pro closed ok
4 Mar 20 '13 eng>bul initial burst начална толяма доза pro closed ok
4 Mar 19 '13 eng>bul matched polymer подбраният полимер pro closed ok
4 Mar 19 '13 eng>bul melt mixed смесени в стопилка pro closed ok
4 Mar 19 '13 eng>bul drug dumping освобождаване на голямо количество лекарство в организма pro closed ok
4 Mar 17 '13 bul>eng предмет и цели subject and objectives pro closed ok
4 Mar 14 '13 eng>bul time kill assay анализ (на антибактериална активността) според времето на загиване pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search