Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 30 pol>eng zespół śródmiejski inner city complex pro closed ok
4 Sep 11 '19 pol>eng układ ślimak - cylinder screw and barrel system pro closed no
4 Jul 9 '19 pol>eng piętro vs. kondygnacja floor / storey pro closed no
4 Aug 24 '18 pol>eng przywłaszczenie na zabezpieczenie security transfer of ownership pro closed ok
4 May 8 '17 pol>eng zaprawa marki m8 strength class pro closed no
4 May 8 '17 pol>eng "zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro" shall be made of cast-in-situ reinforced concrete pro closed no
4 Sep 3 '16 pol>eng nasyp fill pro closed no
4 Jan 23 '16 pol>eng zarząd Management Board pro closed no
4 Nov 14 '15 pol>eng akt umowy (jako część umowy) contract agreement pro closed no
4 Oct 3 '15 pol>eng połączenie gwintowane threaded connection/joint pro closed ok
- Sep 1 '15 pol>eng środki prawne remedies pro closed ok
- Jul 13 '15 pol>eng projekt organizacji budowy site arrangement plan pro closed no
- Jul 6 '15 pol>eng Ciepły montaż Layer sealing installation pro open no
- Jul 1 '15 pol>eng tryb postępowania mode of conduct pro closed ok
4 Mar 31 '15 pol>eng pas dźwigara girder flange pro closed no
4 Feb 27 '15 pol>eng inwestycja project pro closed no
- Feb 25 '15 pol>eng zamachowiec assassin pro closed no
- Feb 22 '15 pol>eng korona torowiska top of track formation pro open no
3 Feb 21 '15 pol>eng organiczne pododdziały wojsk inżynieryjnych organic engineer detachments pro closed no
- Feb 16 '15 pol>eng milcząca zgoda tacit agreement/approval pro closed ok
4 Sep 10 '14 pol>eng "wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną" you are/shall be entitled to / eligible for remuneration ... pro closed no
- Sep 10 '14 pol>eng dyspozycyjności available pro just_closed no
- Mar 13 '14 pol>eng Pakiety szybowe glazing unit pro closed ok
4 Mar 11 '14 pol>eng co do wysokości wynagrodzenia as regards the remuneration / as far as remuneration is concerned pro closed ok
4 Feb 26 '14 pol>eng wysokość kondygnacji storey height pro closed no
- Dec 2 '13 pol>eng nadawanie uprawnień użytkownikom granting authorisations to users pro closed no
- Nov 25 '13 pol>eng krotność wymiany air change rate pro closed no
4 Nov 25 '13 pol>eng powiększenie o enlargement/expansion by pro closed no
4 Nov 24 '13 pol>eng w skład której wchodzą which comprises pro closed no
4 Nov 7 '13 pol>eng desant skoczków spadochronowych i ładunku (air) drop of paratroopers and cargo (supplies) pro closed no
4 Oct 25 '13 pol>eng realizowana powierzchnia biurowa office space under construction pro closed no
4 Sep 15 '13 pol>eng zbliżeniówka proximity card pro closed no
4 Sep 12 '13 pol>eng Qdśr Qdav pro closed ok
3 Sep 8 '13 pol>eng mapa sytuacyjna layout plan/drawing pro closed ok
4 Aug 28 '13 pol>eng ustęp item/section pro closed ok
4 Aug 18 '13 pol>eng projekt wykonawczy detailed design / working design pro closed no
4 Aug 12 '13 pol>eng funkcjonować present / prevailing pro closed ok
4 Jul 17 '13 pol>eng doprowadzić feed/extend pro closed ok
- Jul 6 '13 pol>eng zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane made a qualification that they may not be shared pro closed ok
- Jun 13 '13 pol>eng zabudowa pierzowa frontage development pro open no
- May 25 '13 pol>eng dziesiona mugging pro closed no
4 May 17 '13 pol>eng instalacja c.w. hot water system pro closed no
4 May 8 '13 pol>eng odpisy Stron exemplified copies pro closed ok
4 Apr 24 '13 pol>eng nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki extraordinary shareholders' meeting pro closed ok
4 Apr 24 '13 pol>eng ustne ustalenia verbal arrangements pro closed no
4 Apr 23 '13 pol>eng reprezentować spółkę pod firma represent to company under the business name pro closed no
- Apr 12 '13 pol>eng osiadanie budynku building settlement pro closed no
4 Apr 3 '13 pol>eng opinia o innowacyjności opinion on innovativeness pro closed no
- Feb 26 '13 pol>eng plant urządzenia pro closed ok
- Jan 29 '13 pol>eng melina crib pro just_closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last