Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 11 eng>pol banding smugi, pasy pro open no
- Jul 11 eng>pol tie-chase obniżenie, scięcie, wycięcie, wyrównanie, zrównanie, zniwelowanie pro open no
- Jul 11 eng>pol screed box rozprowadzarka / rozkładarka, przyrząd/skrzynka do rozprowadzania/rozkładania pro open no
- Jul 9 eng>pol touch proof connector wtyk/złącze Touch Proof (DIN 42 802) pro open no
- Jul 9 eng>pol jumper connector kabel połączeniowy pro closed ok
- Jul 9 eng>pol ground for the return current pathway elektroda uziemiająca pro closed no
- Jul 9 eng>pol Flat-hole waterproof PG connector wodoszczelny przepust/dławnica kablowa z gwintem PG pro open no
- Jul 8 eng>pol deuterium treatment deuteryzacja, proces deuteryzacji pro open no
- Jul 8 eng>pol to pace samoregulować pro open no
- Jul 8 eng>pol lifted pobrane/pobierane pro open no
- Jul 8 eng>pol AC-coupled podłączony do prądu (zmiennego) pro closed ok
- Jul 7 pol>eng wyczuwalna zapadka detectable/perceptible/noticeable locking tab/latch pro open no
- Jul 7 pol>eng manipulator controller pro open no
- Jul 5 eng>pol flat belt painting line linia lakiernicza pro open no
- Jul 4 eng>pol chrome ledge chromowana listwa/osłona/pokrycie klapy bagażnika pro open no
4 Jul 4 eng>pol Main S/N numer seryjny jednostki głównej pro closed no
- Jul 3 pol>eng zarabianie bunging / rectum securing pro open no
- Jun 27 pol>eng kucie ścian (pod instalacje) channeling/cuttinng (into) the walls pro closed no
- Jun 24 eng>pol calorific value of burnable materials wartość opałowa spalanego materiału pro open no
4 Jun 17 eng>pol clips nagrania pro closed no
4 Jun 14 pol>eng gazowy kocioł wodny typu KRS gas-fired peak load and reserve heating boiler pro closed ok
4 Jun 14 eng>pol kettle connector wejście na złącze IEC (złącze aparatowe) pro closed no
4 Jun 14 eng>pol soak time buforowanie, bufor danych, czas buforowania pro closed no
- Jun 13 eng>pol simple maker project prosty projekt "zrób to sam" pro closed no
4 Jun 12 eng>pol alarm body korpus sygnalizatora alarmu pro closed no
- Jun 10 eng>pol override user unieważnić/uchylić/ominąć pro open no
- Jun 8 pol>eng naroże ostrza skrawającego corner of a cutting edge pro closed ok
- Jun 4 eng>pol to perform I/O-intensive queries dokonywać zapytań/zadań intensywnie korzystających z operacji wejścia/wyjścia pro closed ok
- Jun 1 eng>pol wafer style tool narzędzia z płytkami polikrystalicznymi, płytkami z diamentów polikrystalicznych pro open no
- Jun 1 eng>pol shell mill holder frez składany/nasadzany walcowo czołowy pro open no
- May 27 eng>pol dockboard vs. bridge plate blacha/rampa/pomost/platforma przeładunkowa pro just_closed no
- May 27 pol>eng okręt podwodny w położeniu podwodnym submarine in underwater/submerged position pro closed ok
4 May 26 pol>eng karta sprzętowa equipment history record card pro closed no
- May 18 pol>eng trójki, dwójki, jedynki triples, doubles, singles pro open no
4 May 25 pol>eng konstrukcja łukowa z jazdą pośrednią half-through arch bridge pro closed ok
4 May 21 eng>pol residential construction developments projekty/przedsięwzięcia budownictwa mieszkaniowego pro closed ok
4 May 19 eng>pol sheet pile wall excavation wykopy z zastosowaniem ścian szczelnych pro closed no
4 May 18 pol>eng oś ciągnąca driving axle pro closed ok
4 May 12 eng>pol lime-washed wybielone pro closed no
- May 8 eng>pol driver bit grot wkrętaka pro closed no
- Apr 30 eng>pol cut off serial number numery seryjne końcowej partii produkcji pro just_closed no
- Apr 30 pol>eng zespół śródmiejski urban neighborhood pro closed ok
- Apr 30 pol>eng miejscowość gminna (local/area/commune/municipality) administrative center/locality pro closed no
- Apr 28 eng>pol Baking Tin forma/foremka do ciast(ek) pro just_closed no
- Apr 23 pol>eng konsola jezdna sliding head plate / headplate pro open no
- Apr 20 eng>pol Go out on a limb. That’s where the fruit is. bez ryzyka nie ma korzyści pro closed no
- Apr 17 eng>pol some additional downward force dodatkowa siła nacisku pro open no
- Apr 14 eng>pol be under compression być obciążonym (sprężyną) pro closed ok
- Apr 14 eng>pol the muzzle end of the slide przedni/wylotowy koniec zamka/trzonu zamkowego pro open no
4 Apr 8 eng>pol gas wiping Zgarnianie / zdmuchiwanie strumieniem gazu pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last