Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 3 eng>pol Life President dożywotni prezes pro open no
4 Jun 28 eng>pol balancing invoice faktura rozliczeniowa pro closed ok
- Jun 18 eng>pol loan distance okres umowy leasingowej pro open no
- Jun 10 eng>pol check-in meetings spotkania 1 na 1 pro open no
4 Jun 3 pol>eng kredyt pod korek “maxed out” credit pro closed ok
- Jun 3 pol>eng metryka instrumentu finansowego financial instrument record pro just_closed no
- Jun 2 eng>pol Recovery of amounts after payment of the balance Odzyskiwanie nienależnej kwoty po dokonaniu płatności salda końcowego pro open no
- May 30 eng>pol clearance of all non-certified funds uznanie/zaaprobowanie środków pieniężnych (pochodzących) z niezweryfikowanych opłat/rachunków pro open no
- May 12 eng>pol sector in focus docelowi klienci, docelowa grupa/branża klientów pro open no
4 May 5 eng>pol tu: fringes poza głównym miejscem (spotkania/wydarzeń), w kuluarach pro closed no
- Apr 21 pol>eng uszczelnienie podatku tightening the income tax pro closed no
4 Apr 16 pol>eng czynniki bliższego i dalszego otoczenia micro and macro environment factors pro closed no
- Mar 22 pol>eng jesteśmy na największym ekonomicznym zakręcie we're experiencing the biggest economic slowdown/turmoil pro closed ok
- Mar 18 pol>eng rezerwy magazynowe storage reserves pro closed ok
- Mar 16 pol>eng kupić mieszkanie pod wynajem/ na wynajem buying/purchasing real estate for rent pro closed ok
- Mar 11 eng>pol rabbi trust fundusz powierniczy (tzw. rabiniczny) o niekorzystnej/mniej korzystnej podatkowo strukturze pro closed ok
- Mar 10 eng>pol accommodation uprzejmość pro closed ok
4 Mar 10 eng>pol swept from przelane z pro closed ok
- Mar 7 pol>eng psuć rynek spoil the field / job market pro closed ok
4 Feb 22 eng>pol still shopping odłożone (na później) przez klienta pro closed no
- Feb 21 pol>eng najdalej wymagana earliest unpaid invoices / earliest invoices due pro closed no
- Feb 18 pol>eng naliczona zaliczka na podatek calculated tax (prepayment) due pro closed ok
- Feb 18 eng>pol contested markets sporne rynki pro closed no
- Feb 6 pol>eng KAK Anti-Corruption Commission (KAK) pro just_closed no
- Jan 19 eng>pol be provided credit/to be credited bedą mieć zaliczony staż pro closed ok
- Jan 16 eng>pol Carve-out company wydzielona firma/przedsiębiorstwo/jednostka biznesowa pro closed no
- Jan 16 eng>pol Carve-out company wyodrębniona firma/przedsiębiorstwo pro closed no
4 Jan 12 pol>eng władztwo daninowe power to levy (charge/collect) taxes, taxing power pro closed no
- Dec 17 '19 pol>eng przebitka cashing in, raking in pro closed ok
- Dec 2 '19 eng>pol citizen scientist entuzjasta naukowy, hobbysta naukowy pro closed ok
4 Nov 23 '19 pol>eng budżet się nie domyka/ nie spina budget is full of holes pro closed ok
- Nov 14 '19 eng>pol Performance Checking Statement Sprawozdanie z konta czekowego "Performance" pro closed ok
- Nov 5 '19 pol>eng realizacje projects pro closed ok
- Nov 2 '19 eng>pol default triggered (*) wywołane [przez] pro open no
4 Oct 28 '19 eng>pol Company pension and postretnement contributions składki pracodawcy na emerytury i pracownicze programy/świadczenia socjalne pro closed ok
- Oct 27 '19 pol>eng naruszenie kapitału zakładowego misuse of initial funding/initial investment/start-up capital/share capital pro closed no
- Oct 23 '19 pol>eng osoba podstawiona fronted/substituted person pro closed ok
- Oct 11 '19 eng>pol step-rate stopniowana stawka/cena pro open no
- Oct 4 '19 eng>pol listed stapled property group notowania powiązanych akcji/papierów wartościowych firmy realnościoweg pro closed ok
- Oct 3 '19 eng>pol card-extract lista załogi pro just_closed no
4 Oct 2 '19 pol>eng wezwanie do sprzedaży udziałów (advance) notice of the Drag-Along Sale, Drag-Along Sale Notice pro closed no
- Sep 26 '19 eng>pol extend to conflict rozszerzyć na konflikt pro closed ok
- Sep 25 '19 pol>eng dogadać się ponad naszymi głowami to reach a deal without us (present/in the room) pro closed ok
4 Sep 19 '19 pol>eng wyczucie rynku grasp of the market pro closed ok
- Sep 19 '19 pol>eng wyczucie rynku feel of the market pro closed ok
4 Sep 15 '19 pol>eng serwiser portfeli wierzytelności debt portfolio servicer pro closed ok
- Sep 15 '19 pol>eng zakup wierzytelności konsumenckich consumer debt buying pro closed ok
4 Sep 12 '19 eng>pol Exceptional Year wyjątkowy rok fiskalny/obrotowy/podatkowy pro closed no
4 Sep 7 '19 eng>pol bridge letter tymczasowy raport/sprawozdanie okresowe pro closed no
- Sep 1 '19 pol>eng Przysługująca kwota różnicy a credit for the difference pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last