Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 12 pol>eng Zastrzeżenia Prawnie zobowiązujące egally binding proviso pro open no
- Jul 12 pol>eng loża laminarna biosafety cabinet (BSC) pro open no
- Jul 11 pol>eng postulat badawczy research/study requirement pro open no
- Jul 10 pol>eng zajmujący seizing pro open no
- Jul 8 pol>eng op package, (type of) packaging pro open no
- Jul 7 pol>eng wyczuwalna zapadka detectable/perceptible/noticeable locking tab/latch pro open no
- Jul 7 pol>eng manipulator controller pro open no
- Jul 6 pol>eng wpisana treść pozostaje w oryginalnym brzmieniu entered text should stay in the original language/alphabet pro closed ok
- Jul 3 pol>eng zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu (voluntary) surrender of a nursing license pro closed no
- Jul 3 pol>eng zarabianie bunging / rectum securing pro open no
- Jul 2 pol>eng speedglajt speedflying - speedriding - speedgliding pro open no
- Jul 2 pol>eng oddział zewnętrzny branch prison pro closed ok
- Jul 1 pol>eng wystrzeliwanie reverse bungee pro open no
4 Jun 28 pol>eng zniesienie lokalu damage to the (rental) unit/property pro closed no
- Jun 27 pol>eng Nieszczęśliwie zakochany z wzajemnością doomed by this hapless/ill-fated love pro closed ok
- Jun 27 pol>eng Najtrudniej być prorokiem we własnym kraju no prophet is accepted in his home town pro closed no
- Jun 27 pol>eng kierownik gospodarczy (szkoły) school administrator pro closed ok
- Jun 27 pol>eng kucie ścian (pod instalacje) channeling/cuttinng (into) the walls pro closed no
- Jun 24 pol>eng numer wewnętrzny internal phone number pro closed ok
- Jun 22 pol>eng recepcja wewnętrzna lobby, reception (area, desk,office) pro closed ok
- Jun 19 pol>eng rybi pysk fish mouth tear pro open no
- Jun 19 pol>eng rączka od wiadra bucket handle tear pro open no
- Jun 19 pol>eng w wydaniu dziewczęcej maxi long dress, teen girl style pro closed no
- Jun 17 pol>eng ugruntować to consolidate pro closed no
- Jun 17 pol>eng pogodzić się to reconcile with pro closed no
- Jun 17 pol>eng nie ominęła didn't pass by pro closed ok
4 Jun 14 pol>eng gazowy kocioł wodny typu KRS gas-fired peak load and reserve heating boiler pro closed ok
- Jun 11 pol>eng taksatorów surveyor pro open no
- Jun 11 pol>eng roczników igieł needle ages pro open no
- Jun 9 pol>eng atrakcyjność żerowa attractiveness as a food source pro closed ok
- Jun 9 pol>eng celowy deliberate pro closed ok
4 Jun 8 pol>eng ale kosmos! spaced out pro closed no
- Jun 8 pol>eng naroże ostrza skrawającego corner of a cutting edge pro closed ok
4 Jun 5 pol>eng Świadomość wspierania polskiej myśli awareness of the need to support for the Polish "know-how" and tech savviness pro closed ok
- Jun 5 pol>eng ciężko przeżywana decyzja heartbreaking decision pro closed ok
- Jun 5 pol>eng ciężko przeżywana decyzja painful/difficult decision pro closed ok
- Jun 4 pol>eng 1 op. 1 pcg. pro closed ok
4 Jun 3 pol>eng kredyt pod korek “maxed out” credit pro closed ok
- Jun 3 pol>eng metryka instrumentu finansowego financial instrument record pro just_closed no
4 Jun 2 pol>eng kompozycja pasowa (strefowa) strip composition pro closed ok
4 May 30 pol>eng o policyklicznych brzegach with ringed (polycyclic) appearance, ring-like edges pro closed no
4 May 30 pol>eng o charakterze bliznowatych zmian pooperacyjnych typical of post-operstive scar pro closed no
4 May 29 pol>eng z oderwaniem części wewnętrzego brzegu typu języczka parrot beak meniscal/meniscus tear pro closed no
- May 28 pol>eng prąd przydenny deep water current, deep ocean current pro closed ok
- May 27 pol>eng okręt podwodny w położeniu podwodnym submarine in underwater/submerged position pro closed ok
4 May 26 pol>eng karta sprzętowa equipment history record card pro closed no
- May 18 pol>eng trójki, dwójki, jedynki triples, doubles, singles pro open no
4 May 25 pol>eng konstrukcja łukowa z jazdą pośrednią half-through arch bridge pro closed ok
- May 25 pol>eng ocalony delivered, redeemed pro open no
4 May 22 pol>eng "znany co do osoby" known to me / known by me pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last