Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jan 13 eng>pol Cast nazwisko kastowe, przydomek kastowy pro closed no
4 Jan 13 eng>pol Cast kasta, przynależność kastowa pro closed no
- Oct 2 '20 eng>pol Cumulative table of contents zestawienie (załączonych/przedkładanych) dokumentów pro closed ok
- Oct 1 '20 eng>pol take a lot of pride in one's own appearance zawsze schludny i elegancki pro closed no
- Sep 29 '20 eng>pol conceived in the Anglo-Saxon tradition założony nawiązując/w nawiązaniu do anglosaskich tradycji pro open no
- Sep 21 '20 pol>eng dyplom ukończenia studiów na określnym kierunku studiów certificate of completion in a particular/respective field of study/studies pro closed ok
- Sep 21 '20 pol>eng określane autonomicznie laid down independently pro closed ok
- Sep 20 '20 pol>eng dawać możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości offering the possibility of taking the maturity exam(ination) / secondary education schoo exit exam pro closed ok
4 Sep 2 '20 eng>pol medical authorisation zlecenie lekarskie pro closed no
- Aug 22 '20 pol>eng dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej to transliterate according to the conventions/rules of the Polish language pro closed no
- Aug 10 '20 pol>eng zakwalifikowanie się na studia w procesie rekrutacyjnym qualifying for the (college/university) entry in the recruiting process pro closed ok
4 Jul 26 '20 eng>pol to coordinate events of this kind planować/organizować/koordynować tego rodzaju imprezy/zdarzenia pro closed no
- Jul 6 '20 pol>eng wpisana treść pozostaje w oryginalnym brzmieniu entered text should stay in the original language/alphabet pro closed ok
- Jul 3 '20 pol>eng zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu (voluntary) surrender of a nursing license pro closed no
- Apr 9 '20 pol>eng Wykład ogólnouczelniany course "open to all" , Open-to-All Course pro closed ok
- Feb 27 '20 eng>pol carried out przeprowadzone pro just_closed no
- Feb 25 '20 eng>pol Rec#: numer aktu (małżeństwa) pro closed ok
- Jan 29 '20 eng>pol Age at last birthday (years) wiek w chwili śmierci (w latach) pro closed no
- Dec 27 '19 pol>eng na dodatkowe uprawnienie an additional privilege pro closed ok
- Nov 17 '19 pol>eng dziecko panieńskie born to single mother pro closed ok
- Oct 15 '19 pol>eng zakreskowanie scoring through, crossing out pro open no
4 Oct 9 '19 pol>eng zamieszczać przypisek przy akcie to annotate the act/certificate pro closed no
4 Aug 27 '19 eng>pol take the Registration otrzymać/odebrać dowód rejestracyjny pro closed no
- Jul 18 '19 pol>eng niekaralność (lekarz/farmaceuta) certificate/letter of good standing pro closed ok
- Jun 10 '18 pol>eng o doc. Rev. Fr. Prof. pro closed ok
- Jan 7 '18 pol>eng rzeczoznawca przy stowarzyszeniu in-house expert pro closed ok
- Jan 5 '18 eng>pol (practical) endorsement wykorzystanie (zdobytej wiedzy) w praktyce pro closed ok
- Nov 14 '17 pol>eng podstawowy fundamental, beginner pro closed no
4 Aug 30 '17 eng>pol dispatch number numer seryjny, numer wydania pro closed no
- Jul 27 '17 pol>eng z rąk ks. bpa przyjęła (sakrament Bierzmowania) conferred by His Excellency, Bishop (the Sacrament of Confirmation) pro closed no
- May 16 '17 pol>eng koszty przychodu cost of (generating) income pro closed ok
- Oct 28 '16 pol>eng każdorazowe miejsce zamieszkania each and every place of residence or domicile pro closed no
- Oct 24 '16 eng>pol building cleaning custodial gospodarz domu/budynku pro closed ok
- Apr 6 '16 pol>eng wprowadzanie na stan magazynowy receiving into inventory pro closed ok
4 Jan 13 '16 eng>pol attached under my seal of office dokument opatrzony (moją) pieczęcią (notarialną) pro closed no
- Jan 8 '16 pol>eng brać udział w czynności to partake pro closed ok
- Sep 12 '15 pol>eng rzekomi małżonkowie reputed husband and wife pro closed ok
- Sep 11 '15 pol>eng Koszernik kosher overseer pro closed ok
4 Aug 29 '15 eng>pol if otherwise eligible jeżeli spełnia warunki, jeżeli kwalifikuje się w inny sposób pro closed ok
- Apr 18 '15 pol>eng kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu księgowy (meets all) certification requirement for the profession of [an] accountant pro closed ok
- Oct 31 '14 pol>eng czasowy udział the time interval pro closed ok
- Aug 20 '14 pol>eng stolarz maszynowy wood machinist pro closed ok
- Mar 20 '14 pol>eng lubianego kolegę całego zespołu likeable friend and co-worker pro closed ok
- Mar 19 '14 pol>eng że tracimy w nim (that) we are losing a .. pro closed ok
- Aug 4 '13 pol>eng podmioty z pokrewnych branż firms in related industries pro closed ok
4 Jun 22 '13 eng>pol category of moral education-A etyka pro closed ok
4 Mar 3 '13 eng>pol assistant practitioner asystentka pielęgniarki pro closed no
4 Feb 9 '13 eng>pol means of conformity zgodność z przepisami/wymogami pro closed ok
- Jan 28 '13 pol>eng wpisywać bez kresek enter numbers (digits) only pro closed no
4 Oct 23 '12 eng>pol filed with the Illinois Department of Public Health złożone w Urzędzie Zdrowia Publicznego stanu Illinois pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search