Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 20 pol>eng na warunkach według swobodnego uznania pełnomocnika at POA's sole discretion pro closed ok
- Mar 7 pol>eng szafka telemetrii remote monitoring (system) box/station pro closed ok
- Feb 17 pol>eng Przyczynienie się do wyrządzonej szkody contributory negligence / comparative fault / comparative negligence pro open no
- Feb 10 pol>eng "półzłotek" "half" pro closed no
4 Jan 17 pol>eng odbiegać cenowo (will not) differ in price pro closed ok
4 Jan 6 eng>pol pass through organisation firma/spółka płacąca/rozliczajaca podatek CIT wg modelu estońskiego pro closed no
- Dec 20 '20 eng>pol relevant pay disclosure ujawnianie stosownych/odpowiednich/odnośnych danych zarobkowych pro closed ok
- Nov 24 '20 eng>pol official license oficjalne dokumenty/prawa/uprawniania pro open no
2 Oct 19 '20 eng>pol Without further notice or court hearings bez (wysyłania) dalszych powiadomień/zawiadomień lub posiedzeń sądowych pro closed no
- Oct 8 '20 pol>eng umowa jest zagrożona trade pact in doubt pro closed ok
- Jul 26 '20 eng>pol ready, able and willing to complete gotowy, kompetentny i skłonny do sfinalizowania pro closed no
- Jul 25 '20 eng>pol sold subject to sprzedana z uwzględnieniem poniższych/następujących pro closed no
- Jul 24 '20 eng>pol plus two counterparts plus dwie kopie pro closed no
4 Jul 24 '20 eng>pol no adverse claim on the Property brak roszczeń (i/lub) ograniczeń w stosunku do posiadłości/nieruchomości pro closed no
4 Jul 21 '20 eng>pol efforts współpraca pro closed no
- Jul 18 '20 pol>eng utraci prawo na rzecz relinquish ownership rights to pro closed no
4 Jun 28 '20 pol>eng zniesienie lokalu damage to the (rental) unit/property pro closed no
- Jun 20 '20 pol>eng wyliczony wariantowo calculated in (different) variants, alternatively easy open no
- Mar 27 '20 pol>eng stanowisko alpinistyczne the access zone, the work zone pro closed ok
- Mar 27 '20 pol>eng stanowisko alpinistyczne anchorage point / suspension system pro closed ok
- Feb 10 '20 pol>eng kierowanie/skierowanie supplying pro closed ok
- Feb 10 '20 eng>pol voyage contract umowa na (określony) rejs pro closed ok
- Jan 24 '20 eng>pol Employee Directory przewodnik pracowniczy, przewodniki dla nowych pracowników pro closed ok
- Jan 19 '20 eng>pol be provided credit/to be credited bedą mieć zaliczony staż pro closed ok
- Jan 16 '20 eng>pol Carve-out company wydzielona firma/przedsiębiorstwo/jednostka biznesowa pro closed no
- Jan 16 '20 eng>pol Carve-out company wyodrębniona firma/przedsiębiorstwo pro closed no
- Oct 30 '19 pol>eng wydzielenie pomieszczeń partitioning off (rooms/units) pro closed ok
- Oct 30 '19 pol>eng wydzielenie pomieszczeń subdividing (rental) units pro closed ok
- Oct 27 '19 pol>eng udzielić zabezpieczenia należności to issue a promissory note pro closed no
- Oct 24 '19 pol>eng w okresie do dwóch lat wstecz during the period of last 2 years before pro closed ok
- Oct 24 '19 pol>eng zdolność finansowa do zaciągania zobowiązań borrowing capacity pro closed ok
- Oct 3 '19 eng>pol consideration świadczenie wzajemne pro open no
- Sep 26 '19 eng>pol extend to conflict rozszerzyć na konflikt pro closed ok
- Sep 14 '19 pol>eng zobowiązania gwarancyjne z tytułu poręczenia pledge and security agreement pro closed no
4 Sep 12 '19 eng>pol Exceptional Year wyjątkowy rok fiskalny/obrotowy/podatkowy pro closed no
- Aug 26 '19 eng>pol first-party insurance ubezpieczenie osobowe pro closed no
- Jul 28 '19 eng>pol unaccounted for expense advances zaliczka na/za nieudokumentowane wydatki pro closed ok
4 Jun 23 '19 eng>pol executed at the late payday dokonane w następnym (ustalonym) dniu/terminie wypłaty pro closed no
- Jun 13 '19 pol>eng pozyskać firmę to hire a firm pro closed ok
4 May 27 '19 eng>pol Schedule 1 załącznik nr 1 pro closed no
4 May 16 '19 eng>pol Key Account Party/Account Party klient strategiczny/kluczowy pro closed no
4 Mar 17 '19 eng>pol pass through applicable sales taxes przerzucić stosowne/obowiązujące podatki od sprzedaży pro closed no
- Feb 26 '19 eng>pol take off for potrącenia z wynagrodzenia netto pro closed ok
- Feb 24 '19 pol>eng ścieżka muzyczna track pro closed ok
4 Feb 9 '19 eng>pol sound sumienne, rzetelne, kompetentne pro closed ok
- Jan 25 '19 eng>pol normal equal time off leave arrangements (system/metoda) zapewnienia równoważnego czasu wolnego (dni wolnych) pro closed ok
- Jan 21 '19 pol>eng dopełnienie (additional) compensation pro closed no
- Jan 21 '19 eng>pol hitch konrakt pro closed ok
- Dec 19 '18 pol>eng dokument nadawczy shipment acceptance form/document pro closed no
- Dec 14 '18 eng>pol measure przepis, rozporządzenie, paragraf pro closed ok
Asked | Open questions | Answered