Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 30 pol>eng wydzielenie pomieszczeń partitioning off (rooms/units) pro open no
- Oct 30 pol>eng wydzielenie pomieszczeń subdividing (rental) units pro open no
- Oct 27 pol>eng udzielić zabezpieczenia należności to issue a promissory note pro closed no
- Oct 24 pol>eng w okresie do dwóch lat wstecz during the period of last 2 years before pro closed ok
- Oct 24 pol>eng zdolność finansowa do zaciągania zobowiązań borrowing capacity pro closed ok
- Oct 3 eng>pol consideration świadczenie wzajemne pro open no
- Sep 26 eng>pol extend to conflict rozszerzyć na konflikt pro closed ok
- Sep 14 pol>eng zobowiązania gwarancyjne z tytułu poręczenia pledge and security agreement pro open no
4 Sep 12 eng>pol Exceptional Year wyjątkowy rok fiskalny/obrotowy/podatkowy pro closed no
- Aug 26 eng>pol first-party insurance ubezpieczenie osobowe pro closed no
- Jul 28 eng>pol unaccounted for expense advances zaliczka na/za nieudokumentowane wydatki pro closed ok
4 Jun 23 eng>pol executed at the late payday dokonane w następnym (ustalonym) dniu/terminie wypłaty pro closed no
- Jun 13 pol>eng pozyskać firmę to hire a firm pro closed ok
4 May 27 eng>pol Schedule 1 załącznik nr 1 pro closed no
4 May 16 eng>pol Key Account Party/Account Party klient strategiczny/kluczowy pro closed no
4 Mar 17 eng>pol pass through applicable sales taxes przerzucić stosowne/obowiązujące podatki od sprzedaży pro closed no
- Feb 26 eng>pol take off for potrącenia z wynagrodzenia netto pro closed ok
- Feb 24 pol>eng ścieżka muzyczna track pro closed ok
4 Feb 9 eng>pol sound sumienne, rzetelne, kompetentne pro closed ok
- Jan 25 eng>pol normal equal time off leave arrangements (system/metoda) zapewnienia równoważnego czasu wolnego (dni wolnych) pro closed ok
- Jan 21 pol>eng dopełnienie (additional) compensation pro closed no
- Jan 21 eng>pol hitch konrakt pro closed ok
- Dec 19 '18 pol>eng dokument nadawczy shipment acceptance form/document pro closed no
- Dec 14 '18 eng>pol measure przepis, rozporządzenie, paragraf pro closed ok
- Dec 7 '18 pol>eng opomiarowanie area calculations pro closed ok
4 Dec 2 '18 pol>eng nominees with full title guarantee pełnomocnicy/powiernicy z pełną gwarancją tytułu prawnego pro closed no
4 Dec 4 '18 pol>eng od dnia wezwania do zapłaty from the date the payment was due, from the due date pro closed ok
4 Dec 2 '18 pol>eng payment being made or allowed to the Seller transakcja płatnicza dokonana lub autoryzowana pro closed no
4 Dec 2 '18 eng>pol Third party introductions, przedstawienie/a przez osoby trzecie pro closed ok
- Dec 1 '18 pol>eng zdać mieszkanie to hand over the flat/apartment/house pro closed ok
- Nov 7 '18 eng>pol join the vessel dołączyć do załogi pro closed ok
- Nov 7 '18 eng>pol on or off Crew Agreement [pracownik] pozostający w stosunku pracy, lub nie pro closed no
- Oct 30 '18 pol>eng zajście zabezpieczonego rezultatu occurrence of the (guarantee/warranty) covered event pro closed ok
4 Oct 25 '18 pol>eng spełnienie warunków udziału w postępowaniu compliance with bidding pro closed no
- Oct 10 '18 pol>eng skład Kolegium jest kształtowany przez Dyrektora instytutu the Board of Directors composition is set/overseen by the Institute Director pro closed no
- Sep 30 '18 pol>eng nie popadać w opóźnienie not becoming past due/delinquent, not be considered as delinquent pro closed no
- Sep 24 '18 pol>eng z zastrzeżeniem skutków zużycia będącego następstwem prawidłowego korzystania allowing for normal wear and use / except for normal wear and tear pro open no
- Aug 5 '18 eng>pol Conducting Officer pełnomocnik ds. zarządzania pro closed no
- Aug 5 '18 eng>pol Conducting Officer menedżer (funduszu inwestycyjnego), menedżer inwestycyjny pro closed no
4 Aug 4 '18 eng>pol beginning [w tym kontekście] po upływie pro closed no
- Aug 3 '18 eng>pol Tier 1 Sponsor/ Tier 2 Sponsor sponsor I stopnia / sponsor II stopnia pro closed no
- Aug 3 '18 eng>pol Presenting Partner sponsor pro closed ok
- May 30 '18 pol>eng przejąć pod zarząd miasta to take under the city's control pro closed ok
4 Apr 30 '18 eng>pol birth identification number numer ewidencyjny osoby fizycznej ( pro closed no
4 Apr 27 '18 eng>pol transferable terms and conditions przenoszalne warunki i postanowienia pro closed no
- Apr 23 '18 pol>eng PROCEDURA SANACYJNA 'self-cleaning' process/procedure pro open no
- Apr 15 '18 eng>pol defaulting member członek w zwłoce (będący w zwłoce) pro closed ok
- Apr 14 '18 eng>pol class right przywilej udziałowy/akcyjny pro closed ok
4 Mar 30 '18 pol>eng Żądanie przywrócenia stanu poprzedniego notice/request/demand to return the property to the previous state pro closed no
4 Mar 28 '18 pol>eng nie powoduje nienaliczenia opłat does not exempt you from being charged pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search