Member since Jan '09

Working languages:
Norwegian to English
Danish to English
Swedish to English
Norwegian (Bokmal) to English
Norwegian (Nynorsk) to English

Availability today:
Not available (auto-adjusted)

May 2021
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Charles Ek
Your meaning, from your words and mine

Duluth, Minnesota, United States
Local time: 14:49 CDT (GMT-5)

Native in: English Native in English
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
16 positive reviews
(1 unidentified)

 Your feedback
This person is a top KudoZ point holder in Norwegian to English, Danish to English, Swedish to English
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Law (general)Law: Taxation & Customs
Law: Contract(s)Insurance
Medical: PharmaceuticalsGovernment / Politics
Environment & EcologyGeography
Tourism & Travel

Preferred currency USD
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 2264, Questions answered: 877, Questions asked: 256
Project History 40 projects entered

Portfolio Sample translations submitted: 3
Norwegian to English: Ministry of Labour and Social Inclusion proposal announcement
Source text - Norwegian
Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår å erstatte dagens to ordninger for yrkesskadeerstatning med én felles arbeidsskadeforsikring.

– Forslaget innebærer en klar forenkling i forhold til dagens to-sporede system, som av mange oppleves som komplisert og uoversiktlig. Vi legger opp til en sterkere involvering av partene i arbeidslivet, og foretar nødvendige grep for å sikre et likestillingsperspektiv i regelverket, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.


– En særregel for akutte skader ved personløft gir forslaget en klar likestillingsprofil, sier Dag Terje Andersen.
I dag må en person som er utsatt for en yrkesskade forholde seg til to ulike regelverk og to instanser i en yrkesskadesak. Forslaget som departementet nå sender på høring innebærer overgang til ett regelverk, hvor en nyopprettet arbeidsskadeenhet skal avgjøre krav om erstatning.

– Enkelte har opplevd å få erstatning i en av ordningene, men avslag i den andre. At man kan oppleve dette som urimelig har jeg forståelse for, og det gjør vi noe med nå, sier statsråden.
Translation - English
The Ministry of Labour and Social Inclusion is proposing to replace the two existing arrangements for work injury compensation with a single common labour injury insurance.

"The proposal presents a clear simplification in relation to the existing two-track system, which is experienced by many as complicated and unintelligible. We are preparing for a stronger involvement of the working life parties and are undertaking necessary measures to ensure an equal treatment perspective in the regulations," says Labour and Social Inclusion Minister Dag Terje Andersen.

"A special rule for acute injuries incurred by lifting persons gives the proposal a clear equal treatment character," says Dag Terje Andersen.
Today a person who has incurred a work injury must conform to two different regulatory structures and two authorities in one work injury case. The proposal which the Ministry now submits for a hearing includes a change to one regulatory structure, where a newly-created labour injury entity shall decide claims for compensation.

"Some individuals have received compensation in one of the arrangements, but denial in the other. I can understand that one sees this as unreasonable, and we are doing something about that now," says the cabinet minister.
Danish to English: Electricity consumption and pricing
Source text - Danish
Det fri marked
El bliver indkøbt på det fri elmarked af elhandelsselskaberne. På markedet konkurrerer alle elkilder lige fra store kraftværker til den enkelte vindmølle. Hvis du ikke aktivt har valgt et selskab, får du automatisk strøm fra det lokale elhandelsselskab, som har en såkaldt forsyningspligtbevilling.

Hvis du ikke har lavet en særlig aftale med dit elselskab, får du leveret strøm med en pris som gælder ét kvartal. Prisen i et givet kvartal afspejler de aktuelle priser på elmarkedet, og priserne kontrolleres af Energitilsynet.

Der må ikke tjenes penge på elforsyning. Den pris, du betaler, dækker derfor kun de faktiske omkostninger samt omkostning til investering i nødvendige anlæg.
Translation - English
The Free Market
Electricity is purchased on the electricity free market from the electricity trading firms. All electricity sources compete in the market, from large power plants to the individual windmill. If you have not expressly chosen a company, you will automatically receive power from the local electricity company, which has a so-called public utility license.

If you have not made a special agreement with your electricity company, you will receive power at a price that applies for one quarter of a year. The price in a given quarter reflects the current prices on the electricity market, and the prices are regulated by the Energy Regulatory Authority.

A profit must not be earned from supplying electricity. The price you pay covers therefore only the actual costs along with the cost for investing in necessary infrastructure.
Swedish to English: Government delivers proposal to Parliament
Source text - Swedish
Regeringen lämnar förslag till riksdagen om lösning på bristen på personnummer

Personnumren räcker inte till för alla som ska ha dem. Regeringen föreslår därför att personnummer ska kunna anges med en närliggande dag i samma månad i de fall personnummer saknas för en viss födelsedag. Detta förslag lämnas idag till riksdagen.

För framförallt den 1 januari eller den 1 juli (i dag sammanlagt 8 dagar) saknas personnummer för vissa år. Det beror på att många av dem som invandrar till Sverige blir tilldelade personnummer med dessa födelsedagar. Genom att göra det möjligt att ange en närliggande dag i samma månad i personnumret när det inte finns tillräckligt med födelsenummer för en viss födelsedag kommer man till rätta med bristen på personnummer. Samtidigt förblir numrens konstruktion och innehåll oförändrade, vilket innebär stora besparingar för samhället och företagen.

Translation - English
Government delivers proposal to Parliament regarding solution for scarcity of the civic registration number

There are not enough civic registration numbers for all who must have them. The Government proposes therefore that a civic registration number can be designated with an adjacent day in the same month in those cases when a civic registration number is lacking for a certain birth date. This proposal is being delivered today to Parliament.

Primarily January 1st or July 1st (currently eight days in all) are lacking civic registration numbers for certain years. That is because many immigrants to Sweden are allotted civic registration numbers with these birth dates. By making it possible to designate an adjacent day in the same month in the civic registration number when there are insufficient birth registration numbers for a certain birth date, the scarcity of civic registration numbers will be resolved. At the same time, the number’s design and contents will remain unchanged, which means big savings for society and the undertaking.

Glossaries Swedish finance
Translation education Bachelor's degree - University of Minnesota -- Scandinavian Languages and Geography (Norwegian as major language)
Experience Years of experience: 12. Registered at ProZ.com: Dec 2008. Became a member: Jan 2009.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials Norwegian to English (University of Minnesota, verified)
Norwegian (Bokmal) to English (University of Minnesota, verified)
Norwegian (Nynorsk) to English (University of Minnesota, verified)
Memberships ATA
TeamsScandinavian Language Services
Software Adobe Acrobat, DejaVu, Microsoft Excel, Microsoft Word, OmegaT, MyWorld, NeoOffice, OmegaT, OpenOffice.org, QuantumGIS, RapidWeaver, Powerpoint
Forum posts 33 forum posts
Website http://www.cxtranslations.com
CV/Resume CV available upon request
Events and training
Professional practices Charles Ek endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
My family roots are in Norway, Sweden, and Finland. My father's mother emigrated from Eidsvoll Verk in Norway, my father's father was a Swedish American, and my mother's parents emigrated from western Finland. I have a B.A. in Scandinavian Languages and Geography and a J.D. cum laude, both from the University of Minnesota. I taught Norwegian for one year at the University while a student and for several years as an adult education instructor in local schools. I worked for several years as a commercial insurance underwriter and then as a corporate risk manager. I practiced law for five years in employment law, environmental law, and criminal defense. Prior to becoming a full-time translator, I was the executive director of a nonprofit organization providing environmental education, environmental service learning, and outdoor recreation programs to local schools.

With the widespread availability of Internet streaming services, I am able to watch and listen to television and radio broadcasts daily from NRK (the Norwegian Broadcasting Corporation) and SVT (the Swedish Television Company), as well as read several national and local newspapers from Denmark, Norway and Sweden. This is very helpful in maintaining my language skills and in keeping current on events. As a student I spent a great deal of time reading Norwegian source materials from the era when written Norwegian and written Danish were very similar. This experience makes translating from Danish almost as easy for me as working from Norwegian.

Like many Norwegians, Swedes, and Finns, I have a strong interest in outdoor pursuits. I was a search-and-rescue dog handler for seventeen years, and I am a lifelong nordic skier, canoeist, and backpacker.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 2300
PRO-level pts: 2264


Top languages (PRO)
Norwegian to English817
Swedish to English718
Danish to English444
Norwegian (Bokmal) to English253
Norwegian (Nynorsk) to English20
Pts in 1 more pair >
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering666
Other488
Bus/Financial441
Law/Patents345
Medical116
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Construction / Civil Engineering231
Law (general)199
Law: Contract(s)106
Finance (general)106
Medical (general)84
Insurance76
Ships, Sailing, Maritime76
Pts in 69 more flds >

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects40
With client feedback0
Corroborated0
0 positive (0 entries)
positive0
neutral0
negative0

Job type
Translation40
Language pairs
Norwegian to English16
Swedish to English15
Danish to English9
3
Norwegian (Nynorsk) to English1
Specialty fields
Law: Contract(s)7
Law (general)7
Medical: Pharmaceuticals4
Business/Commerce (general)3
Transport / Transportation / Shipping2
Construction / Civil Engineering2
Real Estate2
Tourism & Travel1
Insurance1
Environment & Ecology1
Other fields
Medical (general)3
Computers (general)2
Computers: Hardware1
Ships, Sailing, Maritime1
Energy / Power Generation1
Computers: Software1
Accounting1
Petroleum Eng/Sci1
Poetry & Literature1
Mechanics / Mech Engineering1
Keywords: Norwegian, Danish, Swedish, bokmål, bokmal, Bokmål, Bokmal, nynorsk, Nynorsk, English, law, legal, contracts, contract, patents, patent, insurance, risk management, geography, tourism, travel, courts, court, norsk, dansk, svensk, svenska, oversetter, oversettelse, oversætte, oversætter, oversættelse, översätta, översättning, översättare


Profile last updated
Sep 22, 2020