Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Oct 5 '20 slk>eng nezlučiteľné incompatible pro closed ok
- Oct 4 '20 slk>eng vkladových listov certificate of deposit pro closed ok
4 Jun 25 '20 ces>eng neoddělené plody fructus pendentes pro closed ok
4 Jan 29 '19 ces>eng příslušenství jistiny interest and other charges on the principal rent pro closed no
- Dec 18 '18 ces>eng j. ev. jiná evidence pro closed no
4 Jan 18 '18 ces>eng protokolární proškolení documented training pro closed ok
4 Aug 24 '17 ces>eng místně příslušný court having territorial jurisdiction pro closed ok
4 Aug 24 '17 ces>eng osvobození od povinností release from the obligations pro closed ok
- Aug 9 '17 ces>eng SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC power of substitution pro closed ok
4 Aug 9 '17 ces>eng prokura authorised signatory pro closed ok
4 Jun 23 '17 ces>eng považuje shall be deemed to pro closed ok
4 Jun 23 '17 ces>eng vznik inception pro closed ok
4 Jun 23 '17 ces>eng Oprávněná osoba beneficiary pro closed ok
- Nov 24 '15 slk>eng kat. uz. cadastral community pro closed no
- Nov 24 '15 slk>eng poťažne (t)hence pro closed ok
4 Nov 23 '15 slk>eng A. I. rč. 1. mpč. Section AI, Serial No 1, Topographical/parcel number pro closed no
4 Jul 11 '15 ces>eng s vyloučením pravomoci obecných soudů excluding all recourse to ordinary courts of law pro closed ok
4 Jul 12 '15 ces>eng paušální náhrada vzniklé škody flat-rate damages pro closed ok
4 Jun 9 '15 slk>eng Užívateľský zamestnávateľ host employer pro closed ok
4 Dec 10 '14 ces>eng doložka se svolením k přímé vykonatelnosti direct enforcement clause pro closed ok
- Nov 8 '14 ces>eng časový fond annual hours of use pro closed no
4 Sep 6 '14 slk>eng prikázania pohľadávky garnishee(/attachment) order pro closed ok
4 Sep 6 '14 slk>eng prislúchajúcim príslušenstvom related interest and other returns pro closed ok
- Sep 6 '14 slk>eng doba viazanosti lock-in period pro closed ok
4 Jul 24 '14 ces>eng autorská licenční smlouva copyright licensing agreement (CLA) pro closed no
4 Jul 23 '14 ces>eng věcně a místně příslušný soud court having subject-matter and territorial jurisdiction pro closed no
4 Feb 20 '14 ces>eng poukázka letter of assignment pro closed no
4 Dec 24 '13 ces>eng Sídlo NP nebytový prostor pro closed no
4 Oct 19 '13 ces>eng zajištěná smlouva a zajištěné pohledávky secured contract and secured claims pro closed ok
4 Oct 19 '13 ces>eng Smlouva o budoucí smlouvě o zastavení pohledávek agreement on a future pledge agreement pro closed ok
4 Oct 6 '13 ces>eng rozdělování likvidačního majetku distribution of the liquidation surplus pro closed no
4 Oct 6 '13 ces>eng zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka dismissal of an insolvency petition on grounds of insufficient assets [in the debtor's estate] pro closed no
- Oct 6 '13 ces>eng rozhodnutí soudu o úpadku (někoho, společnosti atd.) bankruptcy order pro closed ok
- Sep 6 '13 slk>eng IČO Reg. No pro closed no
- Aug 20 '13 slk>eng odpracovane hodiny hours worked pro closed no
- Aug 20 '13 slk>eng zmluva o dielo works contract pro closed no
- Aug 20 '13 slk>eng riesitel researcher pro closed no
4 Aug 6 '13 slk>eng postúpením assignment pro closed ok
- Jul 7 '13 ces>eng protislužba consideration pro closed no
- Jul 6 '13 ces>eng smluvní zajištění subdodávek subcontracting arrangements pro closed ok
- May 31 '13 ces>eng dodatek addendum pro closed ok
- Mar 25 '13 eng>ces claims management process reklamační řád pro closed ok
4 Mar 25 '13 slk>eng osobitná listina separate document pro closed no
4 Mar 21 '13 slk>eng poplatok za spravu a administraciu uveru loan servicing and administration fee pro closed ok
- Mar 5 '13 eng>slk turnover bonus bonus za odber (tovaru) pro open no
- Feb 28 '13 eng>ces shall be conclusively presumed bude nevyvratitelné pro closed ok
4 Jul 20 '09 eng>slk coaling station zásobovacia základňa pro closed ok
4 Mar 12 '09 eng>ces in the first quarter for the end of the calendar year v prvnim ctvrtleti s účinností ke konci kalendářního roku pro closed no
- Mar 12 '09 eng>ces sell FOR third persons prodávat... jménem třetích osob pro closed ok
4 Mar 12 '09 eng>ces excluding its conflict of law principles s vyloučením kolizních norem pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search