Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 12 '10 pol>eng modelują compress pro closed no
- Jul 18 '09 pol>eng mierzy样ysoko be a high-flyer pro closed no
- Jun 25 '09 pol>eng tłuszcz sadełkowy abdominal fat pro closed no
4 Jan 12 '08 pol>eng maserowe promienie maser rays pro closed ok
4 Nov 2 '07 pol>eng kromaliny cromalins pro closed no
4 Nov 2 '07 pol>eng atest vs certyfikat approval / certificate pro closed no
4 Oct 23 '07 pol>eng umowa zlecenie, o dzieło contract of mandate / contract of specific work pro closed no
- Oct 11 '07 pol>eng zapchać dziury to do odds and ends pro closed ok
- Oct 10 '07 pol>eng ciagnik siodlowy truck tractor pro closed no
- Sep 20 '07 pol>eng inwentura stock-taking pro closed ok
- Jun 3 '07 pol>eng soligeniczny soligenic pro closed ok
- Jun 2 '07 pol>eng żądać ścigania i ukarania bring to justice pro closed no
- Jun 2 '07 pol>eng złożyc zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa notify of a crime (committed) pro closed no
4 Jun 1 '07 pol>eng kierownik sekratariatu head / manager of the secretary's office pro closed ok
- May 31 '07 pol>eng wynoszenie uplift / uplifting pro closed ok
4 May 11 '07 pol>eng Rel customer status pro closed ok
- Apr 23 '07 pol>eng sąd orzekł o the court ruled / rules pro closed no
- Apr 15 '07 pol>eng gra na hossę bull-market strategy pro closed no
4 Apr 13 '07 pol>eng zdobywać muzyczne szlify perfect / hone musical skills pro closed no
4 Apr 12 '07 pol>eng upadek z wysokości fall from height pro closed no
4 Apr 7 '07 pol>eng ujemne zalamki negative waves pro closed ok
4 Apr 7 '07 pol>eng jednomiesięczny kurs cięcia gazowego one-month course in gas cutting / gas cutting course pro closed ok
4 Apr 7 '07 pol>eng monter instalacji i urządzeń sanitarnych sanitary system(s) and equipment fitter pro closed ok
- Apr 5 '07 pol>eng samorzadowe przedszkole local government kindergarten pro closed no
4 Apr 5 '07 pol>eng anatomia prawidłowa człowieka z elementami fizjologii normal human anatomy with elements of physiology pro closed no
- Apr 2 '07 pol>eng zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji certificate of amendments to the entry into business / economic activity register / records pro closed no
4 Mar 26 '07 pol>eng wczesne greckie kodeksy uncjalne early Greek uncial codices pro closed ok
4 Mar 26 '07 pol>eng pełnimocnik dziekana ds studenckich praktyk pedagogicznych dean's representative for student's placement pro closed no
4 Mar 21 '07 pol>eng przedmiot działalności object of economic activity pro closed no
- Mar 21 '07 pol>eng rozładunek pneumatyczny pneumatic unloading pro closed no
4 Mar 14 '07 pol>eng naturalna sukcesja rekreatywna natural recreative succession pro closed ok
4 Mar 14 '07 pol>eng siedliska świeżych i wilgotnych borów sosnowych habitats / sites of fresh and humid pine coniferous forests pro closed ok
4 Mar 13 '07 pol>eng materiałami eksploatacyjnymi do wytwarzania supplies / consumables to manufacture / produce pro closed ok
4 Mar 13 '07 pol>eng uruchomienie szerokopasmowej sieci dostępowej launch BAN services pro closed ok
4 Mar 7 '07 pol>eng Praca w warunkach pracy chronionej employment in sheltered workshops pro closed ok
- Jan 30 '07 pol>eng Wydział Obsługi Sprzedaży Sales Service Department pro closed no
4 Jan 24 '07 pol>eng resztkowy ubytek skóry residual skin defect pro closed ok
- Jan 3 '07 pol>eng kuchmistrzostwo culinary arts pro closed ok
- Oct 14 '06 pol>eng tytuł zawodowy licencjata Bachelor's Degree pro closed no
- Oct 7 '06 pol>eng ułożenie ukosem w stosunku do... placed diagonally in relation to pro closed ok
4 Oct 4 '06 pol>eng wypłcic z polisy odszkodowanie z ubezpieczenia OC lub z AC pay claims under third-party insurance or comprehensive insurance (cover) pro closed no
- Oct 4 '06 pol>eng dokumentacja ubezpieczeniowo-szkodowa PZU S.A insurance and claim documentation of PZU S.A. pro closed no
3 Sep 30 '06 pol>eng autoryzowany serwis opon authorized / licensed tyre service pro closed ok
- Sep 28 '06 pol>eng specjalista do spraw handlowych specialist for commercial matters pro closed no
4 Sep 27 '06 pol>eng specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy special training and education centre pro closed no
4 Sep 26 '06 pol>eng zieleń brylantowa brilliant green pro closed ok
4 Sep 26 '06 pol>eng żółć brylantowa brilliant yellow pro closed ok
- Sep 23 '06 pol>eng kłaść nacisk emphasize pro closed no
4 Sep 22 '06 pol>eng działalność opodatkowana w formie zryczałtowanej economic / business activity taxed in the form of a lump-sum tax pro closed ok
4 Sep 20 '06 pol>eng łączna i rozdzielna pisownia wyrazów one-word and two-word spelling pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last