Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 19 '16 pol>eng zabudowa ulicowa ribbon development pro closed ok
- Apr 6 '16 pol>eng wprowadzanie na stan magazynowy adding equipment, etc. to the inventory pro closed ok
4 Feb 17 '16 pol>eng przestrzeń robocza cylindra total cylinder volume pro closed ok
- Feb 10 '16 pol>eng pracownik wewnętrzny/zewnętrzny employee/independent contractor pro closed ok
4 Feb 2 '16 pol>eng Naciekowy dripstone pro closed no
- Feb 1 '16 pol>eng rozliczenie payslip pro closed no
- Jan 27 '16 pol>eng zrealizowana lekcja lesson covered pro closed ok
- Jan 26 '16 pol>eng Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Vocational School for Students with Disabilities pro closed ok
4 Jan 13 '16 pol>eng ocena poprawkowa retake grade pro closed ok
4 Nov 6 '15 pol>eng zakwas na barszcz czerwony sour starter for red borscht pro closed no
- Nov 6 '15 pol>eng od kuchni through cooking pro closed ok
4 Nov 6 '15 pol>eng podpieczony wcześniej previously browned (chicken) pro closed no
4 Oct 9 '15 pol>eng woda p.poż. fire-fighting water pro closed no
4 Oct 8 '15 pol>eng Nie widzę żadnych przeciwskazań.. don't see any reasons why not to.. pro closed no
4 Sep 7 '15 pol>eng towar do reklamacji goods/items to be returned pro closed no
- Feb 4 '15 pol>eng Komunkat dyrektora president's memo pro closed no
- Aug 29 '08 pol>eng opiekun naukowy advisor pro closed ok
4 Apr 25 '08 pol>eng środowiska edukacyjne educational institutions pro closed no
4 Dec 4 '07 pol>eng opracowanie arrangement pro closed ok
- Dec 2 '07 pol>eng delikatesowy gourmet pro closed ok
- Mar 21 '06 pol>eng maszyny i urzadzenia energetyczne power generation machinery pro closed ok
4 Mar 21 '06 pol>eng kierowca zaopatrzeniowiec delivery driver pro closed ok
4 Mar 21 '06 pol>eng co kilkadziesiąt minut every several dozen minutes pro closed no
- Mar 17 '06 pol>eng uzdolnienia kierunkowe English language capabilities pro closed no
4 Mar 16 '06 pol>eng odliczone od podatku deducted from the tax pro closed ok
4 Mar 12 '06 pol>eng pyly surowcow dust emited from raw materials pro closed no
4 Mar 12 '06 pol>eng zestaw epoksydowy two-component epoxy (coating) pro closed no
4 Mar 12 '06 pol>eng instalacja odpylajaca dedusting system pro closed no
- Mar 11 '06 pol>eng wykonanie instalacji elektrycznej do sprezarki i wytwornicy pary completion of electrical system for the compressor and the stam generator pro closed ok
- Mar 8 '06 pol>eng założenia guidelines pro closed ok
4 Mar 3 '06 pol>eng Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Family Support (Municipal/Community) Center pro closed no
4 Mar 3 '06 pol>eng Kwituję odbiór dokumentów I confirm tbe receipt of documents pro closed no
- Mar 2 '06 pol>eng organ stojący na straży prawa law enforcement authority pro closed ok
4 Feb 22 '06 pol>eng będący na wyposażeniu sklepu store pro closed no
4 Feb 15 '06 pol>eng wysługa lat seniority bonus pro closed no
- Feb 9 '06 pol>eng znak pieniezny coin and paper currency pro closed no
- Jan 25 '06 pol>eng Płatnik netto (do budżetu UE) net contributor pro closed no
- Jan 25 '06 pol>eng dopłacać do unijnej kasy net contribution to the EU budget pro closed ok
- Jan 5 '06 pol>eng termin attempt pro closed no
- Dec 13 '05 pol>eng wykonał manewr perform a maneuver pro closed no
4 Dec 9 '05 pol>eng wykonywać karę ograniczenia wolności serve a custodial sentence pro closed ok
4 Dec 1 '05 pol>eng szkutnik-laminarz fiberglass boatbuilder pro closed no
4 Nov 29 '05 pol>eng orzeka się, że it has been concluded that pro closed ok
- Nov 25 '05 pol>eng Panstwo Srodka China pro closed no
4 Nov 23 '05 pol>eng gleby mułowo-torfowe peat and silty soils pro closed ok
- Nov 20 '05 pol>eng techniki pracy zmysłowej hands-on techniques pro closed ok
- Nov 17 '05 pol>eng wydzielony sectioned off pro open no
- Nov 15 '05 pol>eng wykształcenie niepełne wyższe some college pro closed ok
- Sep 25 '05 pol>eng ubezpieczony z tytulu AC has a full comprehensive coverage pro closed ok
3 Sep 20 '05 pol>eng opiekun merytoryczny ds. jezykowych language coordinator pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last