Member since Jun '12

Working languages:
Slovak to English
English to Slovak

Lenka Paučínová

Slovakia
Local time: 01:10 CET (GMT+1)

Native in: Slovak Native in Slovak
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
2 positive reviews
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Textiles / Clothing / FashionAdvertising / Public Relations
General / Conversation / Greetings / LettersFurniture / Household Appliances
Medical: InstrumentsMedical: Health Care
Medical (general)

Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) Questions asked: 7
Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 2
English to Slovak: Ross Info About Interpreting Services
General field: Medical
Source text - English
What patients can expect from the interpreting service

• Interpreters should be competent in both the required language and English.

• Interpreters should have good interpersonal skills.

• Interpreters should have knowledge and understanding of the health care setting.

• Interpreters should have knowledge of medical terminology.

• Interpreters should treat all parties with respect and dignity.

• Interpreters should treat all information received with confidentiality.

• Interpreters should withdraw from an assignment if
it interferes with impartiality, or if it relates to strong personal, cultural or religious beliefs.

• Interpreters should use first-person interpreting to facilitate direct communication between the parties.

• Interpreters should have knowledge and awareness of the culture of the language required.

• Interpreters should be able to interpret the accurate and complete meaning of the original content of the message.

• To keep patients informed, interpreters should translate everything that is said during the assignment.
What patients can expect from the interpreting service

• Interpreters should be competent in both the required language and English.

• Interpreters should have good interpersonal skills.

• Interpreters should have knowledge and understanding of the health care setting.

• Interpreters should have knowledge of medical terminology.

• Interpreters should treat all parties with respect and dignity.

• Interpreters should treat all information received with confidentiality.

• Interpreters should withdraw from an assignment if
it interferes with impartiality, or if it relates to strong personal, cultural or religious beliefs.

• Interpreters should use first-person interpreting to facilitate direct communication between the parties.

• Interpreters should have knowledge and awareness of the culture of the language required.

• Interpreters should be able to interpret the accurate and complete meaning of the original content of the message.

• To keep patients informed, interpreters should translate everything that is said during the assignment.
What not to expect from the interpreting service

• Interpreters should not judge or discriminate against patients on any grounds.

• Patients should not expect interpreters to advocate on their behalf.

• Interpreters should not show any bias, opinion or preference.

• Interpreters will not disclose any information unless required by the law.

• Interpreters should not derive any personal gain or advantage from the information received through interpreting.

• Interpreters should not speak on behalf of you or refuse information.

• The interpreter should not be asked to do anything other then interpret what is being said.

• If there is a pause in the information being given, interpreters should explain this to the patient.What not to expect from the interpreting service

• Interpreters should not judge or discriminate against patients on any grounds.

• Patients should not expect interpreters to advocate on their behalf.

• Interpreters should not show any bias, opinion or preference.

• Interpreters will not disclose any information unless required by the law.

• Interpreters should not derive any personal gain or advantage from the information received through interpreting.

• Interpreters should not speak on behalf of you or refuse information.

• The interpreter should not be asked to do anything other then interpret what is being said.

• If there is a pause in the information being given, interpreters should explain this to the patient.

How to use interpreting service

• Patients should let NHS staff know if they need an interpreter and inform staff what language and dialect they speak.

• Patients should let NHS staff know if they have a preference for the gender of the interpreter.

• Patients can request telephone interpreting if a face to face interpreter is unavailable.

• Interpreters do not cost patients money.

• When an interpreter is present patients should speak slowly and clearly so the interpreter can explain to the staff

• Family members should not be asked to interpret.

• Patients should not ask the interpreter to accompany them beyond their appointment.

• Patients and staff should be aware that there are certain expressions which may not translate easily.

• Users of the interpreting service should be aware of the pressure on the interpreter.

• Patients should not ask the interpreter to advocate on their behalf with NHS staff.
How to use interpreting service

• Patients should let NHS staff know if they need an interpreter and inform staff what language and dialect they speak.

• Patients should let NHS staff know if they have a preference for the gender of the interpreter.

• Patients can request telephone interpreting if a face to face interpreter is unavailable.

• Interpreters do not cost patients money.

• When an interpreter is present patients should speak slowly and clearly so the interpreter can explain to the staff

• Family members should not be asked to interpret.

• Patients should not ask the interpreter to accompany them beyond their appointment.

• Patients and staff should be aware that there are certain expressions which may not translate easily.

• Users of the interpreting service should be aware of the pressure on the interpreter.

• Patients should not ask the interpreter to advocate on their behalf with NHS staff.
Translation - Slovak
Čo môžu pacienti očakávať od tlmočníckej služby

• Tlmočníci by mali dobre ovládať ako požadovaný jazyk tak aj angličtinu.

• Tlmočníci by mali mať dobré interpersonálne zručnosti.

• Tlmočníci by mali poznať a chápať prostredie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

• Tlmočníci by mali poznať lekársku terminológiu.

• Tlmočníci by sa mali ku všetkým stranám správať s rešpektom a dôstojne.

• Tlmočníci by mali všetky prijaté informácie považovať za dôverné.

• Tlmočníci by mali odstúpiť od úlohy, ak
narúša nestrannosť alebo ak sa vzťahuje na silné osobné, kultúrne či náboženské názory.

• Tlmočníci by mali tlmočiť v prvej osobe pre podporu priamej komunikácie medzi stranami.

• Tlmočníci by mali mať znalosti a povedomie o kultúre požadovaného jazyka.

• Tlmočníci by mali vedieť pretlmočiť presný a úplný význam pôvodného obsahu správy.

• Aby boli pacienti informovaní, tlmočníci by mali tlmočiť všetko, čo sa počas vykonávania úlohy povie.
Čo neočakávať od tlmočníckej služby

• Tlmočníci by na žiadnom základe nemali odsudzovať alebo diskriminovať pacientov.

• Pacienti by nemali očakávať, že tlmočníci budú hovoriť v ich prospech.

• Tlmočníci by nemali dať najavo žiadnu zaujatosť, mienku alebo preferenciu.

• Tlmočníci neposkytujú žiadne informácie okrem prípadov, kde to vyžaduje zákon.

• Tlmočníci by nemali používať informácie získané počas tlmočenia na získanie osobného prospechu alebo výhod.

• Tlmočníci by nemali hovoriť za vás alebo odmietať informovanie.

• Od tlmočníka by sa nemalo žiadať nič iné ako tlmočenie toho, čo sa hovorí.

• Ak pri podávaní informácií nastane pauza, tlmočníci by to mali pacientovi vysvetliť.

Ako používať tlmočnícku službu

• Pacienti by mali informovať zamestnancov NZS, ak potrebujú tlmočníka a tiež ich informovať akým jazykom a nárečím hovoria.

• Ak pacienti uprednostňujú určité pohlavie tlmočníka, mali by o tomto zamestnancov NZS informovať.

• Ak tlmočník tvárou v tvár nie je dostupný, pacienti môžu požiadať o tlmočenie po telefóne.

• Tlmočníci nestoja pacientov peniaze.

• V prítomnosti tlmočníka by pacienti mali rozprávať pomaly a zrozumiteľne, aby tlmočník mohol vysvetľovať zamestnancom

• Členovia rodiny by sa nemali žiadať o tlmočenie.

• Pacienti by nemali žiadať tlmočníka o sprevádzanie mimo pracovného času.

• Pacienti a zamestnanci by si mali byť vedomí, že niektoré výrazy sa nemusia dať ľahko preložiť.

• Používatelia tlmočníckej služby by si mali byť vedomí tlaku na tlmočníka.

• Pacienti by nemali tlmočníka žiadať, aby sa za nich prihováral u zamestnancov NZS.

English to Slovak: Panasonic TX-32/37/42EW30
General field: Other
Detailed field: Furniture / Household Appliances
Source text - English
This TV is designed to meet the standards (as of August, 2009) of DVB-T (MPEG2 and MPEG4 AVC(H.264)) digital terrestrial services, DVB-C (MPEG2 and MPEG4-AVC(H.264)) digital cable services and DVB-S (MPEG2 and MPEG4-AVC(H.264)) digital satellite services.
Transport TV set in upright position
Do not damage the mains lead, damaged lead may cause fire or electrical shock.
Do not move the TV with the lead plugged into a socket outlet.
Do not place a heavy object on the lead or place the lead near a high temperature object.
Do not twist the lead, bend it excessively or stretch it.
Hold onto the mains plug body when disconnecting the plug.
Ensure the TV does not crush the mains lead.
Power source / Installation
This TV is designed for:
Table-top use
High voltage components may cause serious electrical shock, do not remove the rear cover as live parts are accessible when it is removed.
Have the TV checked, adjusted or repaired at your local Panasonic dealer.
Translation - Slovak
Tento televízor je skonštruovaný tak, aby spĺňal normy (k augustu 2009)DVB-T (MPEG2 a MPEG4 AVC (H.264))digitálneho terestriálneho vysielania, DVB-C (MPEG2 a MPEG4-AVC (H.264)) digitálneho káblového vysielania a DVB-S (MPEG2 a MPEG4-AVC (H.264)) digitálneho satelitného vysielania.
Televízor prepravujte vo zvislej polohe
Nepoškodzujte napájací kábel, poškodený napájací kábel môže spôsobiť elektrický šok.
TV nepresúvajte, keď je napájací kábel pripojený do elektrickej zásuvky.
Na kábel neukladajte ťažké predmety a neumiestňujte kábel do blízkosti predmetov s vysokou teplotou.
Kábel nestláčajte, nadmerne ho neohýbajte a ani ho nenapínajte.
Pri odpájaní kábla ho držte za zástrčku.
Uistite sa, že televízor netlačí na sieťový kábel.
Zdroj napájania / Inštalácia
Tento televízor je skonštruovaný pre:
použitie na stole
Komponenty s vysokým napätím môžu spôsobiť vážny elektrický šok, nesnímajte zadný kryt televízora. Mohlo by dôjsť ku kontaktu so súčasťami pod napätím.
TV nechajte kontrolovať, upravovať alebo opravovať u miestneho predajcu spoločnosti Panasonic.

Translation education Master's degree - Faculty of Arts, Prešov University
Experience Years of experience: 3. Registered at ProZ.com: Jan 2009. Became a member: Jun 2012.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Microsoft Excel, Microsoft Word, SDL TRADOS, SDLX, Wordfast
Events and training
Training sessions attended
Professional practices Lenka Paučínová endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
No content specified
Keywords: Slovak, medical: instruments, health care, household appliances, cosmetics, photoghraphy, eudcation, general


Profile last updated
Apr 19, 2018More translators and interpreters: Slovak to English - English to Slovak   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search