Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 11 '15 eng>slk Corporate Sourcing Contract zmluva o poskytovaní firemných zdrojov pro closed ok
4 Jan 20 '15 eng>slk manual transport orders manuálne vytvorené objednávky na dopravu/prepravu pro closed no
- Sep 6 '14 slk>eng doba viazanosti commitment period pro closed ok
4 Oct 1 '13 eng>slk estoppel estoppel pro closed ok
4 Aug 22 '13 eng>slk for intermediate attention of prosím okamžite doručiť (tajomníkovi spoločnosti) pro closed ok
4 Aug 20 '13 slk>eng odpracovane hodiny hours worked pro closed no
- Aug 20 '13 slk>eng zmluva o dielo Contract for Work pro closed no
4 Apr 8 '13 eng>ces payback threshold minimální hranice pro vyplacení pro closed no
- Apr 8 '13 eng>ces rebate zpětná sleva pro closed no
- Mar 25 '13 slk>eng osobitná listina special document pro closed no
- Mar 5 '13 eng>slk turnover bonus obratový bonus pro open no
4 Feb 10 '13 slk>eng záložné právo na celý obchodný podiel lien on the whole business share pro closed ok
4 Jan 22 '13 slk>eng scudzit alienate pro closed ok
- Jan 22 '13 slk>eng buduci kupujuci Prospective Buyer pro closed ok
- Nov 28 '12 eng>slk reporting podriadený pro closed ok
4 Nov 28 '12 eng>slk continuous service trvalý pracovný pomer pro closed ok
4 Nov 28 '12 slk>eng zmluvené strany contracting parties pro closed ok
- May 28 '12 eng>slk account note faktúra pro closed ok
- May 9 '12 ces>eng Zájemce Interested party pro closed no
- May 8 '12 ces>eng respektive eventually pro closed no
- Mar 15 '12 eng>ces Good Industry Practice osvědčené postupy v odvětví pro closed no
4 Mar 13 '12 slk>eng Zmluva o sprostredkovaní zamestnania Recruitment Contract pro closed ok
- Mar 11 '12 eng>slk Be it remember, and ss. týmto potvrdzujem pro open no
4 Nov 26 '11 slk>eng spolocenska zmluva Memorandum of Association pro closed no
- Sep 30 '11 eng>slk production delivey/despatch window pattern dohodnuté výrobné, zásobovacie a expedičné okná pro open no
- Aug 10 '11 eng>slk constitution stanovy pro just_closed no
- Jul 24 '11 slk>eng bezchybnom stave perfect state pro closed ok
4 Jul 22 '11 slk>eng Zábezpeka Collateral pro closed ok
- Jul 23 '11 slk>eng súhlasne prehlasujú jointly declare pro closed ok
- Jul 22 '11 slk>eng Doba nájmu Period of lease pro closed ok
- Jul 21 '11 slk>eng Jednorázový poplatok na otvorenie Lump-sum fee for opening pro closed ok
4 Jun 24 '11 eng>ces arm's lenght obvyklé na trhu pro closed no
2 May 6 '11 slk>eng vinkulácia prostriedkov pledge of cash easy closed no
4 Apr 7 '11 eng>ces from principal to principal přímo od výrobců pro closed no
4 Mar 6 '11 eng>slk be beyond the powers of sb byť mimo právomoci (záložcu) pro closed no
4 Nov 29 '10 eng>slk Waiver and Discharge Agreement dohoda o ukončení (zmluvy) a zrieknutí sa práv pro closed ok
- Nov 7 '10 eng>slk defence of forum non conveniens právomoc súdu odmietnuť jurisdikciu pro open no
4 Jun 29 '10 eng>ces in possession/in action ve vlastnictví / dosažitelný rozhodnutím soudu pro closed no
- Dec 22 '09 ces>eng společník firmy associate pro closed ok
- Dec 18 '09 slk>eng Miesto plnenia Place of performance pro closed ok
- Oct 27 '09 eng>ces qualified right kvalifikované právo pro closed ok
- Aug 4 '09 eng>slk non-happenings udalosti (skutky, činy) ktoré sa nestali (ktoré nenastali) pro closed ok
- Jul 20 '09 eng>slk coaling station uhoľná stanica pro closed ok
4 Jul 20 '09 eng>slk naval stations námorné stanice pro closed ok
- Jul 4 '09 slk>eng obchodný podiel v celosti the whole business share pro closed no
4 May 27 '09 eng>ces CONFIDENTIAL RELEASE OF ALL CLAIMS důvěrné vzdání sa všech nároků pro closed ok
4 May 10 '09 eng>slk confidential release of all claims dôverné / utajené zrieknutie sa všetkých nárokov pro closed ok
- Mar 28 '09 eng>slk Split purchases (often called "salami slicing") rozpísať na drobné pro closed ok
- Feb 10 '09 slk>eng ...prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, rozumejú jej a na znak slobodnej v declare that they have contract duly read, undrestood and endorse it as a sign of their free will pro closed ok
4 Feb 10 '09 slk>eng Dohoda o prechode vlastníctva Transfer of Ownership Agreement pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search