ProZ.com

ProZ.com Translation Article Knowledgebase

Articles about translation and interpreting
Article Categories
Search Articles


Advanced Search
About the Articles Knowledgebase
ProZ.com has created this section with the goals of:

Further enabling knowledge sharing among professionals
Providing resources for the education of clients and translators
Offering an additional channel for promotion of ProZ.com members (as authors)

We invite your participation and feedback concerning this new resource.

More info and discussion >

Your Favorite Articles

Recommended Articles
 1. ProZ.com overview and action plan (#1 of 8): Sourcing (ie. jobs / directory)
 2. Getting the most out of ProZ.com: A guide for translators and interpreters
 3. Does Juliet's Rose, by Any Other Name, Smell as Sweet?
 4. The difference between editing and proofreading
 5. El significado de los dichos populares
No recommended articles found.
Popular Authors
 1. Natasha Stojanovska-Ilievska
 2. iain1705
 3. translationhk
 4. Anne-Sophie Cardinal
 5. Paula Gallego (X)
No popular authors found.
 »  Articles Overview  »  Featured Authors  »  Łukasz Gos-Furmankiewicz
Łukasz Gos-Furmankiewicz
See this author's ProZ.com profile

Articles by this Author
» What's your elevator speech?
By Łukasz Gos-Furmankiewicz | Published 06/29/2013 | Getting Established , Marketing Your Language Services | Recommendation:
What is an 'elevator speech'? What does it do? How do you make one? How do you make one that works?
» 'About me' with style – using CSS to enrich your presentation on ProZ.com with typography
The directly intended purpose of this article is to introduce you gently to the world of style definitions you can put on the HTML tags that you're allowed to use in the About me section of your profile and in custom tabs. However, you will also benefit from this knowledge when posting on blogs and message boards, editing or even making websites on your own. This is a long article, as it reflects an entire day of knowledge sharing.
» O czym rozmawiasz z klientem w windzie?
Niniejszy artykuł stanowi poddane pewnym redakcjom spolszczenie artykułu What's your elevator speech, którego bezpośrednim tematem jest krótka – licząca 20-30 sekund – prezentacja tłumacza np. w trakcie tytułowej wspólnej podróży windą z potencjalnym klientem, ale i przy każdej innej czasowo ograniczonej okazji do wywołania dobrego pierwszego wrażenia.
» The dignity of the profession – what's wrong? A couple of current trends in the translation industry adversely impacting the dignity of the translator.
By Łukasz Gos-Furmankiewicz | Published 08/10/2013 | Business of Translation and Interpreting | Recommendation:
The article is a one-sided subjective tour across the trends in the translation industry, pointing out how they are detrimental to the dignity of the profession, in yet another puzzled attempt at finding out what's wrong that makes translators enjoy so little respect, far below their qualifications. This is going to ruffle some feathers, so consider yourself warned.
» Respecting others' time in the translation industry
By Łukasz Gos-Furmankiewicz | Published 08/11/2013 | Business Issues | Recommendation:
Fitting for a Sunday, this article deals with an ethical issue. Hopefully without pontifications, though, the goal is to discuss a core a business ethics issue: respect for others' time. There have been problems with this in the translation world, and the most important one, in the author's opinion, is currently the artificial rush involved in some jobs. The author does not believe that ill intentions are involved there but wishes to stress that using embellished stories to make others work faster – and especially without being compensated additionally for the rush – comes very close to what we'd refer to as 'false pretences'. Which means a wake-cup call is in order.
» Godność zawodu tłumacza. Co jest nie tak? Nieco dłuższy rzut oka na kilka trendów w branży.
By Łukasz Gos-Furmankiewicz | Published 08/12/2013 | Polish | Recommendation:
Niniejszy artykuł stanowi adaptację artykułu The dignity of the profession – what's wrong? A couple of current trends in the translation industry adversely impacting the dignity of the translator. Podobnie jak oryginał stanowi on przegląd wybranych trendów w branży tłumaczeniowej, przyczyniających się zdaniem autora (i w jego subiektywnym odbiorze) do niezbyt dobrej sytuacji tłumaczy z punktu widzenia godności ich zawodu.
» On the need for mediation in the translation industry
By Łukasz Gos-Furmankiewicz | Published 08/16/2013 | Business Issues | Recommendation:
This article starts from a sober look at the lack of practicability of cross-border litigation of translation issues, especially small claims, and aims to convince the reader that mediation may be the better solution, as it saves a lot of costs, enables outside-the-box solutions and preserves relationships.
» O potrzebie mediacji w branży tłumaczeniowej
By Łukasz Gos-Furmankiewicz | Published 08/17/2013 | Polish | Recommendation:
Artykuł stanowi poddaną pewnym adaptacjom, nieco dłuższą polską wersję artykułu On the need for mediation in the translation industry. Jego celem jest zwrócenie uwagi na kosztowność, a często w ogóle nierealność sądowej eskalacji sporów, a zwrócenie uwagi na wspaniałe możliwości, jakie niesie w tym zakresie mediacja, umożliwiając stronom stosowanie kreatywnych zobowiązań i wzmacnianie łączących je więzi poprzez wspólne rozwiązywanie problemów w sposób szanujący obydwie strony i ich interesy. To samo zresztą daje się zastosować w negocjacjach. Ponadto podejście mediacyjne może okazać się przydatne dla agencji tłumaczeniowej, która musi radzić sobie jednocześnie w relacji z tłumaczem i klientem, w szczególności gdy rzecz idzie o indywidualne wymagania klienta, reklamacje, żądania poprawek. Tak więc artykuł z założenia jest przynajmniej tak samo przydatny dla agencji, jak i dla tłumacza, a prawdopodobnie bardziej.
» Competing... for the translator?
A different perspective. Did you know that agencies have to compete for translators too?
» Konkurencja... o tłumacza?
Artykuł jest polską wersją artykułu Competing... for the translator? Ma on na celu przedstawienie Czytelnikowi nieco innego spojrzenia na konkurencyjność stawek i podobne aspekty relacji tłumaczy z biurami tłumaczeń.
» Competing for the translator. Follow-up: How I choose jobs
By Łukasz Gos-Furmankiewicz | Published 09/11/2013 | Business Issues | Recommendation:
In the previous article I stressed the fact that competition works both ways agencies and clients need to compete for translators too. For illustration, I promised to discuss in more detail the factors that guide my own decisions in this matter. So here it comes.
» Konkurencja o tłumacza – jak wybieram zlecenia, kiedy mogę sobie na to pozwolić
By Łukasz Gos-Furmankiewicz | Published 09/21/2013 | Polish | Recommendation:
W ostatnim artykule podkreśliłem fakt, że konkurencja działa w obydwie strony, a klienci i biura tłumaczeń także konkurują o tłumaczy. W ramach ilustracji obiecałem przedstawić czynniki, które w moim przypadku decydują o wyborze zleceń spośród kilku możliwości.
» Job posters — how to make projects more exciting
By Łukasz Gos-Furmankiewicz | Published 03/30/2015 | Business Issues | Recommendation:
A job doesn't become exciting just because you put that word in the title or the text. But a job doesn't have to be exciting to be wanted. It's okay to quit the pretence and be normal. That is already, in itself, quite exciting (especially when you reach a certain age).
» Big tenders for small jobs are not realistic
By Łukasz Gos-Furmankiewicz | Published 03/30/2015 | Business Issues | Recommendation:
Do you ever see or post those ads looking for multiple candidates to participate in a competitive quoting procedure for a 70-word job at six to eight cents per word? Or something for which the price is set at $5, $10, $20? If so, do you seriously think it's a good idea?
Articles are copyright © ProZ.com, 1999-2021, except where otherwise indicated. All rights reserved.
Content may not be republished without the consent of ProZ.com.
Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search