ProZ.com translation contests »
11th ProZ.com translation contest: "Contemporary society" » Bulgarian to English

Competition in this pair is now closed, and the winning entry has been announced.

Discussion and feedback about the competition in this language pair may now be provided by visiting the "Discussion & feedback" page for this pair. Entries may also be individually discussed by clicking the "Discuss" link next to any listed entry.
 
 

Source text in Bulgarian

народопсихологията ни като еманация на националния дух и средоточие на българското
светоусещане. Когато житейският опит и дълбочината на мисълта намерят лаконичен израз,
резултатът е кратко изречение, което поразява с остроумието си и звучи като откровение.
Често се твърди, че българинът е земен човек и в ежедневието си се стреми да
избягва крайностите – според разпространеното мнение е по-добре да се следва политика на
конформизъм. Вероятно тази мисловна парадигма е залегнала в създаването на пословици
като „Да би мирно седяло, не би чудо видяло“. Дори в любовта българинът остава здраво
стъпил на нозете си – „Либи либе с кусура му“ казват старите хора. Но битува и друг тип
светоусещане, друга екзистенциална формула, породила поговорката „Докато умните се
наумуват, лудите се налудуват“. Стига се дори по-далеч, като се твърди, че „Ако господ ме не
ще, дяволът рушвет дава за мен“. В последното намира глас и традиционната според някои
липса на религиозност, което вероятно е едно невярно разбиране, останало от годините
на комунизма. Когато казват „Ако попът се напива, селото не изтрезнява“, това е по-скоро
съждение, тъждествено със социалната, а не с религиозна критика.
Българите са свикнали да се справят сами с предизвикателствата: „Затънат ли ти
колелата, не чакай Крали Марко да ти ги изправи“. Всеобщото усещане е, че „българският дял“
е да се прекалява с работата, а не с почивката: „Канили магарето на сватба, но му заръчали да
вземе и самара“. Нишката на индивидуализма личи в съждението: „Орташката работа вълци я
яли“ т.е. разчитай само на себе си.
Сред най-високо ценените качества на този земен човек е острият ум: „Ума му толкоз
кескин – разцепва конеца и на бълхата шалвари направя“. Работливият се радва на уважение,
но и този, който съумява сам да се похвали, също е даван за пример: „Кокошка, дето най-много
кудкудяка, най-малко снася“.
В нашите пословици има и много хумор: „Върви му като на бито куче тояга“.
Българските пословици и поговорки са пречистени и съвършени като скъпоценни
камъни – едно словесно богатство, завещано ни от бащите ни, което сме длъжни да съхраним
за децата на нашите деца.

The winning entry has been announced in this pair.

There were 6 entries submitted in this pair during the submission phase. The winning entry was determined based on finals round voting by peers.

Competition in this pair is now closed.


Entries (6 total) Expand all entries

Entry #12482 — Discuss 0
Peter Skipp
Peter Skipp
Bulgaria
Winner
Voting points1st2nd3rd
276 x41 x21 x1
Entry tagging:
 
 
 • 1 user entered 2 "like" tags
 • 1 user agreed with "likes" (1 total agree)
one ought to rely on one’s own devices.
Good term selection
Apurva Barve
+1
The loudest hen lays the fewest eggs
Flows well
Apurva Barve
Entry #13027 — Discuss 0
Voting points1st2nd3rd
264 x43 x24 x1
Entry tagging:
 
 
 • 2 users entered 5 "like" tags
crystallize into a succinct form
Good term selection
EvaVer (X)
Bulgarians are often said to be pragmatic people who try to avoid extremities in their everyday life – the widespread opinion is that conformity is always a better policy
Good term selection
Apurva Barve
While the wise do their thinking, the crazy will do their action.
Flows well
Apurva Barve
If God would not want me, the Devil would pay to have me
Good term selection
Apurva Barve
a wealth of words left by our fathers for us to treasure and keep for the children of our children.
Good term selection
"Wealth of​ words"
Apurva Barve
Entry #12823 — Discuss 0
Voting points1st2nd3rd
223 x44 x22 x1
Entry tagging:
 
 
 • 3 users entered 7 "like" tags
 • 1 user agreed with "likes" (1 total agree)
Researchers of our national psychology often refer to Bulgarian proverbs and adages as being both a projection of our national spirit and the heart of the Bulgarian perception of the worl
Flows well
ventnai
down-to-earth
Good term selection
Emilia Nikolova
amorous relationships
Good term selection
Emilia Nikolova
Love your loved one
Good term selection
Emilia Nikolova
If God did not want me in heaven, Satan would offer bribes to have me in hell
Flows well
Apurva Barve
makes shalwar pants for fleas out of it.
Flows well
Emilia Nikolova
+1
Bulgarian proverbs and adages are refined and perfected like jewels — a linguistic opulence handed down to us from our fathers that we must preserve for our children’s children.
Flows well
Apurva Barve
Entry #13450 — Discuss 0
EvaVer (X)
EvaVer (X)
Voting points1st2nd3rd
214 x41 x23 x1
Entry tagging:
 
 
 • 2 users entered 3 "like" tags
 • 1 user disagreed with "likes" (1 total disagree)
as an emanation of the nation’s soul, and as the core of the Bulgarian worldview
Good term selection
Apurva Barve
-1
1
If he had remained sitting, he would have suffered nothing
Good term selection
Proverbs s​hould be t​ranslated ​as literal​ly as poss​ible to av​oid misint​erpretatio​n.
Emilia Nikolova
It agrees with him as a stick with a beaten dog.”
Good term selection
Apurva Barve
Entry #13132 — Discuss 0
Voting points1st2nd3rd
61 x41 x20
Entry tagging:
 
 
 • 1 user entered 1 "like" tag
Our mentality is like
Flows well
It creates​ a meaning​ul introdu​ctory sent​ence; the ​ST either ​starts in ​mid-senten​ce or hasn​'t been pu​nctuated p​ropertly
Mark Cole
Entry #12661 — Discuss 0
Voting points1st2nd3rd
0000
Entry tagging:
 
 
 • 1 user entered 1 "like" tag
 • 1 user agreed with "likes" (1 total agree)
+1
1
Everybody's business is nobody's business
Good term selection
Apurva Barve


ProZ.com translation contests

ProZ.com translation contests offer a fun way to take a break from your normal routine while testing and honing your skills with fellow translators.


ProZ.com Translation Contests. Patent pending.

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search