https://www.proz.com/translation-contests/propose_source_text/272

ProZ.com translation contests » Propose a source text » Polish source text proposed by PL translator


In order to determine which proposed source texts are the suitable for use in ProZ.com contests, proposers and participants are encouraged to "highlight" (like contest entry tagging) and discuss proposed source texts. A good contest source text should pose a reasonable challenge to translators, while allowing for "separation". Refer to the "Propose a source text" overview page for all source text proposal guidelines.

From "Hasło kobiety-obywatelki" by Jadwiga Jahołkowska

Source: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/editions-content?id=1889
Jedna z najdonioślejszych zdobyczy dla postępu i cywilizacji — równouprawnienie kobiet wchodzi, dzięki wielkiemu dziejowemu przewrotowi w okres wcielania w życie tego postulatu, który w imię praw człowieczeństwa stawiany był coraz silniej, coraz natarczywiej panującemu światu przez najgłębiej myślące i czujące kobiety, przez najbardziej uspołecznionych, najszczerzej hołdujących zasadom demokratycznym mężczyzn. Dzieje się ta przemiana w chwili wyzwalania się wszystkich żywiołów, wszystkich warstw, pozbawionych dotąd praw obywatelskich, tem samem mających więc zamkniętą drogę do wykazania swej inicjatywy, uwydatnienia swej indywidualności, swoich zdolności do samodzielnego czynu. [...] Zdawałoby się, że jakiś potężny oddech wolności, jakiś wielki okrzyk wesela wydobywa się z uciśnionych piersi i zabrzmi złoty róg na wielkie święto odrodzenia narodu, odrodzenia sponiewieranej i odartej z piękna duchowego ludzkości. W tej myśli, w tym instynktownym odruchu sprawiedliwości wyciągnął lud swą dłoń do kobiety, bez względu na jej położenie społeczne i ekonomiczne, dokumentując przez dekret swych przedstawicieli w pierwszym rządzie ludowym jej prawa odwieczne do współrzędnego stanowiska z mężczyzną na każdem polu ludzkiej twórczości. Tak! Kobieta Polka została wyzwoloną politycznie przez lud polski, lud pracujący. To jest fakt historyczny, którego ani w chwili obecnej, ani w dziejach nie zetrze żadne krętactwo, żaden fałsz i podstęp, żadna kazuistyka. Lud tym swoim manifestem przekreślił niejako różnice stanowe w stosunku do kobiety-obywatelki, czyniąc ją w swem mniemaniu rzeczniczką prawdy i sprawiedliwości społecznej, wyrazicielką czystej idei demokratycznej i postępu, czynnikiem spójności między skłóconymi żywiołami. Nie rolę bezmyślną echa narzuconych haseł, nie rolę biernego narzędzia w tych lub owych rękach bierze na siebie kobieta z chrztem obywatelstwa. On czyni ją świadomą siłą twórczą, siłą wyzwalającą bogactwa ludzkiego ducha, tłumionego ciemnotą przesądu, ujarzmionego przemocą materialną. Biada polskiej kobiecie, wobec nadchodzących pokoleń, wobec historii, jeśli w chwilach wszechświatowego przełomu, w chwilach rozstrzygania się losów własnego narodu i ojczyzny, nie zrozumie ducha czasu, wołań przyszłości i nie stanie na wysokości zadania, wolnej obywatelki kraju — współtwórczyni wolnego, czystego i jasnego życia!
  • No positive highlights


General notes about this proposed source text

Discussion about this source text as a whole.
Rank by:
Please log in to comment.