ProZ.com translation contests » Propose a source text » Azerbaijani source text proposed by Sugura Maharramova


In order to determine which proposed source texts are the suitable for use in ProZ.com contests, proposers and participants are encouraged to "highlight" (like contest entry tagging) and discuss proposed source texts. A good contest source text should pose a reasonable challenge to translators, while allowing for "separation". Refer to the "Propose a source text" overview page for all source text proposal guidelines.

Gözlə(poem)

Gözlə
Ümidin yuxularda
Üzünə güləcəksə…
Yol çəkən gözlərindən
Ayrılıq gələcəksə
Gözlə,gümanım,gözlə.

Ürəyimə damanlar
Bənövşətək bitirsə,
Xəyalımda cığırlar
Dumanlarda itirsə
Gözlə,gümanım,gözlə.

Göz yaşların çüçərtməz
Dəmyə qəmi üzündə.
Ay qərib işığını
Gizləyirsə izində
Gözlə,gümanım,gözlə.

Ən uzaq yollar belə
Sənə kəsə gələcək.
Ömür,zaman yorulsa,
Kimsə səsə gələcək.
Gözlə,gümanım,gözlə.

Təbiət və insan təbiəti

Bax baxa bildikcə .Dağlar qurtarmaq bilmir ,bütün yol boyu sira dağların ətəyi ilə irəliləyirik.Sərt,möhkəm ,uca dağlar göylərə baş çəkir.Sərtlik, mohkəmlik barəsində fikirlər beynimdə gəzişir .Bir az aşağıda son dərcə zərif, incə cicəklər gozə sataşır.Əsən xəfif mehdən belə əyilərək əsim-əsim əsir, torpağa doğru əyilir, qalxir. Yaşıl çəmənlikdə rəngarəng; al -əlvan, qırmızı, sarı, ağappaq, mavi, açıq bənövşəyi, tünd bənövşəyi çəhryı, qırmızının min bir çaları rəngində olan çiçəklər yurdu.Yaşilliğın içindən, hər biri bir yandan boylanır. Baxdıqca urək riqqətə gəlir, goz gülür, könül atlanır ,qəlbdə elə kovrək duyğular, elə incə hisslər dolaşir ki !Səni elə duyğu çulğayır ki! İnsan olduğunu unudur, nəfəs aldığının fərqində olmursan.Hər şey yaddan çixir, özünü qeyri- şüuri çiçəklərdən biri hesab edirsən,doğrusu özünü çiçək kimi hiss edirsən,daha dəqiqi isə çiçəyə dönürsən. Niyə belə olduğunu bir azdan özünə qayidanda, düşüncə səni özünə qaytaranda, insan olduğunu xatırladanda düşünməyə başlayırsan.Heyrətdən silkinib çıxır, ağlından sorursan :nədir bu? Bu nə duyğu? Bu nə hiss ki, sozə yatmir? Sözə gəlməz,fəqət yaşana biləcək bu duyğu nə? Ağıl sonra belə fikirləri diqtə edir :həyat qayadan sərt, möhkəm, yenilməz insan həyatını öz amasız sərtliklərinə duruş gətirmək üçün qaya kimi sərt yaratmiş olmalı idi, fəqət insan qəlbi çiçək kimi kövrək olur sari simə toxunanda.Sərt qaya dibində bitən çiçək kimi kövrək.Həyatın sərtliyi o sarı simi qira bilmir,qirirsa o insan o an insan olmaqdan qalır.Qaya sərtliyini ,çiçək zərifliyini özündə qoruyan yaradılış.Təbiətin hikmətini həyatında ,yaşamında əks etriən varlıq – insan .
  • No positive highlights


General notes about this proposed source text

Discussion about this source text as a whole.
Rank by:
Please log in to comment.


ProZ.com translation contests

ProZ.com translation contests offer a fun way to take a break from your normal routine while testing and honing your skills with fellow translators.


ProZ.com Translation Contests. Patent pending.

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search