Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 8 '16 deu>pol Mitträger Współautorzy pro closed no
4 Jul 7 '16 deu>pol Rückstellmuster próba przechowalnicza pro closed no
4 May 8 '16 deu>pol Stanzschnitte bigowanie pro closed no
- May 7 '16 deu>pol Sicherungshaube pokrywa (zabezpieczająca) pro closed ok
4 Apr 22 '16 pol>deu motywowanie kafeteryjne Motivation durch Cafeteria-Modell/Cafeteria-System pro closed no
4 Feb 28 '16 deu>pol Gewinn in zweistelliger Millionenhöhe kwota dwucyfrowa liczona w milionach pro closed ok
4 Oct 17 '15 pol>deu A-Kto konto odroczenia pro closed no
4 Sep 9 '15 pol>deu Wąsy spinacza Heftstreifen pro closed no
2 Jun 10 '15 deu>pol Anschlusshaus filia/oddział/jednostka pro closed no
3 Jun 9 '15 deu>pol Energieliege leżanka wibracyjna/masująca/do relaksacji pro closed no
4 Apr 30 '15 deu>pol Neppy-Effekt z pęczkami pro closed no
- Apr 17 '15 pol>deu Otwór wentylacyjny Belüftungsöffnung pro closed ok
4 Apr 17 '15 pol>deu Łącznik przechylny Kippschalter pro closed no
4 Apr 11 '15 deu>pol Bruttolohnumwandlung przekazanie części wynagrodzenia pracowników na prywatne ubezp. emeryt. pro closed no
4 Mar 31 '15 deu>pol otulacz Überhose easy closed no
4 Feb 25 '15 deu>pol Schuhe mit Zehenschutzkappe obuwie z ochroną palców stopy za pomocą podnosków pro closed no
4 Jan 20 '15 deu>pol Willensbetätigung i cale zdanie kierowanie wolą pro closed no
4 Aug 15 '14 deu>pol Grobplanum Rohplanum und Feinplanum makroniwelacja pro closed no
4 Sep 28 '13 pol>deu elektrownia fotowoltaiczna photovoltaisches Kraftwerk pro closed no
4 Jun 19 '13 pol>deu deska wiejskich wędlin Bauernplatte pro closed ok
4 Mar 6 '13 deu>pol Uhrenbeweger rotomat pro closed ok
4 Mar 27 '12 deu>pol Deckungsbrief zur Notifizierung Nr.. zur Police Nr.. zaświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczeniowej/ nota pokrycia pro closed ok
- Mar 27 '12 pol>deu naziom Hinterfüllung pro just_closed no
- Feb 9 '12 deu>pol Vertrieb im Innendienst wewnętrzne służby sprzedaży pro closed ok
- Feb 8 '12 deu>pol Mehrstunden praca dodatkowa/poza normalnymi godzinami pracy... pro closed no
4 Feb 3 '12 deu>pol Ultraschallfeinzersteubung rozpylanie metodą ultradźwiekową pro closed no
4 Dec 5 '11 deu>pol Visum podpis pro closed ok
4 Oct 28 '11 pol>deu asfalt twardolany Hartgußasphalt pro closed ok
4 Jul 27 '11 deu>pol Ersatzwert zamiennik/wartość zastępcza pro closed ok
4 Jul 14 '11 deu>pol Vorleistungen nakłady przygotowawcze pro closed no
4 Jun 26 '11 deu>pol Projektassistentin asystent(ka) projektu pro closed ok
4 Jun 24 '11 deu>pol Umsatz przemiana pro closed no
- May 15 '11 deu>pol Schaufensterkrankheit miażdżyca zarostowa tętnic pro closed ok
4 May 5 '11 deu>pol Shop-in-Shop-Angebot (konwencja/idea/koncepcja/system) shop-in-shop (sklep w sklepie) pro closed ok
- Nov 11 '10 pol>deu blok drobiowy Geflügelfleischwurst (mit Grobeinlage, Paprika ...) pro closed ok
4 Nov 8 '10 deu>pol Schößchen baskinka pro closed ok
4 Nov 7 '10 deu>pol Mietgleitklausel Klauzola waloryzacyjna pro closed no
4 Oct 14 '10 deu>pol Nichttrinkwasserleitungen woda nieprzydatna do spożycia pro closed no
4 Sep 28 '10 pol>deu szpachla Spachtelmasse pro closed no
4 Sep 15 '10 pol>deu księga znaku Corporate-Design-Handbuch/Manual pro closed ok
- Jul 27 '10 deu>pol vorgegossen łączone zalewaniem pro closed ok
- Jul 21 '10 pol>deu marynaty w zalewie flüssige Marinaden pro closed no
4 Jul 13 '10 deu>pol Süßwarenindustrie producenci słodyczy pro closed ok
4 Jun 18 '10 pol>deu ścieki poprodukcyjne Prozessabwasser pro closed no
4 Jun 5 '10 deu>pol Trombewand ściana Trombe'a pro closed ok
- May 7 '10 pol>deu Spółka operacyjna Konzessionär pro closed ok
4 May 2 '10 pol>deu koło bose Radkörper pro closed ok
4 Apr 14 '10 deu>pol "Der eigensüchtige Riese " Olbrzym-samolub pro closed ok
4 Apr 13 '10 deu>pol einheiltliches UN-Kaufrecht Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów pro closed ok
4 Apr 8 '10 deu>pol sich selbst belasten obciążać siebie samego pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last