Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Aug 10 '17 ces>eng na místě samém in loco/at the site of/at the place of/at the location of pro closed ok
- Aug 9 '17 ces>eng prokura procuration/(per proc.) pro closed ok
4 Jul 22 '17 eng>ces injunctive or equitable relief soudní příkaz předběžného opatření nebo nápravných prostředků dle práva ekvity pro closed ok
- Mar 9 '16 slk>eng Účinky odstoupení The act of withdrawal from the contract, and legal consequences thereof, shall become effective upon pro closed ok
3 Sep 27 '15 ces>eng dohoda o přistoupení k dluhu Debt Accession Agreement pro closed ok
4 Mar 15 '14 ces>eng Byt, ve kterém mám právo na dožití right to life tenancy pro closed ok
4 Sep 18 '13 eng>ces conflicts of law střet zákonů/kolize právních norem pro closed no
3 Aug 15 '13 slk>eng zaistiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu … to ensure the tenant’s right to quiet enjoyment of the… (apartment, flat, etc.) pro closed no
- Jul 26 '13 slk>eng ....udelujem plnomocenstvo... I hereby empower... pro closed no
4 Apr 26 '13 ces>eng insolvenční rejstřík Insolvency Register pro closed ok
- Apr 15 '13 ces>eng přímá řídící působnost direct regulatory capacity pro closed no
- Mar 26 '13 slk>eng Answer hidden by answerer pro just_closed no
- Mar 24 '13 ces>eng nově zní shall be amended as follows pro closed no
4 Feb 28 '13 eng>ces part submission warrant průvodka předložení dílu pro closed ok
- Feb 28 '13 ces>eng disponovat to manage pro closed ok
- Jan 31 '13 eng>ces award of prejudgment and post judgment interest Úročení náhrady škody ode dne porušení právních předpisů a po vynesení rozsudku pro closed ok
4 Jan 29 '13 ces>eng Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování‏ Liability agreement (material responsibility agreement) regarding protection of… pro closed no
- Jan 25 '13 ces>eng přenechat do užívání the Lessor consents to leasing the premises to the Lessee pro closed ok
- Jan 25 '13 ces>eng přijmout do nájmu the Lessee accepts the(terms and conditions of renting the) premises from the Lessor pro closed ok
4 Jan 23 '13 slk>eng postup pri uzatvarani the process (procedure) of entering into an agreement pro closed ok
- Dec 4 '12 eng>ces the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged jehož přijetí a dostatečnost jsou tímto uznány pro closed ok
- Nov 28 '12 slk>eng zmluvené strany contractual parties/parties pro closed ok
- Nov 28 '12 slk>eng pri zohl'adnení požiadaviek manažéra ...while taking into account (consideration) the request(s) of the manager pro closed ok
- Nov 26 '12 eng>ces Limbic sales neuromarketing pro closed no
- Nov 13 '12 eng>ces Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Oct 11 '12 ces>eng návrh na změnu účastníka řízení petition to substitute a participant in the proceedings pro closed ok
4 Sep 6 '12 ces>eng ve dvou vyhotoveních s platností originálu ....in two counterparts, each having the force of an original pro closed no
- Sep 5 '12 ces>eng IČ a DIČ Company ID No. and Taxpayer ID No. pro closed no
- Sep 5 '12 ces>eng Answer hidden by answerer pro closed no
4 Aug 23 '12 ces>eng aprobační řad (rules of) drug approval process pro closed ok
- Aug 14 '12 eng>ces F.O.B. vyplaceně na loď/ vyplaceně na palubu (lodi) pro closed ok
- Aug 6 '12 ces>eng dočasně práce neschopného pojištěnce insured's short term disability pro closed ok
- Aug 6 '12 ces>eng zmeškaná pracovní doba lost work time pro closed ok
- Aug 4 '12 ces>eng přímé pokladní direct cash management pro closed ok
- Jul 26 '12 eng>ces pledge sb’s credit za někoho se zavázat pro closed ok
4 Jun 1 '12 ces>eng určitě, vážně a rozumitelně definitely,seriously, and intelligibly pro closed ok
4 May 28 '12 ces>eng v jejímž důsledku due to which/as a result of which pro closed no
4 May 27 '12 ces>eng být srozuměn s následky ...and is in full recognition (acknowledgment) thereof pro closed no
- May 27 '12 ces>eng vyplývající ze smluvních podmínek arising from the terms of this Agreement pro closed no
- May 27 '12 ces>eng na základě této smlouvy under the terms set forth in this Agreement pro closed no
- May 21 '12 eng>ces corporate guarantee Firemní záruka pro closed ok
- May 9 '12 ces>eng Zájemce potential client pro closed no
- May 8 '12 ces>eng respektive respectively pro closed no
4 Mar 21 '12 eng>ces notarized show of hands Notářsky ověřený zápis výsledku hlasování pro closed no
4 Mar 7 '12 eng>ces termination for convenience (právo na) odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu (a bez sankcí). pro closed no
- Feb 22 '12 eng>lit Answer hidden by answerer pro closed ok
- Nov 26 '11 slk>eng zmluvne sme zabezpecovali provided contractual safeguards on... pro closed no
- Oct 26 '11 ces>eng smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti Contract for the performance of an office of statutory representative (executive director): pro closed ok
- Oct 7 '11 slk>eng majetková sféra personal property (ownership) pro just_closed no
4 Oct 2 '11 eng>ces general assignment for the benefit of creditors převod práva dlužníka ve prospěch věřitele pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search