Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Sep 10 '18 ces>eng veřejno-právní škola Vocational School of Public Services pro closed no
4 Sep 14 '16 ces>eng tsk tracheostomy cannula/tube pro closed no
4 Feb 11 '14 eng>ces water hammer vodní/hydraulický ráz pro closed no
4 Feb 11 '14 eng>ces break pressure tank přerušovací komora tlaku easy closed no
3 Oct 7 '13 eng>ces single end yarn jednoduchá osnovní příze/niť pro closed no
- Oct 7 '13 eng>ces skeletal problems problémy s kosterní soustavou pro closed no
4 May 26 '13 eng>ces Acoustic mass law zákon o zvukové pohltivosti materiálu/hmoty pro closed no
- May 24 '13 eng>ces talking head diskutující odborníci pro just_closed no
- May 24 '13 eng>ces talking head moudré hlavy, mudrující hlavy pro just_closed no
4 May 15 '13 eng>ces residency stáž, odborná praxe pro closed no
- Feb 2 '13 eng>ces Designer vs. Engineer projektant vs. stavební inženýr pro closed no
- Jan 27 '13 eng>ces Professional Exposure Environmental Limit Values hodnoty přípustných expozičních limitů v pracovním prostředí pro closed no
Asked | Open questions | Answered