Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 1 eng>pol lead generation pozyskiwanie klientów / generowanie leadów pro just_closed no
4 Mar 1 eng>pol caudal pharynx gardło dolne pro closed no
- Mar 3 eng>pol gene deletion utrata genu, delecja pro open no
- Feb 12 eng>pol foozle walka z bossem pro open no
4 Feb 4 eng>pol nil paid nieopłacone pro closed ok
4 Feb 14 '19 eng>pol investigations badania pro closed no
- Dec 1 '14 eng>pol You’re all turned around Wszystko ci się pokręciło pro closed ok
- Nov 20 '14 eng>pol Herbrew translation tłumaczenie z języka hebrajskiego pro closed no
4 Nov 15 '14 eng>pol performance wyniki pracy pro closed ok
4 Nov 7 '14 eng>pol Perseverance Proviso rozdzielność postanowień umowy pro closed ok
4 Nov 6 '14 eng>pol transfer of reserves transfer rezerw pro closed ok
- Nov 6 '14 eng>pol time share nabyć prawo do korzystania we wskazanych okresach pro just_closed no
4 Nov 6 '14 eng>pol date of cessation data zaprzestania (działalności?) pro closed ok
4 Nov 5 '14 pol>eng kulinaria cuisine pro closed no
- Nov 4 '14 eng>pol costovertebral junction przyczep żebrowo-kręgowy pro closed ok
- Nov 3 '14 pol>eng twórca writer pro closed no
4 Oct 30 '14 pol>eng technologia węglowodanów technology of carbohydrates pro closed ok
- Oct 29 '14 eng>pol pledge of allegiance przysięga/ślubowanie wierności pro closed ok
- Oct 29 '14 pol>eng współopracować scenariusz wystawy, festiwalu cooperate in scenario planning/development pro closed no
4 Oct 25 '14 eng>pol set up ustanowione pro closed ok
4 Oct 13 '14 eng>pol drive delivery kieruje wdrożeniem pro closed ok
4 Oct 13 '14 eng>pol routine costs zwykłe koszty pro closed no
4 Oct 6 '14 pol>eng kategoria osobistego zaszeregowania wage category / employee (personal) level / grading pro closed ok
- Oct 6 '14 eng>pol annuity reserve rezerwa na składki rentowe pro closed ok
- Sep 30 '14 eng>pol fluff hall magazyn odpadów miękkich pro closed ok
- Sep 28 '14 pol>eng dostępność a dyspozycyjność availability vs. uptime pro closed ok
- Sep 25 '14 pol>eng jest to, aby osoba z our main goal is to help disabled people we work with to find... pro closed no
4 Sep 8 '14 eng>pol general conditions for supply of plant na machinery for export ogólne warunki dostawy urządzeń i maszyn przeznaczonych na eksport pro closed no
- Sep 8 '14 eng>pol rinsing well naczynie do płukania pro closed no
- Sep 5 '14 pol>eng ad. 1 Re 1 pro just_closed no
- Sep 2 '14 pol>eng Dżet/termodżet hotfix elements pro closed ok
- Aug 25 '14 eng>pol composition of matter skład/struktura substancji pro closed no
4 Aug 17 '14 eng>pol pursue pozwać pro closed no
- Jul 10 '14 eng>pol there are no unmixed blessings życie nie zawsze jest usłane różami pro closed no
- Jul 10 '14 pol>eng Wykaz rozliczeń międzyokresowych list of accrued expenses pro closed ok
- Jul 8 '14 eng>pol lairage Magazyn pro closed ok
- Jun 24 '14 pol>eng tu: ustalenia przewodu sądowego findings of the court pro closed ok
4 Jun 24 '14 eng>pol a trade has settled do czasu rozliczenia transakcji pro closed ok
- Jun 23 '14 eng>pol inventory range przekrój asortymentowy pro just_closed no
- Jun 19 '14 eng>pol abuse przemoc pro closed ok
4 May 18 '14 pol>eng wprowadzać do ewidencji bilansowej enter into the balance sheet register pro closed no
4 May 12 '14 eng>pol licensed property własność objęta licencją pro closed no
4 May 7 '14 eng>pol hospitality brochure oferta dla gości (indywidualnych) pro closed ok
4 May 6 '14 pol>eng zespół orzekający PPP the multidisciplinary team of the counselling centre pro closed ok
4 May 6 '14 eng>pol sub-advisor konsultant/doradca zewnętrzny pro closed ok
4 May 5 '14 eng>pol guaranteed benefits law ustawa o gwarantowanych świadczeniach opieki zdrowotnej pro closed ok
4 May 5 '14 eng>pol executive regulations przepisy wykonawcze pro closed ok
4 Apr 16 '14 eng>pol effect the maturity będzie mieć wpływ na wymagalność ceny zakupu pro closed ok
4 Apr 14 '14 eng>pol Revised Code of Washington 11.12.260 zmieniony kodeks stanu Waszyngton pro closed ok
4 Apr 2 '14 eng>pol EPC Contract of the Company Umowa o generalną realizację inwestycji zawarta przez spółkę pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last