Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Nov 29 '14 eng>slk learning effects účinky vzdelávania pro closed no
4 Nov 29 '14 eng>slk Profile of the Academy 's community profil akademickej obce pro closed no
4 Nov 29 '14 eng>slk higher education vysokoškolské vzdelávanie pro closed no
4 Jun 9 '12 eng>slk Acting Senior Social Worker Zastupujúca vedúca sociálna pracovníčka pro closed no
4 Jun 9 '12 eng>slk Family Support and Intervention Team Skupina pre pomoc rodinám a rodinnú intervenciu pro closed no
Asked | Open questions | Answered