Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 10 '15 eng>slk placed under a coercion measure uložiť donucovacie opatrenie pro closed no
4 Nov 29 '14 eng>slk learning effects účinky vzdelávania pro closed no
4 Nov 29 '14 eng>slk Profile of the Academy 's community profil akademickej obce pro closed no
4 Nov 29 '14 eng>slk higher education vysokoškolské vzdelávanie pro closed no
- Jul 2 '14 eng>slk not to prejudice (rights, powers, authorities) nie sú dotknuté (práva a právomoci) pro closed no
- Jun 7 '12 eng>slk IRO Nezávislý úradník pre preskúmanie pro just_closed no
- Dec 28 '12 eng>slk Business Unit obchodné oddelenie pro closed ok
- Nov 29 '12 eng>slk one-piece toilets kombinované toalety (WC) pro just_closed no
- Nov 24 '12 eng>slk product release prepustenie produktov pro closed no
- Nov 24 '12 eng>slk shall be in place zavedie sa pro closed no
4 Jun 14 '12 eng>slk BLACK PEPPER PIN HEADS Celé čierne korenie pro closed ok
4 Jun 13 '12 eng>slk Pepper brash Drvené korenie pro closed ok
4 Jun 13 '12 eng>slk WHITE PEPPER SKIN Šupka bieleho korenia pro closed ok
4 Jun 9 '12 eng>slk Acting Senior Social Worker Zastupujúca vedúca sociálna pracovníčka pro closed no
4 Jun 9 '12 eng>slk Family Support and Intervention Team Skupina pre pomoc rodinám a rodinnú intervenciu pro closed no
4 Jun 8 '12 eng>slk White British Brit bielej pleti pro closed ok
- Apr 17 '12 eng>slk TUNNEL RESTRICTION CODE Kód tunelového obmedzenia pro closed ok
Asked | Open questions | Answered