Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Sep 14 pol>eng kancelaria hospital (medical) office pro closed no
4 Jul 23 pol>eng oznaczenie "S" przy instrukcjach podania leków (da) signa, czyli skrótowa wersja „signa” = podaj pro closed ok
4 Jul 8 pol>eng op pck (PCK) pro closed no
4 May 30 eng>pol posterior pelvic reflection tyłopochylenie miednicy pro closed no
- May 30 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
- May 30 pol>eng ujęte w badaniu within the scope of the exam pro closed no
4 May 30 pol>eng ogniska patologicznej przebudowy foci/lesions without pathological remodeling pro closed no
- May 30 eng>pol propensity score wskaźnik skłonności pro open no
4 May 27 eng>pol lung infiltrate naciek w płucu (płucach) pro closed no
- May 23 pol>eng Wyrostki sutkowate kości skroniowych o zachowanej powietrzności. mastoids well pneumatized pro closed no
- May 23 pol>eng przymózgowe przestrzenie płynowe extracerebral CFS spaces pro closed ok
- May 23 pol>eng struktury tylnojamowe czaszki structures of the posterior cranial fossa pro closed ok
4 May 23 eng>pol oropharyngeal swab Wymaz z ustnej części gardła pro closed no
4 May 19 pol>eng odcinkowo poszerzona segmentally broadened pro closed no
- May 22 eng>pol Non-Pharmaceutical interventions (NPIs) postępowanie niefarmakologicznego pro open no
4 May 20 eng>pol joint communication zachowanie ciągłości w stawie pro closed no
4 May 19 eng>pol articular arc czynnościowy łuk ruchów w stawie pro closed no
4 May 15 pol>eng ś.k. Contrast medium pro closed no
4 May 1 eng>pol oxygen therapy Tlenoterapia pro closed no
4 May 1 eng>pol nosocomial infection Zakażenie szpitalne pro closed no
4 Apr 29 eng>pol hypoxemia Hipoksemia pro closed no
- Apr 21 eng>pol abnormal respiratory finding nieprawidłowe wyniki badań ze strony układu oddechowego pro closed no
4 Apr 21 eng>pol herd immunity Odporność zbiorowiskowa pro closed no
- Apr 21 pol>eng dowątrobowo hepatic portal flow is preserved. pro closed ok
4 Apr 20 eng>pol stent system device urządzenie/wyrób medyczny pro closed no
4 Apr 20 eng>pol diffuse desease rozsiana/rozległa choroba pro closed no
4 Apr 20 eng>pol poor overflow słaby przepływ pro closed no
4 Apr 17 eng>pol SAR or 2AR (secondary attack rate) Zapadalność wtórna w ognisku epidemicznym pro closed no
4 Apr 15 eng>pol developmental [tutaj] wywołująca zaburzenia rozwojowe pro closed no
- Apr 15 eng>pol differential application zastosowanie różnicowania pro closed ok
- Apr 11 eng>pol active comparator trial badanie z aktywnym lekiem porównawczym (komparatoremj pro open no
4 Apr 1 pol>eng pełna wirusobójczość (It’s) fully virucidal pro closed ok
4 Apr 1 pol>eng uszczegółowiony specified pro closed ok
- Mar 28 eng>pol transverse element to sacral fracture Element poprzeczny wobec kości krzyżowej pro open no
4 Mar 30 eng>pol outcome files Dokumentacja związana z wynikami leczenia/badań klinicznych pro closed no
- Mar 30 eng>pol vaccine file Dokumentacja związana ze szczepionką pro closed no
4 Mar 21 pol>eng BZ mężczyzny periodic health examination for men (aged 20-40) pro closed ok
- Mar 21 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Mar 2 eng>pol modern Alzheimer's disease choroba Alzheimera w stopniu umiarkowanym pro closed no
4 Mar 2 eng>pol radio label study badanie z użyciem znacznika radioaktywnego pro closed no
- Feb 2 eng>pol survivorship przeżycie pro open no
4 Jan 30 pol>eng ujście nerwu trójdzielnego trigeminal pressure points pro closed no
4 Jan 29 pol>eng czas wyst. point in time pro closed ok
4 Jan 28 pol>eng sg sonographically unremarkable pro closed no
- Jan 27 pol>eng taśmy dehinscecyjne wound closure tapes (to prevent dehiscence) pro open no
- Jan 27 pol>eng Answer hidden by answerer pro open no
4 Jan 25 eng>pol correlation (Tutaj) porównania pro closed no
4 Jan 25 eng>pol in the differential (here) w rozpoznaniu różnicowym pro closed no
- Jan 23 pol>eng śluza brudna dirty/sluice room pro closed ok
4 Jan 23 pol>eng na ostro by sharp dissection pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last