Member since Sep '13

Working languages:
Finnish to Swedish
German to Swedish
English to Swedish

Carl Tengstrom
Transferendum Necesse Est, Vivere Non

Lidingö, Stockholms Län, Sweden
Local time: 11:13 CET (GMT+1)

Native in: Swedish (Variant: Finlandssvenska) Native in Swedish, Finnish Native in Finnish
  • Send message through ProZ.comICQ IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
6 positive reviews
(2 unidentified)

1 rating (5.00 avg. rating)

 Your feedback
Author This person has written 2 articles
TwB volunteer This person has translated 20,596 words for Translators without Borders
KudoZ leader This person is a top KudoZ point holder in Finnish to Swedish
What Carl Tengstrom is working on
info
Jun 10, 2020 (posted via ProZ.com):  Jenzen Localization ...more, + 6 other entries »
Total word count: 11173

  Display standardized information
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Affiliations
This person is listed as an employee of:
Services Translation, Editing/proofreading, Subtitling
Expertise
Specializes in:
Law (general)IT (Information Technology)
Medical (general)Medical: Health Care
Cinema, Film, TV, Drama

Volunteer translations

Volunteer professional humanitarian translation services-

Translators without Borders

Words translated: 20,596
Rates
Finnish to Swedish - Rates: 0.09 - 0.13 EUR per word / 30 - 40 EUR per hour
German to Swedish - Rates: 0.09 - 0.13 EUR per word / 30 - 40 EUR per hour
English to Swedish - Rates: 0.09 - 0.13 EUR per word / 30 - 40 EUR per hour
Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 16, Questions answered: 14
Blue Board entries made by this user  3 entries

Payment methods accepted Skrill, Wire transfer
Portfolio Sample translations submitted: 2
English to Swedish: Reflections about the human behavior
Source text - English
Under trettioåtta år har många människoöden passerat revy inför mina ögon. Inget av dessa har varit det andra likt. Trots att människor jag mött har kommit på kant med tillvaron och många gånger även oförskyllt hamnat i "klistret", vill jag påstå att det för det mesta varit fråga om intelligenta och trevliga människor, som givit mig många tänkvärda minnen. Under mina år som Moder Justitias tjänare har jag allt emellanåt också stött på oförstånd, okunnighet och även elakhet. Då jag inte kan låta sådana oförrätter passera helt obemärkt, vill jag på detta sätt ge utryck för de tankar och sinnesstämningar som fått mig att begrunda om rättssäkerheten är ett begrepp i praktiken eller bara i teorin.
Därför, käre läsare, sitt ner, koppla av och begrunda.
Translation - Swedish
During my 38 years as a lawyer many human destiny has passed before my eyes. None of these has been as the other. Despite the fact that people I have met, are those who have been on the wrong side of justice and many times also without deserving it. They have landed in the "jam", and I would like to claim that these people normally have been bright and likeable people. They have given me many memories worth considering. During my years as a servant of Mother Justice I have from time to time, also encountered imprudence, unconsciousness and even naughtiness. As it is difficult to me to allow such cruelty pass by totally unnoticed, I would like in this way, to express those thoughts and frames of mind that made me consider if law and order are a belief in practice or only in theory? Therefore, dear reader, sit down please, relax and meditate.
English to Swedish: Interpreting In Court Tolkning i domstolen
Source text - English
Interpreting in Court

During my forty years as a criminal defense lawyer, I have both seen and heard many different kinds of interpreting. I will try to give you a picture of the life in court in Sweden.

Many times I have personally had clients with relatively ability to understand Swedish, but they have insisted on having an interpreter in court. The fact is that they do not need an interpreter to understand the spoken word. The truth is that they with the assistance of a translator will have twice as much time to consider the answer.

Once in the Stockholm district court, I remember that we had an interpreter in the English language. His abilities to interpret was so weak that the judge after about fifteen minutes after the beginning of the session called out and said: "This is impossible, you are not capable of translating more than a Good morning. You can go". The court took about fifteen minutes recess and then a clerk from the court came, was sworn in and started to interpret. It is not easy for an interpreter to do his or her work in court if the source language is English. Almost everyone in Sweden speaks English and can follow what said between the interpreter and the person who is the target for this service. Something like this had never before or after happened to me.

As I was an assistant judge in Haparanda, I got numerous occasions to interpret in court. I translated from English, German and Finnish to Swedish and vice versa. I remember one time, as I had to translate for a German Sailor. I do not remember why he was in court, but suddenly he said something quite amusing and I could not help myself smiling a little. The sailor looked angry and said quite loud: "Sie haben gut lachen, Sie." Roughly translated: "It is easy for you to laugh". He was right. It was not for me to smile in a situation like that.

There are many different kinds of interpreters in the court. Some are efficient, capable of interpreting simultaneously; others are quite useless, asking over and over again about the words to translate. Of course, there are many great interpreters between these two categories also.

I have had many cases in court, where the native language of the defendant has been Finnish. As I speak Finnish myself, the interpreters had trusted me to object if they should say something wrong. As one interpreter once told me: "I feel so confident when you are in court because I know that you would react if I tell lies."

All of you should understand that the interpreters do a fabulous job, sitting in court all day and when they come home in the evening, they are quite empty in mind.
It is a work where you have to be enormously concentrated and not for a minute let your thoughts wander elsewhere.

We must also keep in mind that the interpreters have an enormous power because they are the only ones, to know about the translation on both sides of the barriers in the court.
Translation - Swedish
Tolkning i domstolen

Under mina fyrtio år som försvarsadvokat, har jag både sett och hört många olika slag av tolkning. Jag skall försöka ge er en bild av livet i domstol i Sverige.

Jag har många gånger personligen haft klienter med en relativ förmåga att förstå svenska, men de har insisterat på att ha en tolk i rätten. Faktum är att de med hjälp av en översättare har dubbelt så lång tid att överväga svaret.

Jag minns en gång i Stockholms tingsrätt, att vi hade en tolk i det engelska språket. Hans förmåga att tolka var så svag att domaren ungefär femton minuter efter sessionens början utropade: "Det här är omöjligt, ni är inte kapabel att översätta mer än ett God morgon. Ni kan gå". Domstolen tog en paus på ungefär på femton minuter och sedan kom en tjänsteman från tingsrätten, fick svära eden och började tolka. Det är inte lätt för en tolk att göra sitt arbete i rätten om källspråket är engelska. Nästan alla i Sverige talar engelska och kan följa det som sägs mellan tolken och den person, som är föremålet för denna tjänst. Någonting som det här har varken förr eller senare hänt mig.

När jag var tingsnotarie i Haparanda, hade jag talrika tillfällen att tolka i domstol. Jag översatte från engelska, tyska och finska till svenska och omvänt. Jag kommer ihåg en gång, när jag skulle översätta för en tysk sjöman. Jag kommer inte ihåg varför han stod inför rätta, men plötsligt sa han någonting rätt roligt och jag kunde inte hjälpa att jag log en aning. Sjömannen bligade argt och sa rätt högt: " Sie haben gut lachen, Sie". Grovt översatt, "Det är lätt för er att skratta". Han hade rätt. Det var inte min sak att småle i en situation som den.

Jag har haft många mål i domstolen, där den tilltalades modersmål varit finska. Eftersom jag själv talar finska, har tolkarna betrott mig att göra invändningar, om de skulle säga något fel. Som en tolk en gång sa till mig: "Jag känner mig så trygg när du är i domstolen, för då vet jag att du skulle reagera om jag skulle ljuga".

Ni borde förstå att tolkarna gör ett fantastiskt jobb, som sitter i domstolen hela dagen och när de kommer hem på kvällen, är de helt tomma i huvudet.
Det är ett arbete, där du måste vara enormt koncentrerad och dina tankar får inte för en minut låta era tankar vandra någon annanstans.

Vi måste också komma ihåg att tolkarna har en enorm makt, eftersom de är de enda, som känner till översättningen på båda sidor om skranket i domstolen.

Translation education Master's degree - Stockholm university
Experience Years of experience: 45. Registered at ProZ.com: Aug 2013. Became a member: Sep 2013.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials Finnish to Swedish (Lawyer)
English to Swedish (Haparanda DC)
German to Swedish (Haparanda DC)
Finnish to Swedish (Haparanda DC)
Memberships SFÖ
Software Across, Adobe Acrobat, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, SDL TRADOS
Articles
Website http://letmetranslate.se
CV/Resume English (PDF)
Events and training
Professional practices Carl Tengstrom endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
I was born in Turku, Finland. My native language is Swedish, altough I learned Finnish in the school for eight years. After finishing the school I served in the Finnish Navy for about a year.
The language in the navy was Finnish.
After my military duty I went to Germany, Freiburg im Breisgau, to study Medicine. After a year in Freiburg I moved to Berne in Switzerland, where I continued my Medicine studies.
I practiced in a hospital in Frankfurt, Krankenhaus Sachsenhausen. At that time I discovered that Medicine after all was not for me.
I switched my studies to international law, studying in Berne and a year later in Hamburg.
After a year in Hamburg I went to London for a year to study English. Back in Hamburg I continued my international law studies. After a year in Hamburg I settled down in Uppsala in Sweden, where I began my law studies. After two years in Uppsala I moved to Stockholm where I finished my law studies. After my exam I got a position as trainee at a law firm in
New York. After six months in New York I was appointed assistant judge at Haparanda Circuit court. I stayed in Haparanda for two years and at the end of my session there, I got a job
as an assistant lawyer in a law firm in Stockholm. Four years later I absolved my Bar Exam and also became a partner in the law firm. Two years later I started a law firm of my own together with a collegue. After 39 years as a criminal defense lawyer I retired. Now I am writing and translating articles, documents and web sites. My languages are Swedish, Finnish, English and German.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 20
PRO-level pts: 16


Top languages (PRO)
German to Swedish12
Finnish to Swedish4
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering8
Law/Patents4
Other4
Top specific fields (PRO)
Automotive / Cars & Trucks4
Electronics / Elect Eng4
Law (general)4
Construction / Civil Engineering4

See all points earned >
Keywords: Swedish, English, German, Finnish, IT, Law


Profile last updated
Dec 15, 2020


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search