Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Dec 2 rus>eng Анкета по истребованию документа document request form pro closed ok
4 Nov 17 pol>eng dziecko panieńskie out-of-wedlock child/a child born out of wedlock pro closed ok
- Oct 15 pol>eng zakreskowanie hatching pro open no
- Oct 9 pol>eng zamieszczać przypisek przy akcie append a note to the certificate of marriage pro open no
4 Sep 10 eng>pol double grade pass podwójne zaliczenie/podwójna ocena zaliczenia pro closed ok
- Sep 3 rus>eng переведен на должность IT директора was appointed the IT director pro closed no
- Aug 27 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 Aug 27 eng>pol license of motor trucks service uprawnienie do operowania silnikowych wózków jezdniowych (lub o napędzie silnikowym) pro closed ok
4 Aug 27 eng>pol platform,low-lifting,towing and pushing manually guided (electric trucks) wózki elektryczne platformowe niskiego podnoszenia prowadzone ręcznie do pchania i holowania pro closed ok
4 Aug 27 eng>pol high lifting with wheel steering till 5t load electric trucks wózki elektryczne wysokiego podnoszenia z układem kierowniczym o ładowności do 5 ton pro closed ok
- Aug 26 rus>eng Какой по счету брак ordinal number of (the) present marriage pro closed no
- Jul 18 pol>eng niekaralność (lekarz/farmaceuta) lack of criminal record//lack of convictions or pending penal proceedings pro closed ok
- Jul 16 pol>eng socjologia wychowania Sociology of Child Rearing pro just_closed no
4 Jun 4 eng>pol name grantee niżej podpisanego/podmiotu upoważnionego pro closed ok
- Jun 4 eng>pol is hereby responsibility deklarujemy na własną odpowiedzialność pro closed ok
4 Mar 12 pol>eng wydano z urzędu issued ex officio pro closed ok
4 Jan 15 eng>pol wood machinist operator maszyn do obróbki drewna pro closed ok
- Oct 19 '18 eng>pol Site Lead kierownik/lider placówki terenowej pro open no
4 Aug 21 '18 pol>eng zastrzega sie opłate skarbową wartości PLN XXXX stamp duty of PLN XXXX to be paid pro closed ok
4 Jun 18 '18 eng>pol BY O.C. podpisane przez zastępcę urzędnika sądowego (ang. Deputy Clerk) pro closed ok
4 Jun 10 '18 pol>eng o doc. Father Professor pro closed ok
4 Jun 8 '18 pol>eng przysposobienie w rodz. socjal. preparation for socialist family life /for life within socialist family pro closed ok
- May 15 '18 eng>pol LIGATURE HANGING powieszenie krótkim sznurem (bez przerwanie rdzenia kręgowego) pro closed ok
- Mar 6 '18 eng>pol entry in the certified copy of a register wpis w uwierzytelnionym wypisie z rejestru urodzeń pro just_closed no
4 Feb 18 '18 eng>pol public house licensee licencjobiorca pubu pro closed ok
4 Feb 18 '18 eng>pol coal board Państwowa Komisja Węgla pro closed ok
- Feb 9 '18 pol>eng utrzymanie zasobów budowlanych construction materials management pro closed ok
- Jan 31 '18 pol>eng posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe professional credentials pro just_closed no
4 Jan 23 '18 pol>eng magister inżynier pożarnoctwa M.Sc. in Fire Protection Engineering pro closed ok
4 Jan 9 '18 pol>eng Części maszyn Design and Analysis of Machine Elements/Machine Element Design pro closed ok
4 Jan 7 '18 pol>eng rzeczoznawca przy stowarzyszeniu area specialist at the Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians pro closed ok
4 Jan 5 '18 eng>pol (practical) endorsement poświadczenie umiejętności laboratoryjnych (praktycznych) z zakresu ... pro closed ok
4 Oct 25 '17 pol>eng rejestr wymiarowy zobowiązania pieniężnego real-estate tax assessment records pro closed ok
4 Oct 16 '17 eng>pol science stream nauki ścisłe/kierunek studiów: nauki ścisłe pro closed ok
4 Aug 27 '17 eng>pol village or town justice wiejski lub miejski sędzia pokoju pro closed ok
3 Aug 19 '17 rus>eng математика специального цикла A Lecture Series in Mathematics/Selected Topics in Mathematics pro closed ok
- Aug 19 '17 rus>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jul 27 '17 pol>eng z rąk ks. bpa przyjęła (sakrament Bierzmowania) received the Sacrament of Confirmation from the hands of His Excellency the Most Reverend Bishop pro closed no
1 Jul 18 '17 eng>pol this copy is not valid unless prepared on an engraved border displaying date niniejsza kopia jest nieważna, jeżeli nie jest wykonana na papierze z wytłaczanym obwodem pro closed ok
4 May 17 '17 eng>pol NMIV bez pierwszej litery drugiego imienia pro closed ok
- Mar 3 '17 eng>pol by writ and complaint poprzez wniesienie pisemnego pozwu (o rozwód)/wniesiona w formie pisemnego pozwu (o rozwód) pro closed no
4 Jan 14 '17 eng>pol APA seal and signature is attested prawdziwość pieczęci i podpisu asystenta agenta politycznego (APA) są potwierdzone pro closed ok
4 Nov 19 '16 eng>pol unestablished research staff personel badawczy kontraktowy/badacze kontraktowi pro closed ok
4 Nov 19 '16 pol>eng T Yes pro closed ok
- Nov 19 '16 pol>eng K.S. Katedra Skarbowości pro just_closed no
- Nov 19 '16 pol>eng Answer hidden by answerer pro just_closed no
- Nov 5 '16 pol>eng zmieniona wartość changed entry pro closed ok
- Nov 5 '16 pol>eng akta zbiorowe rejestracji małżeństwa the composite marriage registration file pro closed ok
- Nov 2 '16 pol>eng Działalność pozaetatowa off-the-clock activities////activities/assignments beyond work hours pro closed no
4 Nov 1 '16 eng>pol restricted commercial class ograniczenie prowadzenia pojazdów użytkowych do terytorium Kanady pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search