Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Feb 24 eng>pol rate szybkość reakcji chemicznej pro open no
- Feb 24 eng>pol chemistry skład chemiczny/właściwości chemiczne/reakcje chemiczne pro open no
4 Jan 31 eng>pol strong oxide związek silnie utleniający pro closed ok
4 Jan 31 eng>pol N.A.V. niedostępne pro closed ok
4 Jan 22 eng>pol Invention Batch 1 partia/seria #1 realizacji (obecnego) wynalazku pro closed ok
4 Jan 22 eng>pol slurried in zawieszone w (płynie) THF pro closed ok
4 Jan 21 eng>pol bulk average processing temperature średnia objętościowa temperatura przeróbki pro closed ok
- Jan 21 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jan 21 eng>pol interply adhesion międzywarstwowa wytrzymałość na rozwarstwienie pro closed ok
4 Jan 21 eng>pol sulfur-containing curatives substancje sieciujące zawierające siarkę pro closed ok
- Jan 21 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jan 18 eng>pol sulphurous third gas mixture trzecia mieszanina gazowa zawierająca związki siarki pro open no
- Dec 27 '19 eng>pol valley-to-valley minimum do minimum pro just_closed no
4 Dec 15 '19 pol>eng soli metali alkalicznych alkilokrzemianów alkali metal salts of alkyl silicates pro closed ok
- Nov 22 '19 eng>pol octagonal coordination structure struktura oktoedralnie skoordynowana pro closed no
- Oct 11 '19 eng>pol attenuate, attenuator zmniejszyć średnicę, zawęzić//dysza do zawężania średnicy włókna pro just_closed no
4 Oct 1 '19 eng>pol solidity zwartość pro closed ok
- Oct 1 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Oct 1 '19 eng>pol redox shuttle transporter elektronów w reakcji redoks (ang. redox shuttle) pro closed ok
4 Oct 2 '19 eng>pol mono full cells system układ pojedyńczych ogniw paliwowych//szereg ogniw paliwowych pro closed ok
4 Sep 16 '19 eng>pol aliquot activity promieniotwórczość podwielokrotnej części próbki pro closed ok
4 Sep 12 '19 pol>eng nanoszenie polewające liquid coating pro closed ok
4 Sep 12 '19 pol>eng kitowanie mastic application pro closed ok
4 Sep 12 '19 pol>eng wytłaczanie tłokowe piston extrusion pro closed ok
4 Sep 11 '19 pol>eng uplastycznianie tarczowe disc-type plasticizing (mechanism) pro closed ok
4 Sep 10 '19 pol>eng tworzywa estrowe polyesters//polyester plastics pro closed ok
4 Sep 10 '19 pol>eng tworzywa hydroksylowe hydroxyl group-containing compounds pro closed ok
4 Sep 10 '19 pol>eng wstrzykiwanie zewnętrznego wzorca injection of an external standard pro closed ok
- Aug 10 '19 eng>pol Distribution of Ban materiały niezgodne//niezdolność substancji do mieszania się z innymi materiałami/ pro closed ok
4 Aug 10 '19 eng>pol 182442-95-1 Cobalt lithium manganese nickel oxide numer rejestracyjny CAS: 182442-95-1 tlenek litowo-niklowo-manganowo-kobaltowy pro closed ok
- Aug 8 '19 eng>pol N-(1,3-Dimetylbutyl)-N´-phenyl-p-phenylenediamine N-1,3-dimetylobutylo- N-fenylo-p-fenylenodiamina pro open no
4 Jun 20 '19 eng>pol summer black sadza termiczna pro closed ok
4 Jun 18 '19 pol>eng hydrokabur hydrocarbon oil pro closed ok
- Jun 9 '19 eng>pol soda-lime CO2 skruber dwutlenku węgla wykorzystujący wapno sodowane pro closed ok
4 May 24 '19 eng>pol recoverable compliance podatność odwracalna pro closed ok
4 May 13 '19 eng>pol calibration check solution wzorcowy roztwór kalibracyjny pro closed ok
4 May 10 '19 eng>pol emissions catalyst katalizator do ograniczenia emisji substancji szkodliwych pro closed ok
4 May 8 '19 eng>pol spent lime wapno defekosaturacyjne pro closed ok
3 Mar 9 '19 eng>pol (half) barometrically poniżej pełnej wysokości rury barometrycznej pro closed ok
- Mar 9 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Mar 1 '19 eng>pol Ni site-type lithium nickel oxide podstawiony przy niklu tleneku niklu i litu pro closed no
- Feb 19 '19 pol>eng bateriowóz battery trailer pro just_closed no
3 Feb 15 '19 eng>pol flooding additive domieszka polimerowa do powodzi chemicznej pro closed ok
- Feb 8 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Feb 8 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Feb 4 '19 eng>pol heated into połączono skurczowo przez rozgrzanie pro closed ok
4 Feb 2 '19 eng>pol Polyperfluoroethene / -propene tetrafluoroetylen / heksafluoropropylen (Teflon FEP) pro closed ok
4 Feb 2 '19 eng>pol fritted gas distributor rozdzielacz gazu ze spieku szklanego pro closed ok
4 Feb 1 '19 rus>pol модельная среда płyn modelowy (imitujący żywność) pro closed ok
4 Jan 23 '19 pol>eng na on pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search