Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Dec 6 eng>pol working correlation robocza korelacja (robocza macierz korelacji) pro open no
4 Nov 8 eng>pol outcome measures miary wyników pro closed ok
4 Nov 16 eng>pol FDR method/adjustment procedura Benjaminiego-Hochberga kontroli FDR pro closed ok
- Nov 10 eng>pol corrected p value skorygowana wartość p pro open no
4 Nov 9 eng>pol change score zmiana od oceny wyjściowej (ang. change score) pro closed ok
4 Nov 8 eng>pol longitudinal wzdłużny/longitudinalny pro closed ok
4 Nov 8 eng>pol binomial error structure dwumianowy rozkład zmiennej losowej pro closed ok
4 Aug 7 pol>eng nałożono superimposed (upon) pro closed ok
4 Jul 24 pol>eng zbiór podziałów set of partitions pro closed ok
4 Jul 23 pol>eng obiekto-okres object-period pro closed ok
- Jul 18 eng>pol mental math strategies strategie myślowe do rozwiązywanie zadań matematycznych pro closed ok
4 Jun 14 rus>pol плоскостная перспектива płaska perspektywa/niezróżnicowana perspektywa easy closed ok
- May 7 pol>eng całka oznaczona kwadratu the definite integral of the square of the amplitude of the vibration speed with respect to time pro open no
- May 7 pol>eng Answer hidden by answerer pro open no
4 Apr 7 eng>pol specimen table tabela próbek pro closed ok
4 Feb 17 pol>eng wykres interakcji liczności variable interaction plot/variable interdependence plot pro closed ok
4 Feb 4 eng>pol delimit the sample ograniczyć liczebność próby pro closed ok
4 Feb 4 eng>pol inter-rater reliability wiarygodność między oceniającymi pro closed ok
4 Jan 19 eng>pol cumulative median mediana skumulowana/wartość środkowa skumulowana pro closed ok
4 Nov 25 '18 eng>pol power model model funkcji potęgowej pro closed ok
4 Nov 20 '18 eng>pol powered at wielkość próby użytej w badaniu będzie odpowiadać mocy (statystycznej) testu równej pro closed ok
4 Nov 12 '18 eng>pol line of eqivalence linia równoważności pro closed ok
4 Nov 12 '18 eng>pol Log10 transformed usable data pairs użyteczne pary danych przekształcone za pomocą logarytmu dziesiętnego pro closed ok
4 Nov 11 '18 eng>pol mean relative difference średnia różnica względna pro closed ok
4 Oct 30 '18 eng>pol random coefficient regression (random slopes and intercepts) model model z efektem losowym dla współczynników (nachylenia i punktów przecięcia z osią współrzędnych) l pro closed ok
4 Sep 30 '18 eng>pol patient effect efekt losowego wyboru pacjentów//losowy wybór pacjentów pro closed ok
4 Sep 21 '18 pol>eng Matematyka elementarna z wyższego stanowiska elementary mathematics from an advanced standpoint pro closed ok
- Sep 14 '18 eng>pol Mathematical blends integracja pojęć matematycznych easy open no
4 Jun 22 '18 eng>pol RECORD OPEN END RESPONSE wpisać odpowiedź otwartą pro closed ok
4 Mar 26 '18 pol>eng wektor obserwacji zmiennej objaśnianej observation vector of the response (dependent) variable pro closed ok
4 Jan 31 '18 rus>eng вероятность соответствия нормальности normal probability plot correlation coefficient pro closed ok
3 Jan 28 '18 eng>pol true poll number prawdziwa wartość w populacji pro closed ok
4 Jan 13 '18 eng>pol twist angle kąt skrętu/kąt azymutu pro closed ok
- Dec 10 '17 pol>eng opracowanie processing pro closed no
- Dec 10 '17 pol>eng struktura zbiorowości community structure pro closed no
- Nov 12 '17 eng>pol zero-intercept coefficient współrzędna punktu przecięcia prostej z osią OY pro closed ok
4 Oct 26 '17 eng>pol restricted [cohort design] plan badań z udziałem kohorty ograniczonej pro closed ok
- Oct 3 '17 eng>pol Solves two step word problems rozwiązuje zadania tekstowe rozwiązywalne w dwóch krokach pro closed ok
4 Sep 26 '17 eng>pol bridged overlap imputacja z użyciem średniej cen danej klasy produktów (ang. bridged overlap) pro closed ok
4 Sep 22 '17 eng>pol the exact repeated confidence interval (RCI) dokładna sekwencja przedziałów ufności z zachowanym jednoczesnym prawdopodobieństwie rozszerzenia pro closed ok
4 Aug 2 '17 pol>eng obszar wolny free space/area///available space pro closed ok
- Jul 28 '17 pol>eng liczności obserwowane observed frequency pro open no
4 Apr 4 '17 eng>pol coq box przekształcenie Boxa-Coxa pro closed ok
4 Mar 11 '17 pol>eng potęga o wykładniku całkowitym power with an integral exponent pro closed ok
4 Feb 20 '17 pol>eng pomiędzy m a M włącznie (chodzi o włącznie) in the closed interval between m and M/in the interval between m and M, including the endpoints pro closed ok
- Feb 6 '17 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 Feb 4 '17 eng>pol bun w grupie pro closed ok
4 Feb 4 '17 rus>eng программа корреляционного однофакторного и многофакторного анализа univariate and multivariate correlation analysis program pro closed ok
4 Jan 25 '17 eng>pol levels model model Uogólnionej Metody Momentów na poziomach pro closed ok
4 Jan 25 '17 eng>pol unity jeden pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search