Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 10 eng>hun Increased plasma factor (trough) levels emelkedett plazmafaktor völgyszintek/völgyértékek pro closed ok
4 Jul 10 eng>hun ABR éves/évesített vérzési gyakoriság pro closed ok
4 Sep 24 '15 eng>hun rollling moor dimbes-dombos lápvidék pro closed ok
4 May 18 '15 eng>hun practically free gyakorlatilag nincsenek benne szabad szemmel látható részecskék pro closed ok
- Apr 27 '13 eng>hun in one series egy esetsoroztaban pro open no
- Apr 27 '13 eng>hun advanced colonoscopic imaging techniques modern kolonoszkópiás képalkotó technikák pro closed no
4 Feb 13 '13 eng>hun nonmelancholic nem-melankóliás ... (depresszió) pro closed ok
4 Dec 21 '12 eng>hun Conflicting interest statement összeférhetetlenségi nyilatkozat pro closed no
4 Dec 12 '12 eng>hun O’Brien-Fleming group sequential boundaries O'Brien–Fleming-féle/szerinti szekvenciális határérték/küszöb pro closed no
4 Nov 15 '12 eng>hun regulated mycotoxin törvényi szabályozás alatt álló mikotoxinok / törvényileg szabályozott mikotoxinok pro closed ok
- Nov 6 '12 eng>hun runoff belefolyás / belejutás / belekerülés pro closed ok
4 Nov 5 '12 eng>hun contamination kontamináció pro closed no
- Nov 3 '12 eng>hun guaranteed quality date garantált minőség-megőrzési idő/határidő pro closed ok
4 Oct 28 '12 eng>hun formulation formula pro closed no
- Oct 1 '12 eng>hun sacro-lumbar junction of the spine a gerincoszlop lumboszakrális (ágyék-keresztcsont környéki) szakasza pro closed no
- Aug 10 '12 eng>hun promise of the whole az egészre vonatkozó ígéret pro closed no
- Aug 9 '12 eng>hun wire localization dróthurokkal történő tumorlokalizálás pro closed ok
4 Jul 17 '12 eng>hun residue residuum pro closed no
- Jul 9 '12 eng>hun uncertainty budget mérési bizonytalanság becslése pro closed no
4 Jul 6 '12 eng>hun on-column injector "on-column" (oszlopra szerelt) injektor pro closed no
4 Jul 5 '12 eng>hun surrogate standard kísérő standard pro closed no
4 Jun 24 '12 eng>hun Funnel-bottle bulk collector tölcséres szűkítésű vegyes üledékmintavételi üveg pro closed no
4 Jun 21 '12 eng>hun bulk deposition vegyes üledék pro closed no
- May 30 '12 eng>hun digestion roncsolt (minta/anyag) pro closed no
- May 15 '12 eng>hun high/low release magas/alacsony formaleválasztó hatás pro open no
4 Jan 4 '12 hun>eng gyomnyomás weed pressure pro closed no
4 Dec 9 '11 eng>hun blight the countryside, beaches and the sea beszennyezik/elcsúfítják a vidéki tájat, tengert és a partokat pro closed no
4 Nov 24 '11 hun>eng Adótan tax/taxation studies pro closed no
4 Nov 16 '11 eng>hun tourniquet release érszorító kiengedése pro closed ok
- Nov 16 '11 eng>hun cell salvage posztoperatív vérmentés pro open no
- Nov 9 '11 eng>hun straight soluble fertilizer egyszerű, vízben oldodó műtrágya pro closed ok
- Nov 6 '11 eng>hun pinchbar design tartófülekkel / tartófüles kialakítás pro just_closed no
- Oct 31 '11 hun>eng Fűben fában orvosság herbal medicines pro closed ok
- Oct 10 '11 eng>hun receptacle and the druplets vacok és málnaszemek pro closed ok
4 Oct 9 '11 eng>hun aborted fruitlets elvetélt/abortált gyümölcskezdemények pro closed ok
4 Oct 9 '11 hun>eng folyamkilóméter (fmk) river kilometer (RKM) pro closed ok
- Oct 8 '11 hun>eng légszennyezettségi agglomeráció special air pollution zone (population over 250,000 or population density ≥ 500 inhabitants/km2) pro closed ok
4 Oct 8 '11 eng>hun calyptras párta pro closed ok
4 Oct 8 '11 eng>hun cap scar pártaszövet-hegesedés / párta szövetének hegesedése pro closed ok
4 Oct 8 '11 eng>hun stigmatic fluid bibeváladék pro closed ok
4 Oct 8 '11 eng>hun rachii szőlőkocsány pro closed ok
4 Oct 7 '11 eng>hun picking wound szüretelés során keletkezett sérülés (a növényen) pro closed ok
- Oct 6 '11 eng>hun cane debris nádhulladék pro closed no
- Sep 16 '11 hun>eng laboratóriumi mérőkör laboratory/lab measuring circuit pro closed ok
4 Sep 6 '11 eng>hun split thickness incision félvastag bemetszés pro closed ok
4 Sep 6 '11 eng>hun coe pack parodontális pakolás / coe pack pro closed ok
4 Sep 6 '11 eng>hun bone level csontszint pro closed ok
4 Jun 18 '11 eng>hun motor control mode hypothesis automatizált motoros kontroll(mód) hipotézis pro closed ok
4 Jun 17 '11 eng>hun a criterion reference test egy kritériumorientált teszt pro closed no
- Jun 15 '11 eng>hun dummy, dummy variable formális változó / fiktív változó / álváltozó pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last