Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Dec 15 '10 pol>eng skierować orzeczenie do wykonania enter the judgment pro closed ok
4 Dec 12 '10 eng>pol invitation wezwanie pro closed no
4 Dec 7 '10 pol>eng wykonalny enforceable pro closed ok
- Dec 3 '10 fra>pol titre de circulation dokument uprawniający do poruszania się po drogach publicznych pro closed ok
4 Dec 1 '10 eng>pol without demand being made therefore together with podlega zwrotowi bez konieczności występowania z odrębnym żądaniem w tym zakresie wraz z pro closed no
4 Nov 30 '10 eng>pol time of that revocation becoming known termin powzięcia informacji (przez pełnomocnika) o cofnięciu (pełnomocnictwa) pro closed no
4 Nov 30 '10 eng>pol acknowledge potwierdzić pro closed no
4 Nov 30 '10 eng>pol the latter ratified the contents hereof as to all of which ci ostatni potwierdzili swą zgodę na warunki niniejszej umowy, o czym wszystkim pro closed no
4 Nov 30 '10 eng>pol on behalf of vs in the name na zlecenie a w imieniu pro closed no
- Nov 22 '10 eng>pol case subject to court decision sprawa podlegająca rozstrzygnięciu w sądzie pro closed no
- Nov 22 '10 eng>pol set-off/balance of your claims kompensata/potrącenie swych roszczeń pro closed ok
4 Nov 16 '10 eng>pol discussion platform forum wymiany poglądów pro closed ok
4 Nov 15 '10 eng>pol long arm przedłużenie pro closed ok
4 Nov 15 '10 pol>eng suma inwestycji total investments pro closed no
- Nov 11 '10 eng>pol disclaim liability wyłączać odpowiedzialność pro closed ok
- Nov 8 '10 eng>pol Law Enforcement Center placówka organów/służb ochrony porządku (publicznego) pro closed no
4 Nov 5 '10 pol>eng ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Act - Law on Proceedings before Administrative Courts pro closed ok
- Nov 5 '10 pol>eng teren wyłączności without prejudice to (the scope of) exclusive rights pro closed no
4 Nov 1 '10 eng>pol stay the mandate zawiesić wykonanie decyzji pro closed no
4 Oct 28 '10 eng>pol credit ulga (w podatku) pro closed ok
4 Oct 26 '10 pol>eng Sąd rejonowy vs. sąd okręgowy district court vs. regional court pro closed no
4 Oct 22 '10 pol>eng Odwołanie od decyzji appeal against the decision pro closed ok
4 Oct 21 '10 eng>pol without any recourse to z jednoczesnym wyłączeniem (prawa) regresu wobec pro closed no
4 Oct 21 '10 pol>eng w trybie pursuant to pro closed ok
4 Oct 20 '10 eng>pol clarified podlegać interpretacji pro closed no
- Oct 19 '10 eng>pol effect to the conflicts of laws zastosowanie (w stosunkach między stronami) przepisów kolizyjnych pro closed ok
4 Oct 19 '10 eng>pol effective rodzić skutek w postaci pro closed no
4 Oct 19 '10 pol>eng umowa o udzielenie zamówienia procurement contract pro closed no
4 Oct 18 '10 pol>eng tryb udzielania zamówienia contract awarding procedure(s) pro closed no
- Oct 18 '10 pol>eng warunki zamówienia contract terms and conditions pro closed ok
- Oct 15 '10 pol>eng Beneficjent rzeczywisty actual beneficiary pro closed no
4 Oct 15 '10 eng>pol power reserved to uprawnienia zastrzeżone dla pro closed ok
- Oct 14 '10 eng>pol no one appearing w związku z nieobecnością pro closed ok
3 Oct 11 '10 eng>pol administer oaths and affirmations przyjmować oświadczenia pod przysięgą i zwykłe oświadczenia pro closed no
3 Oct 11 '10 pol>eng powyższe zgodne z prawdą I certify the above to be true pro closed no
4 Oct 5 '10 pol>eng informacje dostepne publicznie publicly available information pro closed no
4 Oct 5 '10 pol>eng mechanizm dokonywania zmian cen price adjustment mechanism pro closed no
- Oct 4 '10 pol>eng pozyskiwanie ofert sending RFPs pro closed no
4 Oct 4 '10 pol>eng nieudostępnianie rynku preventing access to the market pro closed no
4 Oct 2 '10 pol>eng podjąć czynności prawne enter into legal transactions pro closed ok
4 Oct 1 '10 pol>eng transparentność transparency pro closed no
4 Sep 29 '10 pol>eng opatrzony marką branded pro closed no
4 Sep 29 '10 pol>eng rada pracowników workers' council pro closed no
- Sep 29 '10 eng>pol Accordingly this appeal succeeds. w związku z powyższym odwołanie uznano pro closed ok
- Sep 29 '10 eng>pol discharge on zwolnienie z zarzutu pro closed ok
4 Sep 29 '10 pol>eng podstawy formalne formal grounds pro closed no
4 Sep 29 '10 pol>eng wynajmujący/najemca renter/rentee pro closed ok
4 Sep 24 '10 eng>pol compiled abstract odpis skrócony pro closed ok
4 Sep 23 '10 eng>pol exercise all powers of the Corporation wykonywać wszelkie prawa i uprawnienia przysługujące spółce pro closed no
4 Sep 22 '10 eng>pol inure to the benefit of należeć do pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search