Working languages:
English to Bulgarian
Bulgarian to English

Availability today:
Not available

January 2021
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Rositsa Lafchieva
Humanities and Social Sciences; MA

Regensburg, Bayern, Germany
Local time: 05:32 CET (GMT+1)

Native in: Bulgarian Native in Bulgarian
What Rositsa Lafchieva is working on
info
Jan 29, 2020 (posted via ProZ.com):  Completed projects of ca. 2,570 words, Marketing & Advertising material / Public Relations, for a global brand. ...more, + 6 other entries »
Total word count: 91760

User message
Translation with sense and sensibility
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Social Science, Sociology, Ethics, etc.Tourism & Travel
JournalismLinguistics
Education / PedagogyPoetry & Literature
General / Conversation / Greetings / Letters

Preferred currency EUR
Blue Board entries made by this user  0 entries
Payment methods accepted Wire transfer, Visa | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 5
English to Bulgarian: General Translation (Architecture)
General field: Other
Detailed field: Journalism
Source text - English
Renzo Piano is the brilliant mind behind some of the most visually arresting buildings of the past few decades — The New York Times Building in Manhattan, London's The Shard, and the Pompidou Museum in Paris, to name a few.
Now the architect has completed an ambitious project on a smaller scale, called "Diogene": a tiny house prototype built for the German furniture company Vitra.
According to Vitra, Diogene is a "voluntary place of retreat" that is entirely self-sufficient. The house collects, cleans, and reuses water, and supplies its own power. Features include solar panels fitted to the roof, a rainwater tank, a biological toilet, natural ventilation, triple-glazed windows and insulated walls that can withstand temperatures from minus 10 degrees to 105 degrees Fahrenheit.
Translation - Bulgarian
Ренцо Пиано е яркият архитектурен талант, който откриваме зад някои от най-впечатляващите сгради, построени в света през последните десетилетия: Ню Йорк Таймс Билдинг в Манхатън, Шард в Лондон и Център Помпиду в Париж.
Италианският архитект завърши неотдавна един по-малък, но също толкова амбициозен проект, наречен „Диоген": прототип на миниатюрна къща, създаден за германската мебелна компания Vitra.
Според Vitra, „Диоген" е „място за доброволно уединение“, функциониращо напълно независимо от заобикалящата го среда. Къщата събира, пречиства и използва преработена вода, и се самозахранва с електроенергия. Комплексните ѝ системи включват слънчеви панели на покрива, резервоар за дъждовна вода, сепарираща компостна тоалетна и естествена вентилация. Прозорците са с троен стъклопакет, а изолацията на стените може да издържи на температури от минус 23,3 до 40,6 градуса по Целзий.
English to Bulgarian: General Translation (Tourism)
General field: Other
Detailed field: Journalism
Source text - English
A recent study by the United Nations World Tourism Organization revealed that 83 million people visited La Belle France last year, even more than its own population of 66 million. The lure of Alpine ski stations and Mediterranean resorts ensure that France has kept its top spot for every year that statistics have been produced. France attracts at least 16 million more visitors than the United States in second place, with China, Spain and Italy completing the top five most visited countries.
Yet despite its overwhelming popularity as a holiday destination, it seems that the French have a problem convincing visitors to part with their cash. Tourism contributes 7% towards the country's gross domestic product, more than the car industry. But the average amount of money every visitor spends - US $646 (£423) - lags way behind every other country in the top 10 most visited countries.
Translation - Bulgarian
Според едно неотдавнашно проучване, проведено от Световната организация по туризъм към ООН, 83 милиона души са посетили красива Франция миналата година – повече от населението на самата страна, възлизащо на 66 милиона. Атрактивността на алпийските ски писти и на средиземноморските курорти гарантира първото място на страната през всички години, за които има статистически данни. Франция привлича поне 16 милиона повече посетители от Съединените щати, които са на второ място, следвани от Китай, Испания и Италия, допълващи класацията на петте най-посещавани страни.
Въпреки ненадминатата популярност на Франция като туристическа дестинация, обаче, жителите ѝ трудно убеждават туристите да се разделят с парите си. Туризмът представлява 7% от брутния вътрешен продукт, с което изпреварва автомобилната индустрия, но средната сума, похарчена от един турист е 646 долара (1167 лева), което е по-малко от сумата във всяка друга страна от топ 10.
English to Bulgarian: Extract from an article
General field: Bus/Financial
Detailed field: Human Resources
Source text - English
Greater openness towards flexible working has been a positive outcome of the recession, according to a report released today by the Recruitment and Employment Confederation's (REC) Flexible Work Commission.
The report highlighted increased use of freelancers, interims and temporary workers, together with a growing "projectisation" of work – where organisations hire expertise in on a project-by-project basis rather than sticking to rigid employment contracts.
It said: 'The ability to respond quickly to fluctuations in demand is paramount to business survival. Employment rigidity is a significant barrier to such responsiveness and was a very real factor in the collapse of many organisations, and with them the loss of tens of thousands of jobs.'
Translation - Bulgarian
Според доклад, публикуван днес от Комисията по гъвкава заетост към Конфедерацията за набиране на работна ръка и трудова заетост, по-голямата отвореност към гъвкавите форми на трудова заетост е положителен резултат от рецесията.
В доклада се подчертава нарасналото използване на лица на свободна практика, работници, наети на срочни и временни трудови договори, както и увеличаващата се „проектизация“ на работата, при която организациите наемат външни специалисти за отделни проекти, вместо да се придържат към строги трудови договори.
В него се казва: „Способността да се реагира бързо на нестабилното търсене е от първостепенно значение за оцеляване на бизнеса. Липсата на гъвкавост в сферата на трудовата заетост е съществена пречка за бърза реакция и се оказа реална причина за фалита на много предприятия и за загубата на десетки хиляди работни места.“
English to Bulgarian: Extract from a study: Bullying in Schools
General field: Social Sciences
Detailed field: Social Science, Sociology, Ethics, etc.
Source text - English
Bullying in schools has become an issue of major concern among educators. However, interventions to reduce bullying have enjoyed only modest success. This article examines different theoretical perspectives on understanding bullying and their implications. The approaches discussed here relate to developmental features, individual differences, a sociocultural perspective, group and peer pressure, and bullying from the perspective of restorative justice.
Translation - Bulgarian
Тормозът в училище се е превърнал в проблем, който предизвиква сериозна тревога сред педагозите. Мерките за намаляване на тормоза обаче имат скромен успех. Тази статия разглежда различни теоретични перспективи относно разбирането за тормоза и последствията от тях. Подходите, които се дискутират тук, са свързани с особеностите на развитието, индивидуалните различия, социокултурната перспектива, натиска от страна на групата и връстниците, както и с тормоза от гледна точка на възстановителното правосъдие.
Bulgarian to English: Откъс от статия
General field: Other
Detailed field: Archaeology
Source text - Bulgarian
Преди да бъде характеризиран този период, трябва да се отбележи, че геоложкия строеж на територията на България се дължи на многократна проява на геотектонски събития, различаващи се по време, интензитет, механизъм, кинематика, магматизъм, метаморфизъм, структурообразуване и др. през цялата история на Земята и по-точно през последните около 300Ма. Това време е известно като Алпийски тектонски цикъл и е свързано с развитието на Алпийско-Хималайския ороген и еволюцията на Тетиския палеоокеан, неговото зараждане и последващото ликвидиране чрез подпъхване (субдукция) под Евро-Азиатската плоча и придвижването към север на Африканската плоча.
Реално тези процеси нямат директна връзка с изследването на неолитните селища, но някои закономерности при тяхното разпределение и миграция (поне сега известните), показват определена привързаност към територии с определени геоложки и геоморфоложки характеристики, при това със синхронна проява на събития и строеж, и съответно със сходни процеси на релефообразуване и характеристики на релефа през най-ново време.
Translation - English
Prior to characterizing this period, it should be noted that the geological structure of the territory of Bulgaria is due to the repeated occurrence of geotectonic events, varying in time, intensity, mechanism, kinematics, magmatism, metamorphism, structure formation, etc. throughout the history of the Earth and, more precisely, during the last ca. 300 Ma. This time is known as the Alpine tectonic cycle and is related to the development of the Alpine-Himalayan orogenic belt, the evolution of the Palaeo-Tethys Ocean, its formation and its subsequent closure through subduction under the Eurasian plate, and the northward movement of the African plate.
In fact, these processes bear no direct relation to the study of the Neolithic settlements, but some patterns in their distribution and migration (at least now known) show a certain attachment to territories with specific geological and geomorphological characteristics, with synchronous occurrence of events and construction, and, respectively, with similar processes of relief formation and relief features during most recent time.

Translation education Master's degree - University of Paisii Hilendarski, Plovdiv, Bulgaria
Experience Years of experience: 20. Registered at ProZ.com: Apr 2018. Became a member: Dec 2018.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Bulgarian (Plovdiv University "Paisii Hilendarski")
Bulgarian to English (Plovdiv University "Paisii Hilendarski")
Memberships CIOL
Software DejaVu, MateCat, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, Wordfast Anywhere, Powerpoint
CV/Resume CV available upon request
Events and training
Professional practices Rositsa Lafchieva endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
SUMMARY

 • MA in Bulgarian Philology; Postgraduate Degree in English Studies; Specialist translator training in the areas of Social Sciences, Literature, Business & General media reports;
 • CIOL Qualifications Level 7 Diploma in Translation - Unit Certificate (General);
 • 20+ years of experience as a language professional: freelance translator, full-time English teacher to students & adults, private tutor;
 • Reliable & talented linguist with capacity to understand varied & complex texts in English & to render them correctly in Bulgarian & vice versa, using a style and register appropriate to the purpose of the text;
 • Large collection of monolingual & bilingual dictionaries, reference materials, translation memories & glossaries;
 • Efficient topic & terminology research in both source & target languages;
 • Ability to plan & organize the workflow, maintain self-discipline & work consistently;
 • Quick learner who can absorb new ideas & firmly believes in lifelong learning & continuous professional development;
 • Extensive experience in teamwork, having worked 20 years full-time in state schools & other educational establishments where communication, tolerance, attentiveness & empathy are of crucial importance;
 • Able to communicate effectively with people from various social & professional backgrounds while remaining aware of professional roles & boundaries;
 • Fully aware of diversity & multicultural issues
TRANSLATION EXPERIENCE

Translation, editing, proofreading and QA for direct clients, translation agencies and educational establishments:

 • Marketing & Advertising materials / Public Relations / Tourism & Travel (projects for global brands);
 • Tourist information & descriptions of holiday rentals for advertising on the Internet;
 • Translation of websites and documents on behalf of NGOs and non-profit organisations;
 • School projects & educational materials, brochures & catalogues (Pearson Longman, Cambridge University Press, Oxford University Press, PONS, etc.);
 • University students’ projects in the fields of Literature, Linguistics and Marketing;
 • Reports on archaeological excavations (early Neolithic period, rescue archaeology projects);
 • Summary of beauty product characteristics & cosmetic brochures (Avon, Londa, L'Oreal, etc.);
 • General media reports (society, culture, arts, tourism, travel, fashion, style etc.);
 • Restaurant menus & culinary recipes (Bulgarian, French, Italian, Greek, English, German cuisine); 
 • Employment contracts (for employees in the UK hospitality industry);
 • Purchase Agreements;
 • User guides and manuals (household appliances);
 • Package leaflets of drugs & nutritional supplements;
 • Personal correspondence, etc.

BEYOND THE FACTS & FIGURES

I offer dedicated, responsible and ethical translation services. Every assignment, from the shortest culinary recipe to the longest archaeological report, I approach with the same professional care and attention. I also consider the dialogue with my clients an essential part of the process of creating an accurate and readable translation. My rates are flexible depending on the duration, the deadline and the complexity of the project. To satisfy my clients' needs is my utmost priority.

Translation has always been my most pleasurable, intellectually and emotionally rewarding activity - the perfect job for a philologist who has a lifelong affair with words and a curious mind. I would be very happy to work with you and to share my knowledge and experience.

Available upon request:

 • Master's Diploma in Bulgarian Philology; 
 • Postgraduate Diploma in English Studies;
 • CIOL Qualifications Level 7 Diploma in Translation (Unit Certificate);
 • Translator Training Certificates;
 • References from previous employers & clients

Keywords: Arts, Humanities, Education, Pedagogy, Archaeology, Nutrition, Cosmetics, Beauty, General, Journalism, Linguistics, Literature, Social Sciences, Travel, Tourism, Business/Commerce(General), Music (General)


Profile last updated
Jul 24, 2020More translators and interpreters: English to Bulgarian - Bulgarian to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search