Working languages:
Romanian to Italian
Italian to Romanian
English to Italian

Tunde Noaghi
Accurate & professional

Romania

Native in: Romanian (Variant: Transylvanian) 
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
5 positive reviews
(5 unidentified)

 Your feedback
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Law: Contract(s)Law (general)
EconomicsLinguistics

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 8, Questions answered: 2
Payment methods accepted PayPal, Wire transfer
Portfolio Sample translations submitted: 5
Italian to Romanian: certificato di nascita
General field: Other
Detailed field: Certificates, Diplomas, Licenses, CVs
Source text - Italian
P.F.A. NOAGHI TÜNDE
Traducător autorizat
Autorizaţie nr.13130/2005 eliberat de Ministerul Justiţiei, România
Email:[email protected]
Traducere din limba italiană

CERTIFICAT DE NAŞTERE
Parte I. Seria A

În anul ..., ziua...., luna ... la ora 10,00 şi 15 minute,
s-au prezentat la Primărie în faţa mea...., Şef Birou şi Ofiţer de Stare Civilă în comune Mirandola prin împuternicire ......., născut la Napoli, pe data de..... de profesie zidar cu domiciliul în.....şi
prin prezenţa martoriilor: ......, născut la Mirandola pe data de ....... de profesie funcţionar cu domiciliul la Mirandola şi ........., născut la Mirandola pe data de........ de profesie funcţionar cu domiciliul la Mirandola au declarat următoarele:
În ziua de -----, luna ...... în anul---- la ora 6,00 şi ----minute în spitalul Santa Maria Bianca, de către....................., născut la Napoli pe data ........, casnică, cu domiciliul în San Felice sul Panaro, soţia declarantului, amîndoi cetăţeni italieni, s-a născut copilul de sex masculin.
Acest copil nu mi-a fost prezentat dar naşterea sa mi-a fost atestată de certificatul sanitar al medicului Dr. .........
Declarantul îi dă numele de DANIELE.
Prezentul act a fost citit de cei prezenţi, care, cu toţii, împreună cu mine îl semnează
[Semnături îndescifrabile]
Oficiul Statului Civil
Parafă: Tribunalul Modena
Copie conformă cu originalul
20 martie 2013
Funcţionarul judiciar
.............
[Semn. indesc.]
Tribunalul Civil şi Penal, Modena
Nr. 10
Nume:
Prenume:
Sex:Masculin
Prezentul certificat de naştere a fost transcris în registrul statului civil din Comune San Felice sul Panaro la nr...... în anul 1973 prin comunicarea din data de.... la Mirandola, pe data de------
Ofiţerul Stării Civile
[Semn. indescifrabilă]

APOSTILLE
(Convention de la Haya du 5 ottobre 1961)
1. Statul: Republica Italiană
Prezentul act public
2. a fost semnat de: Maria Letizia Spampinato
3. în calitate de: Funcţionar
4. poartă ştampila de: oficiu
ATESTAT
5. la Modena 6. data de 27 martie 2013
7.de către Procuratorul Dr.Lucia Musti
8.cu numărul 567/2013 9. Ştampila:Tribunalul Modena
10. Semnătura Procuratorul ----- [semn.indesc.]

Subsemnata NOAGHI TÜNDE, traducător autorizat de M.J., certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului original în limba italiană, care a fost vizat de mine.
TRADUCĂTOR AUTORIZAT
cu nr. 13130/2005

ROMÂNIA
Biroul Notarului Public
Sediul: Târgu-Mureş

ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI
Nr.------------------------------din-----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTAR PUBLIC , în temeiul art.12 „j” din Legea nr. 36/1995, legalizez semnătura de mai sus a lui NOAGHI TÜNDE, traducător autorizat, în baza specimenului de semnătură depus, de pe cele-------- exemplare ale înscrisului.
S-a taxat cu----------------------------Ron/ exemplar, prin chitanţa nr.-------------------/2013.NOTAR PUBLIC,
Translation - Romanian
P.F.A. NOAGHI TÜNDE
Traducător autorizat
Autorizaţie nr.13130/2005 eliberat de Ministerul Justiţiei, România
Email:[email protected]
Traducere din limba italiană

CERTIFICAT DE NAŞTERE
Parte I. Seria A

În anul ..., ziua...., luna ... la ora 10,00 şi 15 minute,
s-au prezentat la Primărie în faţa mea...., Şef Birou şi Ofiţer de Stare Civilă în comune Mirandola prin împuternicire ......., născut la Napoli, pe data de..... de profesie zidar cu domiciliul în.....şi
prin prezenţa martoriilor: ......, născut la Mirandola pe data de ....... de profesie funcţionar cu domiciliul la Mirandola şi ........., născut la Mirandola pe data de........ de profesie funcţionar cu domiciliul la Mirandola au declarat următoarele:
În ziua de -----, luna ...... în anul---- la ora 6,00 şi ----minute în spitalul Santa Maria Bianca, de către....................., născut la Napoli pe data ........, casnică, cu domiciliul în San Felice sul Panaro, soţia declarantului, amîndoi cetăţeni italieni, s-a născut copilul de sex masculin.
Acest copil nu mi-a fost prezentat dar naşterea sa mi-a fost atestată de certificatul sanitar al medicului Dr. .........
Declarantul îi dă numele de DANIELE.
Prezentul act a fost citit de cei prezenţi, care, cu toţii, împreună cu mine îl semnează
[Semnături îndescifrabile]
Oficiul Statului Civil
Parafă: Tribunalul Modena
Copie conformă cu originalul
20 martie 2013
Funcţionarul judiciar
.............
[Semn. indesc.]
Tribunalul Civil şi Penal, Modena
Nr. 10
Nume:
Prenume:
Sex:Masculin
Prezentul certificat de naştere a fost transcris în registrul statului civil din Comune San Felice sul Panaro la nr...... în anul 1973 prin comunicarea din data de.... la Mirandola, pe data de------
Ofiţerul Stării Civile
[Semn. indescifrabilă]

APOSTILLE
(Convention de la Haya du 5 ottobre 1961)
1. Statul: Republica Italiană
Prezentul act public
2. a fost semnat de: Maria Letizia Spampinato
3. în calitate de: Funcţionar
4. poartă ştampila de: oficiu
ATESTAT
5. la Modena 6. data de 27 martie 2013
7.de către Procuratorul Dr.Lucia Musti
8.cu numărul 567/2013 9. Ştampila:Tribunalul Modena
10. Semnătura Procuratorul ----- [semn.indesc.]

Subsemnata NOAGHI TÜNDE, traducător autorizat de M.J., certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului original în limba italiană, care a fost vizat de mine.
TRADUCĂTOR AUTORIZAT
cu nr. 13130/2005

ROMÂNIA
Biroul Notarului Public
Sediul: Târgu-Mureş

ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI
Nr.------------------------------din-----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTAR PUBLIC , în temeiul art.12 „j” din Legea nr. 36/1995, legalizez semnătura de mai sus a lui NOAGHI TÜNDE, traducător autorizat, în baza specimenului de semnătură depus, de pe cele-------- exemplare ale înscrisului.
S-a taxat cu----------------------------Ron/ exemplar, prin chitanţa nr.-------------------/2013.NOTAR PUBLIC,


Romanian to English: Birth certificate
General field: Other
Detailed field: Certificates, Diplomas, Licenses, CVs
Source text - Romanian
Office of the Authorized Translator
TÜNDE NOAGHI
Authorized translator with no. 13130, given by the Ministry of Justice
Address: street Koos Ferencz, no.6/13, Târgu Mureş,county Mureş, Romania
Phone:+40745395481, email:[email protected]


Translation from Romanian


SOCIALIST REPUBLIC OF ROMANIA
Popular Council of Târgu Mureş Municipality
The Executive Committee of Mureş County
BIRTH CERTIFICATE

Personal Number:……….


Surname:…..
First name:……
Sex: Female
Date of Birth: Year:….., Month:----, Day-----

The child’s place of birth

Town: Târgu Mureş
County: Mureş
Series N.C. no.------------
Parents
The father’s surname: -----
The father’s first name:------
The mother’s surname:-----
The mother’s first name:------

PLACE OF REGISTRATION
Town: Târgu Mureş
County: Mureş
The birth has been registered in the birth certificate with no. -----, year 1983, month -----, day---
Mentions-
Issued: Today June 14th …. with no. ------
[Stamp]
Socialist Republic of Romania
Registry of Births
Signature
[illegible signature]

Subsemnata NOAGHI TÜNDE, traducător autorizat de M.J., certific exactitatea traduceri în limba engleză, cu textul înscrisului original în limba română, care a fost vizat de mine.

Traducător autorizat
cu nr. 13130/2005


ROMÂNIA
Biroul Notarului Public
Sediul: Târgu-Mureş

ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI
Nr.--------din-------------------------2013

--------------------------------------------------
NOTAR PUBLIC , în temeiul art. 12 lit.„j” din Legea nr. 36/1995, legalizez semnătura de mai sus a lui NOAGHI TÜNDE, traducător autorizat, în baza specimenului de semnătură depus, de pe cele-------- exemplare ale înscrisului.
S-a taxat cu-------------Ron, prin chitanţa nr.----/2013


NOTAR PUBLIC,

I, Tünde Noaghi authorized translator with no. 13130, given by the Ministry of Justice, hereby, I do certify that I have accurately translated the content of the above written document, presented to me in Romanian.

Translator: Tünde Noaghi
No. 13130/2005


Romania
Notarial Office:
Târgu- Mureş, county Mureş

SIGNATURE LEGALIZATION No.---------
Dated on-------------------------------, 2013
-

---------------------------, Notary Public, based on art. 12, letters „j” of the Law no. 36/1995, has presently legalized the signature of Tünde Noaghi, an authorized translator.
Notary fee of--------------------- RON was paid with receipt No.---------------------------/2013.
NOTARY PUBLIC,


Translation - English
Office of the Authorized Translator
TÜNDE NOAGHI
Authorized translator with no. 13130, given by the Ministry of Justice
Address: street Koos Ferencz, no.6/13, Târgu Mureş,county Mureş, Romania
Phone:+40745395481, email:[email protected]


Translation from Romanian


SOCIALIST REPUBLIC OF ROMANIA
Popular Council of Târgu Mureş Municipality
The Executive Committee of Mureş County
BIRTH CERTIFICATE

Personal Number:……….


Surname:…..
First name:……
Sex: Female
Date of Birth: Year:….., Month:----, Day-----

The child’s place of birth

Town: Târgu Mureş
County: Mureş
Series N.C. no.------------
Parents
The father’s surname: -----
The father’s first name:------
The mother’s surname:-----
The mother’s first name:------

PLACE OF REGISTRATION
Town: Târgu Mureş
County: Mureş
The birth has been registered in the birth certificate with no. -----, year 1983, month -----, day---
Mentions-
Issued: Today June 14th …. with no. ------
[Stamp]
Socialist Republic of Romania
Registry of Births
Signature
[illegible signature]

Subsemnata NOAGHI TÜNDE, traducător autorizat de M.J., certific exactitatea traduceri în limba engleză, cu textul înscrisului original în limba română, care a fost vizat de mine.

Traducător autorizat
cu nr. 13130/2005


ROMÂNIA
Biroul Notarului Public
Sediul: Târgu-Mureş

ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI
Nr.--------din-------------------------2013

--------------------------------------------------
NOTAR PUBLIC , în temeiul art. 12 lit.„j” din Legea nr. 36/1995, legalizez semnătura de mai sus a lui NOAGHI TÜNDE, traducător autorizat, în baza specimenului de semnătură depus, de pe cele-------- exemplare ale înscrisului.
S-a taxat cu-------------Ron, prin chitanţa nr.----/2013


NOTAR PUBLIC,

I, Tünde Noaghi authorized translator with no. 13130, given by the Ministry of Justice, hereby, I do certify that I have accurately translated the content of the above written document, presented to me in Romanian.

Translator: Tünde Noaghi
No. 13130/2005


Romania
Notarial Office:
Târgu- Mureş, county Mureş

SIGNATURE LEGALIZATION No.---------
Dated on-------------------------------, 2013
-

---------------------------, Notary Public, based on art. 12, letters „j” of the Law no. 36/1995, has presently legalized the signature of Tünde Noaghi, an authorized translator.
Notary fee of--------------------- RON was paid with receipt No.---------------------------/2013.
NOTARY PUBLIC,


Romanian to Italian: authorization
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - Romanian
1.
P.F.A. NOAGHI TÜNDE
Traduttrice giurata con l’Autorizzazione no. 13130 rilasciata dal Ministero della Giustizia, Romania
Tel:0748015533
email:[email protected]
Traduzione dalla lingua rumena

(Stemma)
Romania
Ministero della Giustizia
Direzione di Pubblicità Mobiliare
Notai Pubblici, Esecutori, Traduttori ed Interpreti


AUTORIZZAZIONE
No.13130

Ai sensi dell’art.4 della Legge no.178 del 4 novembre 1997, pubblicata nel Monitore ufficiale della Romania, no.305 del 10 novembre 1997, con le modifiche e completamenti ulteriori, il ministro della giustizia, tramite l’Ordine no.783/C/31 maggio 2005, autorizza la signora NOAGHI TÜNDE, figlia di Alexandru e Magdalena, nata il 13 ottobre 1980, nella località di Tîrgu Mureș, provincia di Mureș, codice numerico personale 2801013260088, come traduttore ed interprete per le lingue ITALIANO e INGLESE, di eseguire traduzioni presso il Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, presso la Corte della Cassazione, L’Autorità Nazionale Anticorruzione, presso gli organi di procedimento penale, Tribunali, uffici dei notai pubblici, avvocati, esecutori giudiziari.

Rilasciato, oggi, il 1 giugno 2005.

Per Monica Luisa Macovei, Ministro della Giustizia, firma
Valeria Puiu,
Direttore
Firma illeggibile

Timbro: Ministero della Giustizia2.

Subsemnata NOAGHI TÜNDE, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine italiană şi engleză, în temeiul Autorizaţiei nr.13130 din data de 01.06.2005, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba română în limba italiană, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conţinutul şi sensul.
Înscrisul a cărui traducere se solicită în intregime are, în integralitatea sa, un număr de 1 pagina, poartă titlul/denumirea de Autorizatie a fost emis de Ministerul Justitiei, şi mi-a fost prezentat mie în întregime.
Traducerea înscrisului prezentat are un număr de 1 pagina şi a fost efectuat potrivit cererii scrise înregistrate cu nr.4/11.11.2015, păstrate în arhiva subsemnatei.
S-a încasat onorariul de 10 lei, cu chitanţă nr.62/11.11.2015.
INTERPRET ŞI TRADUCĂTOR AUTORIZAT

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Biroul Notarial.......................................
Licenţa funcţionare ...............................
Sediul................................................
ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI NR.............
Anul........Luna.........ziua.........

---------------------------------------------
NOTAR PUBLIC , în temeiul art.12 „j” din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, legalizez semnătura de mai sus, aparţinând lui NOAGHI TÜNDE, interpret şi traducător autorizat, în baza specimenului de semnătură depus la biroul notarial , de pe cele-------- exemplare ale înscrisului, care are ca parte integrantă o copie a actului tradus.
Înscrisul a cărui traducere se solicită este un înscris act autentic.
S-a încasat onorariul de -------------Lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr.---2015.
NOTAR PUBLIC,
.
Io, sottoscritta NOAGHI TÜNDE, interprete e traduttrice autorizzata per le lingue italiano e inglese, ai sensi dell’Autorizzazione con il no.13130, con la data il 01.06.2013, rilasciata dal Ministero della Giustizia di Romania, certifico l’esatezza della traduzione dalla lingua rumena in lingua italiana, che il testo presentato è stato tradotto interamente, senza omissioni e che tramite la traduzione all’iscritto non è stato cambiato il contenuto e il senso.
Si richiede la traduzione intera dell’iscritto che ha nella sua integrità un numero di 1 pagina, ha il titolo/ denominazione di Autorizzazione è stato rilasciato dal Ministero della Giustizia a ed è stato presentato a me interamente.
La traduzione dell’iscritto presentato ha un numero di 1 pagina ed è stata eseguita secondo la richiesta scritta registrata con il nr.4/11.11.2015, conservata nell’archivio della sottoscritta.
L’onorario di 10 lei è stato pagato con la ricevuta nr.62/11.11.2015.
INTERPRETE E TRADUTTRICE AUTORIZZATA
ROMANIA
L’Unione Nazionale dei Notai Pubblici
L’Ufficio Notarile...............................
L’Autorizzazione di funzionamento no.......
Sede..................................................
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL TRADUTTORE
NO...............
Anno-----Mese----------giorno--------------

Il/La sottoscritto/a------------------------------

NOTAIO PUBBLICO, ai sensi dell’articolo n. 12, lettera“j” della Legge dei notai pubblici e delle attività notarile con il n. 36/1995 ripubblicata, con le modifiche ulteriori, autentico la firma dell’interprete e traduttrice autorizzata NOAGHI TÜNDE, in base al campione di firma depositato presso l’ufficio notarile apposta sui------------esemplari della scrittura, che ha come parte integrante una copia dell’atto tradotto.
L’iscritto per cui si richiede la traduzione è un atto autentico.
L’onorario di--------------RON, è stato pagato con ricevuta n.--------------------------/2015.

NOTAIO PUBBLICO,
Translation - Italian
1.
P.F.A. NOAGHI TÜNDE
Traduttrice giurata con l’Autorizzazione no. 13130 rilasciata dal Ministero della Giustizia, Romania
Tel:0748015533
email:[email protected]
Traduzione dalla lingua rumena

(Stemma)
Romania
Ministero della Giustizia
Direzione di Pubblicità Mobiliare
Notai Pubblici, Esecutori, Traduttori ed Interpreti


AUTORIZZAZIONE
No.13130

Ai sensi dell’art.4 della Legge no.178 del 4 novembre 1997, pubblicata nel Monitore ufficiale della Romania, no.305 del 10 novembre 1997, con le modifiche e completamenti ulteriori, il ministro della giustizia, tramite l’Ordine no.783/C/31 maggio 2005, autorizza la signora NOAGHI TÜNDE, figlia di Alexandru e Magdalena, nata il 13 ottobre 1980, nella località di Tîrgu Mureș, provincia di Mureș, codice numerico personale 2801013260088, come traduttore ed interprete per le lingue ITALIANO e INGLESE, di eseguire traduzioni presso il Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, presso la Corte della Cassazione, L’Autorità Nazionale Anticorruzione, presso gli organi di procedimento penale, Tribunali, uffici dei notai pubblici, avvocati, esecutori giudiziari.

Rilasciato, oggi, il 1 giugno 2005.

Per Monica Luisa Macovei, Ministro della Giustizia, firma
Valeria Puiu,
Direttore
Firma illeggibile

Timbro: Ministero della Giustizia2.

Subsemnata NOAGHI TÜNDE, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine italiană şi engleză, în temeiul Autorizaţiei nr.13130 din data de 01.06.2005, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba română în limba italiană, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conţinutul şi sensul.
Înscrisul a cărui traducere se solicită în intregime are, în integralitatea sa, un număr de 1 pagina, poartă titlul/denumirea de Autorizatie a fost emis de Ministerul Justitiei, şi mi-a fost prezentat mie în întregime.
Traducerea înscrisului prezentat are un număr de 1 pagina şi a fost efectuat potrivit cererii scrise înregistrate cu nr.4/11.11.2015, păstrate în arhiva subsemnatei.
S-a încasat onorariul de 10 lei, cu chitanţă nr.62/11.11.2015.
INTERPRET ŞI TRADUCĂTOR AUTORIZAT

ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Biroul Notarial.......................................
Licenţa funcţionare ...............................
Sediul................................................
ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI NR.............
Anul........Luna.........ziua.........

---------------------------------------------
NOTAR PUBLIC , în temeiul art.12 „j” din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, legalizez semnătura de mai sus, aparţinând lui NOAGHI TÜNDE, interpret şi traducător autorizat, în baza specimenului de semnătură depus la biroul notarial , de pe cele-------- exemplare ale înscrisului, care are ca parte integrantă o copie a actului tradus.
Înscrisul a cărui traducere se solicită este un înscris act autentic.
S-a încasat onorariul de -------------Lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr.---2015.
NOTAR PUBLIC,
.
Io, sottoscritta NOAGHI TÜNDE, interprete e traduttrice autorizzata per le lingue italiano e inglese, ai sensi dell’Autorizzazione con il no.13130, con la data il 01.06.2013, rilasciata dal Ministero della Giustizia di Romania, certifico l’esatezza della traduzione dalla lingua rumena in lingua italiana, che il testo presentato è stato tradotto interamente, senza omissioni e che tramite la traduzione all’iscritto non è stato cambiato il contenuto e il senso.
Si richiede la traduzione intera dell’iscritto che ha nella sua integrità un numero di 1 pagina, ha il titolo/ denominazione di Autorizzazione è stato rilasciato dal Ministero della Giustizia a ed è stato presentato a me interamente.
La traduzione dell’iscritto presentato ha un numero di 1 pagina ed è stata eseguita secondo la richiesta scritta registrata con il nr.4/11.11.2015, conservata nell’archivio della sottoscritta.
L’onorario di 10 lei è stato pagato con la ricevuta nr.62/11.11.2015.
INTERPRETE E TRADUTTRICE AUTORIZZATA
ROMANIA
L’Unione Nazionale dei Notai Pubblici
L’Ufficio Notarile...............................
L’Autorizzazione di funzionamento no.......
Sede..................................................
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL TRADUTTORE
NO...............
Anno-----Mese----------giorno--------------

Il/La sottoscritto/a------------------------------

NOTAIO PUBBLICO, ai sensi dell’articolo n. 12, lettera“j” della Legge dei notai pubblici e delle attività notarile con il n. 36/1995 ripubblicata, con le modifiche ulteriori, autentico la firma dell’interprete e traduttrice autorizzata NOAGHI TÜNDE, in base al campione di firma depositato presso l’ufficio notarile apposta sui------------esemplari della scrittura, che ha come parte integrante una copia dell’atto tradotto.
L’iscritto per cui si richiede la traduzione è un atto autentico.
L’onorario di--------------RON, è stato pagato con ricevuta n.--------------------------/2015.

NOTAIO PUBBLICO,
Romanian to Italian: law
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - Romanian
Traduzione dalla lingua rumena
*********************************************************************
(Stemma)ROMANIA
TRIBUNALE TÂRGU-MUREȘ,
Târgu Mureș, str.Justiției, nr.1, provincia Mureș
Telefono:0265-260919; Fax 0265-221112
No.fascicolo:...................
La data del rilascio:...............
Nella risposta si prega di menzionare il numero del fascicolo e il termine di giudizio
AL TRIBUNALE DI PALERMO,
Piazza V.E. Orlando
90100, Palermo, (PA), Italia
In conformità alle disposizioni dell’istanza e per risolvere la richiesta formulata dai richiedenti ………………, avente ad oggetto il divorzio consensuale, con il termine di giudizio stabilito per il 4 settembre 2014,
Tramite la presente vi informiamo che durante la conclusione della seduta pronunciata il 27 gennaio 2014 è stata disposta l’effettuazione di una commissione rogatoria internazionale, in questo senso, vi è stato trasmesso il 26 febbraio 2014 il modulo A previsto dall’articolo 4 del Regolamento(CE) no.1206/2001 del Consiglio di 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli stati membri per l’ottenimento delle prove in materia civile e commerciale.
Prendendo in considerazione il fatto che nel fascicolo non è apparsa la confermazione espressa della ricevuta da parte vostra della richiesta trasmessa dal Tribunale di Targu Mures,
In allegato trasmettiamo di nuovo il modulo A previsto dall’articolo 4 del Regolamento(CE) no.1206/2001 del Consiglio di 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli stati membri per l’ottenimento delle prove in materia civile e commerciale e Vi chiediamo di procedere all’effettuazione della commissione rogatoria disposta nella causa.
Vi chiediamo anche di confermare la ricevuta della presente richiesta, secondo le disposizioni del Regolamento(CE) no.1206/2001 del Consiglio.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
Presidente, Cancelliere,
………………...... ............................................................
(firma illeggibile) ( firma illeggibile)
********************************************************************************
Io, sottoscritta NOAGHI TÜNDE, interprete e traduttrice autorizzata per le lingue italiano e inglese, ai sensi dell’Autorizzazione con il no.13130, con la data il 01.06.2005, rilasciata dal Ministero della Giustizia di Romania, certifico l’esatezza della traduzione dalla lingua rumena in lingua italiana, che il testo presentato è stato tradotto interamente, senza omissioni e che tramite la traduzione all’iscritto non è stato cambiato il contenuto e il senso.
Si richiede la traduzione intera dell’iscritto che ha nella sua integrità un numero di 1 pagina, ha il titolo/ denominazione di Al Tribunale di Palermo è stato rilasciato dal Tribunale di Targu Mures ed è stato presentato a me interamente.
La traduzione dell’iscritto presentato ha un numero di 1 pagina ed è stata eseguita la richiesta scritta registrata con il nr.5/23.05.2014, conservata nell’archivio della sottoscritta.
INTERPRETE E TRADUTTRICE AUTORIZZATA

Translation - Italian
Traduzione dalla lingua rumena
*********************************************************************
(Stemma)ROMANIA
TRIBUNALE TÂRGU-MUREȘ,
Târgu Mureș, str.Justiției, nr.1, provincia Mureș
Telefono:0265-260919; Fax 0265-221112
No.fascicolo:...................
La data del rilascio:...............
Nella risposta si prega di menzionare il numero del fascicolo e il termine di giudizio
AL TRIBUNALE DI PALERMO,
Piazza V.E. Orlando
90100, Palermo, (PA), Italia
In conformità alle disposizioni dell’istanza e per risolvere la richiesta formulata dai richiedenti ………………, avente ad oggetto il divorzio consensuale, con il termine di giudizio stabilito per il 4 settembre 2014,
Tramite la presente vi informiamo che durante la conclusione della seduta pronunciata il 27 gennaio 2014 è stata disposta l’effettuazione di una commissione rogatoria internazionale, in questo senso, vi è stato trasmesso il 26 febbraio 2014 il modulo A previsto dall’articolo 4 del Regolamento(CE) no.1206/2001 del Consiglio di 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli stati membri per l’ottenimento delle prove in materia civile e commerciale.
Prendendo in considerazione il fatto che nel fascicolo non è apparsa la confermazione espressa della ricevuta da parte vostra della richiesta trasmessa dal Tribunale di Targu Mures,
In allegato trasmettiamo di nuovo il modulo A previsto dall’articolo 4 del Regolamento(CE) no.1206/2001 del Consiglio di 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli stati membri per l’ottenimento delle prove in materia civile e commerciale e Vi chiediamo di procedere all’effettuazione della commissione rogatoria disposta nella causa.
Vi chiediamo anche di confermare la ricevuta della presente richiesta, secondo le disposizioni del Regolamento(CE) no.1206/2001 del Consiglio.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
Presidente, Cancelliere,
………………...... ............................................................
(firma illeggibile) ( firma illeggibile)
********************************************************************************
Io, sottoscritta NOAGHI TÜNDE, interprete e traduttrice autorizzata per le lingue italiano e inglese, ai sensi dell’Autorizzazione con il no.13130, con la data il 01.06.2005, rilasciata dal Ministero della Giustizia di Romania, certifico l’esatezza della traduzione dalla lingua rumena in lingua italiana, che il testo presentato è stato tradotto interamente, senza omissioni e che tramite la traduzione all’iscritto non è stato cambiato il contenuto e il senso.
Si richiede la traduzione intera dell’iscritto che ha nella sua integrità un numero di 1 pagina, ha il titolo/ denominazione di Al Tribunale di Palermo è stato rilasciato dal Tribunale di Targu Mures ed è stato presentato a me interamente.
La traduzione dell’iscritto presentato ha un numero di 1 pagina ed è stata eseguita la richiesta scritta registrata con il nr.5/23.05.2014, conservata nell’archivio della sottoscritta.
INTERPRETE E TRADUTTRICE AUTORIZZATA

Romanian to English: Declaration
General field: Other
Detailed field: Certificates, Diplomas, Licenses, CVs
Source text - Romanian
Translation from RomanianDeclaraţie

Subsemnata ……, născută în Romania, în localitatea Reghin în data de …., declar că nu am fost condamnată pentru comportament urât sau lipsă de condiţie fizică bună în practicarea meseriei mele şi caracterul meu este suficient de bun ca să-mi permită practicarea meseriei în mod eficient şi sigur.

Totodată declar pe propria răspundere că nu am antecedente penale şi nu am fost condamnată pentru fapte penale sau alte infracţiuni pedepsite de lege şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru deţinerea şi exercitarea calităţii de asistent medical generalist.Dau prezenta declaraţie spre a servi la Colegiul Asistenţiilor Medicali din Anglia.

Actul s-a redactat azi la data de 16.03.2010 la Biroul Traducătorului Autorizat pe strada Koos Ferencz nr.6/13 şi autentitificat la Biroul Notarului Public TINCA în 2 exemplare.

Semnătură
Data:16.03.2010

Urmează autentificarea

Subsemnata NOAGHI TÜNDE, traducător autorizat de M.J., certific exactitatea traduceri în limba engleză, cu textul înscrisului original în limba română, care a fost vizat de mine.

Traducător autorizat
cu nr. 13130/2005


ROMÂNIA
Biroul Notarului Public
Sediul: Târgu-Mureş

ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI
Nr.--------din---------------------------

--------------------------------------------------
NOTAR PUBLIC , în temeiul art. 8 lit.”e” şi „j” din Legea nr. 36/1995, legalizez semnătura de mai sus a lui NOAGHI TÜNDE, traducător autorizat, în baza specimenului de semnătură depus, de pe cele-------- exemplare ale înscrisului.
S-a perceput onorariul de-------------------------------------lei, prin chitanţa nr.--------------------------/2010


NOTAR PUBLIC,

Declaration

I, undersigned ……..born in Romania in the locality of Reghin on ------, I hereby declare that I haven’t been found guilty of any misconduct or lack of fitness to practice, and my character is sufficiently good to enable safe and effective practice of my job.I also declare on my on responsibility that I don’t have previous criminal records or potential punishments and I haven’t been sentenced for any criminal acts punished by the law and I do fulfill the conditions provided by the legislation in force in order to practice my quality of General Nurse.
I do the present declaration for the Nurse and Midwifery Council from England .


The present act has been written today on 16.03.2010 in the Office of the Authorized Translator, street Koos Ferencz, no.6/13 and it has been legalized in the Public Notarial Office of TINCA in 2 copies.

Signature Date:16.03.2010

Legalization as it follows

I, Tünde Noaghi authorized translator with no. 13130, given by the Ministry of Justice, hereby, I do certify that I have accurately translated the content of the above written document, presented to me in Romanian.

Translator: Tünde Noaghi
No. 13130/2005


Romania
Notarial Office:
Târgu- Mureş, county Mureş

SIGNATURE LEGALIZATION No.---------
Dated on-------------------------------, 2010
-

---------------------------, Notary Public, based on art. 8, letters „e” and „j” of the Law no. 36/1995, has presently legalized the signature of Tünde Noaghi, an authorized translator.
Notary fee of--------------------- RON was paid with receipt No.---------------------------/2010.NOTARY PUBLIC,

Translation - English
Translation from RomanianDeclaraţie

Subsemnata ……, născută în Romania, în localitatea Reghin în data de …., declar că nu am fost condamnată pentru comportament urât sau lipsă de condiţie fizică bună în practicarea meseriei mele şi caracterul meu este suficient de bun ca să-mi permită practicarea meseriei în mod eficient şi sigur.

Totodată declar pe propria răspundere că nu am antecedente penale şi nu am fost condamnată pentru fapte penale sau alte infracţiuni pedepsite de lege şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru deţinerea şi exercitarea calităţii de asistent medical generalist.Dau prezenta declaraţie spre a servi la Colegiul Asistenţiilor Medicali din Anglia.

Actul s-a redactat azi la data de 16.03.2010 la Biroul Traducătorului Autorizat pe strada Koos Ferencz nr.6/13 şi autentitificat la Biroul Notarului Public TINCA în 2 exemplare.

Semnătură
Data:16.03.2010

Urmează autentificarea

Subsemnata NOAGHI TÜNDE, traducător autorizat de M.J., certific exactitatea traduceri în limba engleză, cu textul înscrisului original în limba română, care a fost vizat de mine.

Traducător autorizat
cu nr. 13130/2005


ROMÂNIA
Biroul Notarului Public
Sediul: Târgu-Mureş

ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI
Nr.--------din---------------------------

--------------------------------------------------
NOTAR PUBLIC , în temeiul art. 8 lit.”e” şi „j” din Legea nr. 36/1995, legalizez semnătura de mai sus a lui NOAGHI TÜNDE, traducător autorizat, în baza specimenului de semnătură depus, de pe cele-------- exemplare ale înscrisului.
S-a perceput onorariul de-------------------------------------lei, prin chitanţa nr.--------------------------/2010


NOTAR PUBLIC,

Declaration

I, undersigned ……..born in Romania in the locality of Reghin on ------, I hereby declare that I haven’t been found guilty of any misconduct or lack of fitness to practice, and my character is sufficiently good to enable safe and effective practice of my job.I also declare on my on responsibility that I don’t have previous criminal records or potential punishments and I haven’t been sentenced for any criminal acts punished by the law and I do fulfill the conditions provided by the legislation in force in order to practice my quality of General Nurse.
I do the present declaration for the Nurse and Midwifery Council from England .


The present act has been written today on 16.03.2010 in the Office of the Authorized Translator, street Koos Ferencz, no.6/13 and it has been legalized in the Public Notarial Office of TINCA in 2 copies.

Signature Date:16.03.2010

Legalization as it follows

I, Tünde Noaghi authorized translator with no. 13130, given by the Ministry of Justice, hereby, I do certify that I have accurately translated the content of the above written document, presented to me in Romanian.

Translator: Tünde Noaghi
No. 13130/2005


Romania
Notarial Office:
Târgu- Mureş, county Mureş

SIGNATURE LEGALIZATION No.---------
Dated on-------------------------------, 2010
-

---------------------------, Notary Public, based on art. 8, letters „e” and „j” of the Law no. 36/1995, has presently legalized the signature of Tünde Noaghi, an authorized translator.
Notary fee of--------------------- RON was paid with receipt No.---------------------------/2010.NOTARY PUBLIC,


Translation education Master's degree - Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, Pescara
Experience Years of experience: 12. Registered at ProZ.com: Aug 2018.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials Romanian to Italian (Babeş-Bolyai University, Faculty of Letters, Foreign Applied Languages)
Hungarian to Italian (Babeş-Bolyai University, Faculty of Letters, Foreign Applied Languages)
English to Romanian (Babeş-Bolyai University, Faculty of Letters, Foreign Applied Languages)
Hungarian to Italian (Ministry of Justice)
English to Italian (Ministry of Justice)


Memberships N/A
Software Microsoft Excel, Microsoft Word, SDL TRADOS
SDL Trados Studio 2017 - Intermediate (Level 2)
Website https://tundetraduzioni.com/en
Bio

                                    www.tundetraduzioni.com

I am a Sworn Translator and Interpreter certified by the Ministry of Justice (Romania) with more than 10 years of experience in translation and language training.

I am bilingual Hungarian-Romanian born in Transilvania where I studied and worked as a translator and teacher in a multicultural environment until 2015 when I moved to Italy. Living and working in Italy has helped me a lot to improve my language skills. I have gained professional translation experience during my work mostly in Legal field, Business, Tourism and translation of personal documents ( diplomas, certificates etc.).

I worked as a Sworn Translator/Interpreter in Notary Public offices, in the Court of Law and for foreign companies all around Europe.

My translation works are accurate and professional always checked and double-checked by professionals (Lawyers, Legal Consultants, native speakers) preferring human translations to machine ones.


This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 8
(All PRO level)


Top languages (PRO)
English to Romanian4
Romanian to English4
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering4
Law/Patents4
Top specific fields (PRO)
Mechanics / Mech Engineering4
Law (general)4

See all points earned >
Keywords: romanian, hungarian, law, commerce, italian, personal documents, english


Profile last updated
Aug 26, 2020