Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Sep 30 '04 pol>eng przymyk stop pro closed no
4 Jun 30 '12 pol>eng papier siarczanowy bielony bleached kraft paper pro closed ok
- Jun 16 '12 pol>eng (tekst się) rozjeżdża (the text) is not formatted well pro closed no
4 May 16 '12 pol>eng palnik dopalający afterburner pro closed ok
4 May 6 '12 pol>eng zm. amended (by) pro closed ok
4 Mar 26 '12 eng>pol Employee Safety Handbook Instrukcja BHP dla pracowników pro closed no
- Mar 21 '12 eng>pol hub bos piasta pro just_closed no
4 Dec 5 '11 eng>pol AHU centrala wentylacyjno-klimatyacyjna pro closed no
- Aug 29 '11 pol>eng przekoszony skewed pro closed no
4 Aug 25 '11 pol>eng rozległe sieci teleinformatyczne wide area data communication networks pro closed ok
- Mar 9 '11 eng>pol paper pickup roller wałek odbioru papieru pro closed ok
4 Feb 4 '11 pol>eng spulchnienie papieru bulkiness pro closed no
4 Jan 11 '11 eng>pol the bore of rotating components średnica elementów obrotowych pro closed no
4 Jan 11 '11 eng>pol alignment baseline linia odniesienia pro closed no
- Jan 1 '11 eng>pol purchase department dział zaopatrzenia pro closed ok
4 Dec 6 '10 pol>eng pracownik trakowy sawmill operator pro closed ok
4 Nov 9 '10 eng>pol jog impulsować pro closed ok
- Oct 24 '05 eng>pol component input wejście komponentowe pro open no
3 Jul 20 '10 eng>pol radiator heater grzejnik promiennikowy pro closed ok
- Mar 24 '09 pol>eng przepad drop, fall pro open no
4 Jun 22 '10 eng>pol upstream switch wcześniejszy przełącznik pro closed ok
4 Jun 12 '10 eng>pol Standard relay contacts and transistor outputs standardowe styki przekaźnika i wyjścia tranzystorowe pro closed ok
- May 30 '10 eng>pol hello ther cze pro closed no
3 May 30 '10 eng>pol cable business operator telewizji kablowej pro closed ok
- May 21 '10 pol>eng drobne frakcje fine-grained dust particles pro closed ok
4 May 7 '10 eng>pol trimming station stanowisko przycinania pro closed ok
- Jun 20 '06 eng>pol portlets aplety portalowe pro just_closed no
4 Mar 20 '10 pol>eng zbrylenie, grudka lumping pro closed ok
- Mar 10 '10 eng>pol wire arrangement tu: złącza przewodów pro closed no
4 Mar 9 '10 eng>pol web interface interfejs www pro closed no
4 Feb 25 '10 pol>eng napęd uziemn. odl. lin earthing switch disconnector drive pro closed ok
4 Feb 25 '10 pol>eng skrzynka pośrednicząca intermediate box pro closed no
3 Feb 22 '10 eng>pol tab inserter wstrzeliwarka pasków pro closed no
4 Feb 5 '10 eng>pol sprinkler branch line odgałęzienie instalacji tryskaczowej pro closed ok
4 Jan 25 '10 pol>eng prawo wlasności przysługujące komuś title vested in somebody pro closed no
4 Jan 20 '10 eng>pol screens of leachate pumping wells kratki studzienek pompowania odcieków pro closed ok
4 Dec 16 '09 eng>pol reared its ugly head dało o sobie znać pro closed no
NP Nov 12 '06 eng>pol septage szlam; osad easy open no
4 Nov 12 '09 eng>pol light fast pigments pigmenty światłotrwałe pro closed no
- Nov 11 '09 eng>pol doomed nut nakrętka kapturkowa pro closed no
4 Nov 11 '09 eng>pol power steering actuator siłownik układu wspomagania pro closed ok
4 Nov 11 '09 eng>pol L.ON and D.ON position opisowo, zob. niżej pro closed no
4 Sep 11 '09 eng>pol sockel(socket?)- leg noga cokołowa pro closed no
4 Aug 21 '09 eng>pol to "deep link" tworzyć głębokie odsyłacze pro closed ok
4 Aug 21 '09 eng>pol to frame zagnieżdżać pro closed ok
4 Aug 21 '09 eng>pol to hack włamywać się pro closed ok
4 Aug 13 '09 pol>eng próba pneumatyczna pneumatic pressure test pro closed ok
- Aug 7 '09 eng>pol Human Resources Assistant asystent ds. kadrowych pro closed no
- Aug 3 '09 pol>eng zawiasy czopowe wkręcane screwed-in pintle hinges pro closed ok
4 Aug 3 '09 pol>eng głębokość wrębu w ościeżnicy frame rebate depth pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last