Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Dec 7 '10 pol>deu odznaka resortowa Ministeriumsabzeichen pro closed ok
4 May 24 '10 pol>deu jednostka budżetowa Budgeteinheit pro closed ok
4 Sep 13 '09 eng>pol it cuts to the root dotykać istoty pro closed ok
- Jul 8 '09 pol>deu wyłożenie Vorlage pro closed no
- Jun 16 '09 pol>eng opis politologiczny politological background pro closed ok
4 May 13 '07 eng>pol upon (such repeal) po uchyleniu pro closed no
- Sep 30 '06 pol>eng państwa literujące the signatory states pro closed no
- Jul 19 '06 pol>deu Generalne Gubernatorstwo Generalgouvernement pro closed ok
4 Apr 20 '06 eng>pol essential services usługi (świadczenia) niezbędne (podstawowe) pro closed ok
4 Apr 3 '06 eng>pol constituent assembly konstytuanta pro closed ok
- Apr 2 '06 eng>pol security alert alert bezpieczeństwa pro closed ok
- Apr 2 '06 eng>pol hard-liners beton partyjny pro closed no
3 Apr 2 '06 eng>pol non-mainstream faction frakcja nie dominująca, frakcja mniejszościowa pro closed ok
4 Mar 5 '06 eng>pol radical extension of state control radykalne (gruntowne) rozciągnięcie kontroli państwa pro closed ok
4 Mar 5 '06 eng>pol elite social engineers elita inżynierów społecznych pro closed ok
4 Feb 28 '06 pol>eng bilans dziesieciolecia assessment of the decade pro closed ok
- Feb 27 '06 eng>pol pact of legitimacy umowa społeczna pro closed ok
- Feb 24 '06 eng>pol neutering znieść wolność pro closed ok
- Jan 8 '06 eng>pol denial of legal entitlement to Islamic religious instruction zakwestionowanie prawa do (pobierania) nauki religii islamckiej pro closed ok
- Jan 7 '06 eng>pol cultural-related headgear nakrycia głowy wskazujące na powiązania kulturowe pro closed ok
4 Jan 4 '06 eng>pol produced in-house and by external contractors opracowywane wewnątrz firmy, a także zlecane na zewnątrz pro closed ok
- Jan 3 '06 eng>pol on-going data collection exercise involving powstałym na bazie danych będących (wciąż) w fazie zbiernia pro closed ok
4 Jan 3 '06 eng>pol under common headings wg powszechnie przyjętych standardów pro closed ok
- Jan 3 '06 pol>eng gestor szkoły podstawowej primary school management pro just_closed no
4 Jan 3 '06 eng>pol dispute over desire to wear ankle-lenth garment spór dotyczący chęci noszenia ubioru do kostek pro closed ok
- Jan 2 '06 eng>pol reception country kraj przyjmujący pro closed ok
- Apr 19 '05 pol>pol głosowanie nogami refraining from voting, disinterest in voting pro closed no
- Apr 17 '05 fra>eng dans (ici) in the area of pro closed no
- Apr 13 '05 eng>ita full fledged grave pro closed ok
- Mar 19 '05 pol>eng skład uzbrojenia arms depot pro closed ok
4 Mar 19 '05 pol>eng granica trudna do uszczelnienia a border difficult to seal pro closed no
4 Mar 19 '05 pol>eng bezkrwawy zamach stanu bloodless coup d'etat pro closed no
- Dec 8 '04 pol>eng techniki wyborcze polling technique pro closed ok
4 Oct 22 '04 eng>pol keep off niżej easy closed no
4 Oct 6 '04 eng>pol kolo poselskie Deputies' Group easy closed ok
4 Oct 6 '04 eng>pol urzad marszalkowski Office of the Marshal pro closed ok
- Oct 5 '04 deu>pol Regierungsbezirk dzielnica administracyjna pro closed ok
- Aug 10 '04 pol>eng ustawa o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą The Act on Managing the Commercial Traffic with Abroad pro closed ok
- Apr 26 '04 pol>eng sposób głosowania way of voting pro closed ok
- Apr 23 '04 pol>eng xx kadencji (second) term of office pro closed no
4 Apr 19 '04 eng>pol settlement countries (docelowe) kraje osiedlenia pro closed no
- Dec 8 '03 pol>eng wypis extract of land registry pro closed no
- Oct 4 '03 eng>pol • Reducing the budget deficit by shrinking government produces a fiscal dividend nizej pro closed no
- Jul 29 '03 pol>eng ustawa o finansach publicznych public finance law pro closed ok
- Jul 6 '03 eng>pol Ministry of Human Resources Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pro closed ok
- May 27 '03 pol>eng Wojewoda Mazowiecki; Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Voivode of the Mazovia province pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search