Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Dec 21 '14 deu>pol beetartig kalafiorowate pro closed no
4 May 17 '08 deu>pol nach ventral aus der Notch herausluxiert wysunięty w kierunku brzusznym z pola międzykłykciowego przedniego piszczeli pro closed no
4 May 17 '08 deu>pol femoropatellare Gleitlager bruzda międzykłykciowa kości udowej pro closed no
4 Mar 17 '08 pol>deu dalekoboczne tu: weitlateral pro closed no
4 Mar 17 '08 deu>pol nichtbörsenotiert nienotowane na giełdzie pro closed no
4 Mar 16 '08 pol>deu parametry re pro closed no
4 Mar 16 '08 deu>pol Auschliesslichkeitsstellung status wyłączności pro closed no
4 Mar 16 '08 deu>pol Nagelluxation przemieszczenie paznokcia pro closed ok
4 Mar 16 '08 deu>pol Rückfuß tyłostopie pro closed ok
- Mar 14 '08 deu>pol Luer szczypce Luera pro closed no
4 Mar 14 '08 deu>pol Entknorpelung des Großzehengrundgliedköpfchens Usunięcie chrząstki z (powierzchni) główki paliczka bliższego palucha pro closed ok
4 Mar 14 '08 deu>pol Endgliedtrümmerfraktur złamanie wielodłamowe dalszego paliczka palucha pro closed ok
4 Mar 13 '08 deu>pol "Glutealbereich" Okolica pośladkowa pro closed no
4 Mar 12 '08 deu>pol Seitens der Fachabteilung besteht kein Einwand gegen den Austausch der im ... re pro closed ok
4 Mar 13 '08 pol>deu postawić w stan likwidacji tu: falls die Liquidation der Gesellschaft Y (bereits) eröffnet wurde pro closed no
4 Mar 12 '08 pol>deu wyroby ftalowe Alkydharzprodukte pro closed ok
4 Mar 12 '08 pol>deu opcje zamienne na akcje Aktienoptionen pro closed no
- Mar 11 '08 deu>pol Wurzelstiftkappe koronka na wkład korzeniowo-koronowy pro closed no
4 Mar 11 '08 deu>pol oraler Schenkel prolabiert mit Beutel wypadnięcie proksymalnego odcinka jelita z workiem pro closed ok
4 Mar 11 '08 deu>pol Regelversorgung świadczenie standardowe pro closed no
4 Mar 10 '08 deu>pol Partielle urogenitale Mobilisation (PUM) częściowa mobilizacja dróg moczowo-płciowych pro closed ok
4 Mar 10 '08 deu>pol (..) fräsen das Streugut vom Stapel ab wybierają z pryzmy (przygotowany do roztrząsania) materiał pro closed no
4 Mar 9 '08 deu>pol Tauchhülsen tuleja zanurzeniowa pro closed no
4 Mar 8 '08 deu>pol Loopogramm radiogram pętli jelitowej pro closed ok
4 Mar 5 '08 pol>deu rabat zapełnieniowy Lagerauffüllungsrabatt pro closed no
4 Mar 1 '08 pol>deu szafka jednokomorowa Einzelschrank / Einffachschrank pro closed ok
4 Feb 26 '08 deu>pol Y-Seil lonża typu Y/ lonża Y/ lonża Y-kształtna pro closed no
4 Feb 26 '08 deu>pol Kursziel tu: docelowa wartość akcji pro closed no
4 Feb 25 '08 deu>pol Matching-Box tu: kula edukacyjna z klockami pro closed no
3 Feb 22 '08 deu>pol lichtrissbeständig odporne na powstawanie mikropęknięć pro closed no
4 Feb 22 '08 deu>pol Prüfzuständigkeit uprawnienia kontrolne pro closed no
4 Feb 18 '08 deu>pol Normlichtart C iluminant normalny C pro closed ok
- Feb 16 '08 deu>pol Bis(1-hydroxy-1H-pyridin-2-thionato-O,S)kupfer Bis(1-hydroksy-lH-pirydyna-2-tionato-O, S) miedź pro open no
4 Feb 16 '08 deu>pol Ethoxiliertes Trimethylolpropantriacrylat etoksylowany triakrylan trimetylopropanu pro closed no
4 Feb 16 '08 deu>pol Polyetheracrylat akrylan polieterowy pro closed no
- Feb 15 '08 deu>pol Tridecylalkoholethoxylatphoshat, Salz fosforan etoksylowanego alkoholu tridecylowego pro open no
- Feb 16 '08 deu>pol 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxyl 4-hydroksy-2,2,6,6-tetrametylopiperydyno-1-oksyl pro open no
4 Feb 16 '08 deu>pol Alkohol Ethoxylat Phosphatester ester fosforanowy etoksylanu alkoholu pro closed ok
4 Feb 16 '08 deu>pol Alkylarylphenolethoxilat etoksylan alkilo-arylo fenolu pro closed no
- Feb 11 '08 pol>deu klamka dachówki Klammer pro open no
4 Feb 12 '08 deu>pol die Halsausladung und der Retro-/Antentorsionswinkel re pro closed no
4 Feb 11 '08 pol>deu trójnik Walmkappe dreiachsig pro closed ok
- Feb 11 '08 pol>deu hipotrofia włókien Faserhypotrophie pro closed ok
4 Feb 11 '08 pol>deu początek półokrągły Anfänger halbrund pro closed ok
- Feb 11 '08 pol>deu uchwyt łaty Lattenhalter pro open no
4 Feb 10 '08 deu>pol Einflussprojektorganisation liniowo-sztabowa organizacja realizacji projektów. pro closed no
4 Feb 10 '08 pol>deu zorganizowana część przedsiębiorstwa organisatorisch selbständiger Teil eines Unternehmens pro closed no
4 Feb 10 '08 deu>pol Kostenstellenrechnung rachunek miejsc powstawania kosztów pro closed no
- Feb 7 '08 deu>pol dacograu krzemowoszary pro closed no
NP Feb 5 '08 deu>pol Turmknopf gałka pro open no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last