Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Apr 26 '19 eng>alb Seizure krizë epileptike / konvulsione easy closed no
4 Mar 24 '18 alb>ita Vërtetimi i gjendjes gjyqësore Certificato di Stato Giudiziario pro closed no
4 Mar 24 '18 alb>ita certifikatë Lindje (nga Akti) Certificato di Nascita (dal Registro degli Atti di Nascita) pro closed no
4 Mar 24 '18 alb>ita nënpunësi i Gjëndjes Civile L'Ufficiale dello Stato Civile pro closed no
4 Oct 9 '15 eng>alb feeling of temperature disturbed çrregullim i ndjeshmërisë ndaj temperaturës pro closed no
- Oct 8 '15 eng>alb prolonged-release hard capsules kapsula të ngurta me çlirim të zgjatur pro closed no
- Oct 5 '15 eng>alb Treemapping hartë proporcionale pro closed no
4 Jan 30 '15 alb>ita sklero-hialine sclero-ialino pro closed ok
- Oct 22 '13 eng>alb longitudinal study studim gjatësor pro closed no
- Feb 7 '13 eng>alb cross-country skiing skijim në terren / ski kros pro closed ok
- Apr 6 '11 eng>alb stricty confidential tepër e fshehtë pro closed no
- Oct 12 '10 eng>alb feasibility study studim zbatueshmërie pro closed ok
- May 23 '10 eng>alb non-attachment disorder çrregullim për mungesë atashimi/ çrregullim mos-atashimi pro closed no
4 Dec 1 '09 eng>alb mood disorder çrregullim afektiv pro closed ok
4 Nov 27 '09 eng>alb emotional dysregulation çrregullim emocional pro closed ok
4 Nov 27 '09 eng>alb borderline personality personalitet borderline pro closed ok
4 Oct 6 '09 eng>alb sunset yellow ngjyrë portokalli pro closed ok
4 Oct 4 '09 eng>alb delusion deluzion pro closed no
4 Oct 3 '09 eng>alb Our Common Bond ! Lidhja që na bashkon pro closed no
- Sep 14 '09 eng>alb terms and conditions Kushte dhe përcaktime pro closed no
- Aug 21 '09 eng>alb God Bless you Zoti të bekoftë! / Të bekoftë Zoti! easy closed no
4 Jul 20 '09 eng>alb engraving Gravurë pro closed ok
- Jul 10 '09 eng>alb receded gums paradontozë, periodontozë pro closed ok
4 May 30 '09 eng>alb weighed coefficient of acoustic insulating property koefiçenti i ponderuar i aftësisë/veçorisë të izolimit akustik pro closed no
- Feb 26 '09 fra>alb abris de jardin kuvli për mjetet e punës në kopsht pro open no
- Mar 6 '09 eng>alb adjuvant setting rrethana/kushte ndihmëse/bashkëvepruese/lehtësuese/nxitëse pro closed ok
4 Mar 6 '09 eng>alb Median Progression Free Survival (PFS) vlera mediane/mediana e mbijetesës pa përparim/progres sëmundjeje pro closed ok
3 Mar 6 '09 eng>alb inflatable weir kapërderdhës/pritë kapërderdhëse me fryrje/e pompuar pro closed ok
4 Mar 6 '09 eng>alb shock wave valë goditëse, hop i dendësimit pro closed ok
- Mar 6 '09 eng>alb pilaster (ark.) shtyllak pro closed ok
- Mar 6 '09 eng>alb water gauge 1. ujëmatës, manometër uji; 2. vizore ujëmatëse, nivelmatës; 3. xham ujëmatës pro just_closed no
- Mar 5 '09 eng>alb sectional model model prerjeje të tërthortë pro closed ok
4 Mar 6 '09 eng>alb design flood vërshimi maksimal i llogaritur/i hipotizuar/i planifikuar/i shestuar pro closed ok
- Feb 18 '09 eng>alb headrace ujësjellës; ulluk ujësjellës pro closed ok
- Feb 16 '09 eng>alb ICU Reparti i terapisë intensive pro closed ok
4 Jan 27 '09 eng>alb pop-up balloon messages mesazh pop-up; dritarëze njoftuese/njoftimi pro closed ok
- Jan 20 '09 ita>alb defiscalizzazione defiskalizim/shfiskalizim pro closed ok
4 Jan 16 '09 ita>alb deposito a rendere Depozitë me rentë/fitim pro closed ok
- Nov 3 '08 eng>alb acquis communautaire E drejta (e fituar) komunitare/acquis-i komunitar/acquis-i BE-së pro just_closed no
- Nov 4 '08 eng>alb liner tray Panele (betonarme) govatë per mbulimin e ndërtesave pro closed ok
4 Oct 18 '08 eng>alb widgets elemente/mekanizma/komponentë/miniaplikime pro closed ok
4 Oct 15 '08 eng>alb stem seal guarnicion i boshtit/shtizës/shpindelit pro closed ok
2 Oct 15 '08 eng>alb seal seat sedie e mbajtëses/ngjeshjes; vend vendosjeje i mbajtëses/ngjeshjes;mbështetëse e mbajtëses/ngjeshjes pro closed ok
4 Oct 8 '08 eng>alb stabiliser Stabilizator pro closed ok
4 Oct 8 '08 eng>alb thickener Përqendrues/Trashës/Kondensor pro closed ok
4 Oct 7 '08 eng>alb Abundance - coverage abundancë/abondancë (mbushullim) pro closed no
- Sep 9 '08 eng>alb Equity kapital, aksion; pjesëmarrje pro closed no
4 Aug 24 '08 eng>alb busbar zbarë pro closed ok
- Aug 19 '08 eng>alb slideshow Paraqitje; Paraqitje imazhesh; Paraqitje e njëpasnjëshme (imazhesh); Imazhe të njëpasnjëshme pro closed ok
4 Aug 15 '08 eng>alb shared care clinic klinikë për trajtimin/përkujdesjen e integruar/e plotë/ e tërësishëm/ e pandarë të .. pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search