Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jan 14 deu>pol von vertragswesentlicher Bedeutung ma istotne znaczenie dla umowy/ kontraktu pro open no
4 Dec 13 '19 deu>pol Produktpartnervertrag umowa z partnerem produktowym pro closed ok
- Sep 18 '19 deu>pol Pfändungstabelle tabela (limitów) zajęć pro open no
4 Aug 1 '19 deu>pol Geheimhaltungstatbestände zespoły znamion czynu przestępczego w zakresie (prawno-karnej) ochrony tajemnicy pro closed ok
4 Jul 31 '19 deu>pol Wertehandling przetwarzanie wartości pro closed ok
4 Jul 5 '19 deu>pol Haftungswirkung oder juristische Streitigkeiten auslösen, powodują powstanie odpowiedzialności lub sporów prawnych pro closed ok
4 Jun 9 '18 deu>pol Vollkauffrau Kupiec w pełni wykwalifikowany, prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą pro closed ok
4 Jun 9 '18 deu>pol Lichtdesign projekt oświetlenia pro closed ok
4 Jun 8 '18 deu>pol Aktienoption auf Aktien opcja nabycia/ zakupu akcji pro closed ok
4 May 18 '18 deu>pol rechtsgeschäftliche Grundlage specyficzna podstawa czynności prawnej pro closed ok
4 May 18 '18 deu>pol Test- und Ausschussmaterial materiał badany (poddawany próbom, testom) i materiał wybrakowany (odpad, odrzut) pro closed ok
4 Apr 21 '18 pol>deu badania techniczne i dozorowe sprzętu. technische und überwachungstechnische Prüfungen der Ausrüstung pro closed ok
4 Mar 7 '18 deu>pol Dreiecksgeschäft transakcja trójstronna pro closed ok
4 Mar 7 '18 deu>pol Vergütung tragen wypłacić wynagrodzenie (pracownikowi będącemu autorem wynalazku) pro closed ok
3 Mar 6 '18 pol>deu wątpliwości interpretacyjne Interpretationszweifel pro closed ok
4 Mar 1 '18 deu>pol gutgeschrieben zapisanie czegoś na dobro czyjegoś rachunku (uznanie rachunku) pro closed ok
4 Feb 15 '18 deu>pol Nachbaurecht prawo do naśladowania (wzorowania się na czymś) pro closed ok
4 Dec 2 '17 deu>pol Zahlungen płatności pro closed ok
- Nov 30 '17 deu>pol Bauhauptgewerbe sektora budownictwa ogólnego pro open no
4 Nov 17 '17 deu>pol Vorstandsmandat mandat członka zarządu pro closed ok
- Nov 16 '17 deu>pol in Vorleistung gehen wykonać świadczenie z wyprzedzeniem pro closed ok
- Nov 14 '17 deu>pol Eintretende Gesellschaft spółka wstępująca w prawa pro open no
- Oct 3 '17 deu>pol freiwillig w sposób dowolny/uznaniowo pro closed no
4 Sep 22 '17 pol>deu Prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych Das Recht, Schadenersatz, der die Höhe der vorbehalt. Vertragsstrafen überträgt, geltend zu machen pro closed ok
4 Jun 27 '17 deu>pol Wohnungseigentumsvertrag Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu pro closed ok
4 Jun 25 '17 deu>pol Baurechtsvertrag Umowa ustanawiająca prawo zabudowy pro closed ok
4 Jun 20 '17 deu>pol Tagebuchzahl liczba dziennika pro closed ok
4 Apr 27 '17 deu>pol Verlustvortragskonto und Thesaurierungskonto konto przeniesienia straty i konto tezauryzacji zysku pro closed ok
- Apr 6 '17 deu>pol geliefert wie gesehen przedmiot zostanie dostarczony w takim stanie, w jakim znajdował się podczas oględzin pro closed no
- Mar 22 '17 pol>deu zamiana umowy Vertragswechsel pro closed no
- Mar 5 '17 deu>pol Freizeitguthaben uprawnienie do otrzymania dodatkowego dnia wolnego od pracy z tytułu świąt pro closed ok
4 Mar 5 '17 deu>pol Befristung okres obowiązywania umowy o pracę pro closed ok
4 Mar 4 '17 deu>pol eintreten ponosić odpowiedzialność pro closed ok
4 Dec 12 '16 deu>pol Irrtum vorbehalten Zastrzega się prawo do błędów w druku, pomyłek i zmian technicznych pro closed ok
- Dec 5 '16 deu>pol Keine weitere Rechteeinräumung Brak innych praw przyznanych pro open no
4 Nov 22 '16 deu>pol Hinterlegung zdeponowanie/ złożenie do depozytu pro closed ok
4 Nov 14 '16 deu>pol Insolvenzverfahren Postępowanie upadłościowe pro closed ok
- Nov 10 '16 deu>pol beauftragter Dritter posiadający pełnomocnictwo podmiot trzeci / podwykonawca pro open no
Asked | Open questions | Answered  Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search