Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Sep 10 eng>pol at Buyer's premises na terytorium kraju kupującego pro closed no
4 Sep 10 eng>pol but within the limits of total quantity w granicach całkowitej ilości zamawianych towarów pro closed no
4 Sep 10 eng>pol act of loading protokół załadunku pro closed no
- Sep 10 eng>pol by reduced assessment przez obniżenie należności za... pro closed ok
4 Aug 26 eng>pol acting in their capacity as such, except when made as a działający / występujący w takiej roli / funkcji pro closed no
4 Aug 14 eng>pol letter of nomination ustanowienie dostawcy pro closed no
- Aug 14 eng>pol Failure to Comply Not Remedied naruszenie warunków bez usunięcia nieprawidłowości pro closed ok
- Aug 14 eng>pol final compliance date termin wykonania pro closed ok
- Jun 14 eng>pol drafting note uwaga robocza pro closed ok
4 Jun 4 eng>pol to use the same care and discretion stosować taką samą dbałość i ostrożność pro closed ok
- Apr 22 eng>pol any pay rise effect nie podlega zwiększeniu pro closed no
4 Jan 21 pol>eng dopełnienie supplementary bonus pro closed no
4 Jan 15 eng>pol notice to the contrary powiadomienie zawierające inną dyspozycję pro closed ok
4 Jan 15 eng>pol procure the grant zapewni przekazanie pro closed no
4 Jan 13 pol>eng Na wstępie wskazano, iż Whereas pro closed no
- Jan 13 pol>eng uznaje się także shall also include pro closed ok
- Dec 17 '18 eng>pol integrity pact zasady zapobiegania korupcji pro closed no
4 Dec 16 '18 pol>eng realizacja usługi provision of the service pro closed no
- Jul 11 '18 eng>pol inspection of property wizyta w zakładzie pro closed no
2 Jul 3 '18 pol>eng uprzedzenie (NIE wypowiedzenie) notification pro closed no
- May 19 '18 eng>pol (duty to) tolerate obowiązek podporządkowania się pro closed no
4 Mar 15 '18 pol>eng zadłużona z tytułu wpłat is (not) in arrears with payment pro closed no
4 Mar 8 '18 eng>pol enter into composition or corporate reorganization proceedings wszcząć postępowanie układowe lub restrukturyzacyjne pro closed ok
- Mar 1 '18 pol>eng miarodajna apply pro open no
- Feb 17 '18 eng>pol to its reasonable satisfaction oczekiwania pro closed ok
- Feb 7 '18 pol>eng pod warunkiem prorogacji na określoną instytucję on condition that the parties agree exclusive jurisdiction of a given institution pro closed no
4 Feb 5 '18 eng>pol enforce an article wyegzekwowanie zapisów pro closed ok
4 Nov 17 '17 eng>pol usage consent agreement umowa dotycząca zgody na użytkowanie pro closed no
4 Nov 6 '17 pol>eng w tym jego wykładni construed pro closed no
4 Sep 5 '17 eng>pol for the effects w zakresie pro closed no
4 Sep 5 '17 eng>pol informative instruments systemy przetwarzania danych pro closed no
- Sep 5 '17 eng>pol subject to z zastrzeżeniem pro just_closed no
4 Aug 21 '17 eng>pol recourse prawo regresu w stosunku do pro closed ok
4 Jul 31 '17 pol>eng umowa o świadczenie usług zarządzania agreement on the provision of management services pro closed no
4 Jul 30 '17 eng>pol on the terms and subject to the conditions zgodnie z warunkami pro closed ok
4 Jul 29 '17 eng>pol the size of the whiteness stopień / zakres dyskryminacji rasowej pro closed ok
- Jul 28 '17 eng>pol compromises wpływać na jakość pro closed ok
4 Jun 1 '17 eng>pol to be severed for that purpose wyłączony dla tego celu pro closed no
4 Mar 29 '17 pol>eng nieprawidłowe środki pienieżne irregular deposit pro closed no
- Mar 22 '17 eng>pol prior image grafiki przedlicencyjne pro closed ok
- Nov 30 '16 eng>pol shall cause sprawi pro closed ok
4 Nov 11 '16 eng>pol Paying Depot centrum płatności pro closed ok
4 Oct 16 '16 eng>pol Except for, and limited to z wyjątkiem pro closed no
4 Apr 3 '16 eng>pol mutually exclusive teaming agreement umowa o współpracy na zasadach obustronnej wyłączności pro closed no
4 Jan 12 '15 pol>eng wolne od pracy vs święta. off work days vs public holidays pro closed no
- Aug 8 '14 pol>eng zgłoszenie umowy do realizacji submit the contract for approval pro closed no
- Aug 7 '14 eng>pol advance przedpłata pro closed ok
4 Jul 21 '14 pol>eng tolerancje graniczne limiting tolerances pro closed no
4 Sep 30 '13 pol>eng stwierdzono co następuje the following was established pro closed no
4 Aug 15 '13 eng>pol terms appearing on the front of an Order warunki wyszczególnione na pierwszej stronie zamówienia pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search