Member since Feb '08

Working languages:
English to Dutch
Dutch to English

Lianne van de Ven
nlxus - Professional Translations

Williamsburg, Virginia, United States
Local time: 04:59 EST (GMT-5)

Native in: Dutch Native in Dutch
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
20 positive reviews

 Your feedback
KudoZ leader This person is a top KudoZ point holder in English to Dutch, Dutch to English
User message
In US/bilingual since 1994. Native Dutch. HR, organizational psychology and systems theories
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Affiliations
This person is listed as an employee of:
Blue Board affiliation:
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, MT post-editing, Transcription, Copywriting
Expertise
Specializes in:
Science (general)Medical (general)
Medical: Health CareBusiness/Commerce (general)
Engineering (general)Management
Human ResourcesLaw: Contract(s)
PsychologyEnvironment & Ecology

Rates
English to Dutch - Rates: 0.11 - 0.21 USD per word / 35 - 50 USD per hour
Dutch to English - Rates: 0.11 - 0.21 USD per word / 35 - 60 USD per hour
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 3083, Questions answered: 1693, Questions asked: 103
Project History 1 projects entered    1 positive feedback from outsourcers

Blue Board entries made by this user  21 entries

Payment methods accepted Skrill $ only (add $5 fee), US checks $ only (free), Bank wire € only (free), TransferWise, PayPal (add 2%) | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 5
English to Dutch: Ethics training
General field: Social Sciences
Detailed field: Education / Pedagogy
Source text - English
In order to support our corporate philosophy, this training course will help you to understand not only what is meant by harassment, discrimination and retaliation, but more specifically: what to do if you are subjected to or observe inappropriate conduct.
Translation - Dutch
Google Translate:
Om onze bedrijfsfilosofie ondersteunen, zal deze training helpen om te begrijpen, niet alleen wat wordt bedoeld met intimidatie, discriminatie en vergelding, maar meer specifiek: wat te doen als je bent blootgesteld aan of het observeren van ongepast gedrag.

My translation:
Om onze bedrijfsfilosofie te ondersteunen, wordt in deze training uitgelegd wat bedoeld wordt met intimidatie, discriminatie en vergelding, maar ook specifiek wat u kunt doen als u te maken krijgt met ongepast gedrag of daarvan getuige bent.
Dutch to English: Goal (business)
Source text - Dutch
Doelstelling:
Onder doelstelling verstaan we het gewenste eindresultaat. Als een website een oplossing is voor een probleem–een *middel* om ergens te komen–dan is de doelstelling datgene *wáár* men uiteindelijk wil komen.

Voorbeeld van een probleem, oplossing en eindresultaat:
Een bedrijf of instantie heeft een helpdesk waar klanten naar toe kunnen bellen. Dit informatienummer van de helpdesk is echter altijd overbezet. De wachttijden zijn onredelijk lang, waardoor bellers geïrriteerd reageren zodra ze iemand aan de lijn krijgen. Ook worden er schriftelijke klachten ingediend over de slechte bereikbaarheid die door een apart team worden behandeld. Het probleem is hier dat de overbezetting van het informatienummer zowel irritatie bij klanten oplevert als extra werk voor het bedrijf. Het bedrijf realiseert zich, na onderzoek, dat de helpdeskmedewerkers vaak dezelfde vragen krijgen. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het laten bouwen van een website, waar veelgestelde vragen kunnen worden beantwoord.
Translation - English
Goal:
A goal refers to a desired result. If a website is a solution for a problem, a *means* to achieve a goal, then the goal refers to *where* one wants to get.

Example of a problem, solution and result:
A company has a help desk to take calls from customers. The waiting time to get through to the helpdesk though is unreasonably long, and customers respond irritated by the time they get to a support assistant. Customers also file written complaints about how hard it is to reach support, which are processed by a separate team. The problem is that the high call load to the help desk causes irritated customers, and extra work for the company. Investigation shows that support assistants at the help desk often get the same questions from customers. A possible solution for this problem is creating a website that answers frequently asked questions (faq’s).
English to Dutch: Safety handling (technical/chemistry)
Source text - English
Personal precautions: Avoid possible sources of ignition (fire, lit cigarette, sparks, etc.). Protect respiratory system against inhalation of vapours. Provide good ventilation.
Environmental precautions: Do not allow spilling into water, watercourses, cellars, caves or drains and the accumulation of vapours in closed rooms.
Translation - Dutch
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Vermijd mogelijke oorzaken van ontvlamming (vuur, brandende sigaret, vonken, enz.). Bescherm tegen inhaleren van dampen. Zorg voor goede ventilatie.
Milieu-voorzorgsmaatregelen: vermijd alle contact met water, natuurlijke waterlopen, kelders, holtes en afvoeren, en voorkom opeenhoping van dampen in gesloten ruimten.
English to Dutch: Emotional Resilience (psychology/therapy)
Source text - English
Emotional resilience is something we all want and need in order to face life unencumbered by unrealistic fears and to communicate freely with the people we love most. This book by expert David Viscott is a handbook for living the life you want and deserve. Reading Emotional Resilience is like having your own wise and supportive therapist at your elbow, helping you through hard times, difficult days, and unhappy relationships. All of the knowledge and insight of Dr. Viscott's distinguished career is distilled into this book and its ten basic truths that can change your life.
Translation - Dutch
We verlangen allemaal naar emotionele veerkracht. Die hebben we nodig om zorgeloos, zonder ongegronde angsten, door het leven te gaan, en om vrijuit te communiceren met degenen die we het meest liefhebben. Dit boek, geschreven door ervaren therapeut David Viscott, is een praktisch boek dat je helpt het leven te leiden waar je voor kiest, en waar je ook recht op hebt. “Emotionele Veerkracht” leest alsof je een wijze en ondersteunende therapeut bij de hand hebt die je door lastige tijden, moeilijke dagen en ongelukkige relaties heen helpt. Alle kennis en inzicht die vooraanstaand deskundige Dr.Viscott heeft verzameld zijn samengevat in dit boek, en wordt gepresenteerd in de vorm van tien waarheden die je leven kunnen veranderen.
English to Dutch: Phase I Trials Demonstrate Safety of Kahalalide F in Prostate Cancer Patients
Source text - English
Phase I Trials Demonstrate Safety of Kahalalide F in Prostate Cancer Patients

PharmaMar has presented Phase I and Pharmacokinetic results of Kahalalide F at the 40th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO), taking place in New Orleans from 5-8 June.
A poster presented by Dr. Jos H. Beijnen et al, The Netherlands Cancer Institute, detailed the results from: "A Phase I and Pharmacokinetic study of Kahalalide F given intravenously over one hour, during five consecutive days every three weeks in patients with advanced or metastatic androgen refractory prostate cancer."
The objectives of the study were to determine the safety and maximum tolerated dose, explore the pharmacokinetics and document the anti-tumour activity of Kahalalide F. The setting was patients suffering from androgen independent prostate tumours. Thirty-two patients were registered with a median age of 68 years. They had metastases to the bone, lymph nodes, liver and/or lungs and had received prior hormone therapy, radiotherapy and/or surgery.
Overall, hematologic toxicities were negligible and were not clearly dose-related. Using the NCIC-CTC (National Cancer Institute of Canada - Common Toxicity Criteria) classification, G1 anemia, thrombocytopenia and neutropenia were observed in 22 patients. G2 anemia and neutropenia occurred in 8 patients. There were no G3 or G4 hematologic toxicities. Other side effects observed were nausea & vomiting, fatigue, hematuria and hypersensitivity reactions, none of which were at G4. The major drug related toxicity was rapidly reversible transaminase elevation at G3/G4.
The conclusion of the study was that Kahalalide F can be administered safely as a 1-hour intravenous infusion during five consecutive days at a dose of 560 mg/msquared/day once every three weeks. Future studies in hormone refractory advanced prostate cancer are warranted.
Dr Miguel Angel Izquierdo, Director of Clinical Development at PharmaMar, said:
"These results are consistent with previous studies undertaken with Kahalalide F. We are impressed by the safety profile of the product and are on track to continue the development of this compound."
Translation - Dutch
Fase I-proeven tonen veiligheid van Kahalalide F voor Prostaatkankerpatiënten aan


Op de 40e jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) in New Orleans van 5 tot 8 juni heeft PharmaMar de resultaten van het fase I-onderzoek en de farmacokinetische gegevens van Kahalalide F bekend gemaakt.

Een poster, gepresenteerd door Dr. Jos H. Beijnen et. al. van het Nederlands Kankerinstituut, laat de resulaten zien van "Fase I en farmacokinetisch onderzoek naar Kahalalide F, gedurende 1 uur intraveneus toegediend op vijf achtereenvolgende dagen, en driewekelijks herhaald, bij patiënten met gevorderd of gemetastaseerd hormoonrefractair prostaatkanker."

Het doel van de studie was de veiligheid en de maximaal getolereerde dosis van Kahalalide F vast te stellen, de opname, verwerking en uitscheiding ervan te onderzoeken, en de effectiviteit te documenteren. Het onderzoek werd gedaan onder patiënten met hormoonongevoelig prostaatkanker. Tweeëndertig patiënten met een mediane leeftijd van 68 jaar namen aan het onderzoek deel. De patiënten hadden uitzaaiingen naar het bot, de lymfeklieren, de lever en/of de longen, en waren reeds behandeld met hormoontherapie, bestraling en/of geopereerd.

Het onderzoek toonde aan dat de hematologische toxiciteit verwaarloosd kon worden, en niet duidelijk met de dosis samenhing. Gebruikmakend van het classificatiesysteem van het Nationale Kankerinstituut in Canada (NCIC-CTC - National Cancer Institute of Canada - Common Toxicity Criteria), werd bij 22 patiënten G1-anemie, trombocytopenie en neutropenie vastgesteld. G2-anemie en neutropenie kwam voor bij 8 patiënten.
Er werd geen G3 of G4 hematologische toxiciteit gevonden. Andere bijwerkingen, zoals misselijkheid en braken, vermoeidheid, hematurie en overgevoeligheidsreacties bereikten geen G4-niveau. De belangrijkste druggerelateerde toxiciteit was een snel-reversibele transaminase op het niveau van G3/G4.

De conclusie van de studie was dat Kahalalide F veilig in de vorm van een 1-uur durend infuus van 560 mg/m²/dag gedurende 5 achtereenvolgende dagen kan worden toegediend, en iedere drie weken kan worden herhaald. Toekomstig onderzoek naar hormoonrefractair gevorderd prostaatkanker is aanbevolen.

Dr Miguel Angel Izquierdo, Directeur Klinische Ontwikkeling bij PharmaMar, merkte op: "De resultaten zijn in overeenstemming met eerdere onderzoeken naar Kahalalide F. Wij zijn onder de indruk van het veiligheidsprofiel, en bezig deze stof verder te ontwikkelen.”

Glossaries agriculture/environment, business/financial, controversial/creative, general, HR, IT, legal, maritime, marketing, medical

Translation education Bachelor's degree - Tilburg University Psychology
Experience Years of experience: 12. Registered at ProZ.com: Jan 2008. Became a member: Feb 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Dreamweaver, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, ChangeTracker, Photoshop, SDL Trados Studio 2017, XBench, Powerpoint, Wordfast
Website http://www.nlxus.com
CV/Resume CV will be submitted upon request
Events and training
Training sessions attended
Professional practices Lianne van de Ven endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio

Words are powerful. Language is intriguing. Communication is everything!

Experienced translator providing professional translations/editing since 2008 in the fields of medicine, science, IT, technology and more. Native Dutch and residing in the US since 1994.


Check my website for more details about my services and rates.
See my listing in the proz.com translation providers directory.
Visit my social media accounts linkedin and Twitter.


a2vgfhz955iqmhqfvhuj.pngLianne van de Ven TM-Town Profile 


This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 3409
PRO-level pts: 3083


Top languages (PRO)
English to Dutch1829
Dutch to English1187
Dutch27
French to Dutch20
Flemish to English12
Pts in 2 more pairs >
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering866
Other603
Medical497
Bus/Financial422
Law/Patents309
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Medical (general)260
Construction / Civil Engineering151
Law (general)136
Mechanics / Mech Engineering130
Finance (general)124
Engineering (general)108
Business/Commerce (general)103
Pts in 83 more flds >

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects1
With client feedback1
Corroborated1
100% positive (1 entry)
positive1
neutral0
negative0

Job type
Translation1
Language pairs
Dutch to English1
Specialty fields
Medical: Pharmaceuticals1
Other fields
Keywords: english to dutch translator, williamsburg, va, human resources, people management, training, coaching, education, medical, physiology, equipment, inspection reports, pharmacology, environmental, government, technology, business, organization, marketing, communication, company, corporate, organizational psychology, system theories, human activity systems, psychotherapy, self-help, spirituality, anthroposophy, zen, taoism, poetry, manuals, painting, construction, environmental, ecology, restaurant, publishing, printing, web design, horses, animals, food, natural health care, technical, industrial, medical, photography, photoshop, software, computer, science, philosophy, united states, virginia, tourism,
Profile last updated
Jun 10, 2020More translators and interpreters: English to Dutch - Dutch to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search