https://www.proz.com/translator/863918?show_mode=profile&float=&no_arrows=y&forceview=&show_mode=portfolio


Member since Feb '09

Working languages:
English to Romanian
French to Romanian
Romanian to English

Loredana Arama
English, French to Romanian translator

Bacau, Bacau, Romania
Local time: 10:44 EET (GMT+2)

Native in: Romanian Native in Romanian
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
18 positive reviews
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Services Translation, Editing/proofreading, Subtitling, MT post-editing, Software localization
Expertise
Specializes in:
Law: Contract(s)Tourism & Travel
Human ResourcesOther
PsychologyAutomotive / Cars & Trucks
Certificates, Diplomas, Licenses, CVsMechanics / Mech Engineering
Engineering: IndustrialIT (Information Technology)

Rates
English to Romanian - Rates: 0.05 - 0.06 EUR per word
French to Romanian - Rates: 0.05 - 0.06 EUR per word
Romanian to English - Rates: 0.04 - 0.06 EUR per word
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 180, Questions answered: 61, Questions asked: 297
Portfolio Sample translations submitted: 4
English to Romanian: kettle- user manual
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Electronics / Elect Eng
Source text - English
Safety measures

- Read the instructions carefully before the first use of the device and keep it: a non-correspondent use would clear Tefal of any responsibility.
- Use your kettle only for heating drinking water.
- Connect the device only on an AC outlet to land, or an extension cord with power supply integrated to land. Make sure the voltage indicated on the nameplate of the unit corresponds to that of your installation. The use of multiple outlet is not recommended.
- Don’t use the kettle while your hands are wet or you are barefoot.
- Take care so you don’t put the kettle and it’s base on a hot surface such as a hot plate or use it near an open flame.
- Remove the outlet immediately if you notice an abnormality during the operation.
- Do not pull the power cable to remove the socket.
- Do not let the power cord hanging on the edge of a table or a work plan to avoid falling.
- Stay always in alert while the device in running, especially pay attention to the steam out of beak that is very hot.
- Also take care that the body of stainless steel kettles gets very hot during operation. Touch the kettle only by the handle.
- Never touch the filter or the cover while the water is boiling.
- Never move the kettle while it’s operating.
- Our guaranty doesn’t apply to the kettles that are not working because of the lack of decrust.
- Protect the device from moisture and frost.
Translation - Romanian
Masuri de siguranta

- Cititi cu atentie manualul inainte de prima utilizare a aparatului si pastrati-l : o utilizare neconforma exonereaza Tefal de orice responsabilitate(raspundere).
- Nu folositi ceainicul/fierbatorul decat pentru a incalzi apa potabila.
- Conectati aparatul doar la o priza de curent alternativ cu impamantare, sau intr-un prelungitor cu impamantare. Verificati ca tensiunea de alimentare indicata pe eticheta aparatului sa corespunda cu cea a instalatiei dumneavoastra. Utilizarea unei prize multiple nu este recomandata.
- Nu utilizati ceainicul/fierbatorul daca aveti mainile umede sau picioarele goale.
- Asigurati-va ca nu puneti ceainicul/fierbatorul si soclul sau pe o suprafata calda cum ar fi o placa fierbinte si nici nu-l utilizati in apropierea unei flacari deschise.
- Scoateti din priza imediat daca observati orice anomalie in timpul functionarii.
- Nu trageti de cablu de alimentare pentru a scoate din priza.
- Nu lasati cablul de alimentare pe marginea unei mese sau a unui plan de lucru pentru a evita ca acesta sa cada.
- Fiti intotdeauna vigilenti atata timp cat aparatul este in functiune, mai ales fiti atenti la vaporii care ies din cioc care sunt foarte fierbinti.
- De asemeni, fiti atenti, ciainicele/fierbatoarele din inox devin foarte fierbinti in timpul functionarii. Nu atingeti ceainicul/fierbatorul decat de maner.
- Nu atingeti niciodata filtrul sau capacul atata timp cat apa este fierbinte.
- Nu mutati niciodata ciainicul/fierbatorul cat timp este in functiune.
- Garantie noastra exclude aparatele care nu functioneaza din cauza lipsei detartrajului.
- Protejati aparatul de umiditate si de inghet.
English to Romanian: Advertising
General field: Marketing
Detailed field: Advertising / Public Relations
Source text - English
Advertising deals with the promotion of goods, services, companies and ideas, often through paid messages. The purpose of these messages directly is to stimulate the wishes of potential customers, and the formation of positive associations with product or the promoted company, the goal is achieved through the use of methods of psychological manipulation more or less subtle.

Sellers see advertising as a constituent part of the overall strategy of promoting them. Other components of the promotion are ads, public relations, personal sales and sales promotion.
[edit] Purpose
Firms should not be limited to providing goods or quality services. They must inform consumers about their benefits. To do this, it is necessary for companies to use the appropriate tools to promote mass advertising, sales promotion and public relations.

Advertising can be defined as any form of paid impersonal presentation and promotion of ideas, goods or services through means of media information (newspapers, magazines, radio programs, television and Internet) by a sponsor well specified. Many organizations use advertising to convey to a specific public messages on themselves, of their products and services or their behavior, in order to determine a response from this one. The answer may be perceptual: for example, the consumers make their own opinions about a product or brand, or they may be changed by the ad. It may be of a behavioral nature: for example, the consumer buys the product or increases the purchased quantities. Not only the companies use the advertaising but also non-profit organizations and social institutions, such as philanthropic institutions, museums and religious organizations that promote their cause among a diverse public. Advertising is a good way to inform and persuade, to create preferences for a certain product or to motivate consumers to consume a certain product.

EU countries spend yearly on advertising approximately 45.4 billion ECU. As the recession is coming to an end and national economies of member countries are exilareting, it’s predicted an increase in advertising spendings in most countries of the European Union.
Translation - Romanian
Publicitatea se ocupă cu promovarea bunurilor, serviciilor, companiilor şi ideilor, de cele mai multe ori prin mesaje plătite. Scopul direct ale acestor mesaje este stimularea dorinţelor clienţilor potenţiali, şi formarea asociaţiilor pozitive în legătură cu produsul sau compania promovată, scop care este atins prin folosinţa metodelor de manipulare psihologică mai mult sau mai puţin subtile.

Vânzătorii văd reclama ca o parte constituentă a strategiei generice de promovare a acestora. Alte componente ale promovării sunt reclamele, relaţiile cu publicul, vânzările personale şi promovarea de vânzări.
[modifică] Scop
Firmele nu trebuie să se limiteze la oferirea bunurilor sau servicilor de calitate. Ele trebuie să-i informeze pe consumatori în legătură cu avantajele acestora. Pentru aceasta, este necesar ca firmele să utilizeze în mod corespunzător instrumentele de promovare în masă ale publicităţii, promovării vânzărilor şi relaţiilor publice.

Publicitatea o putem defini ca fiind orice formă plătită de prezentare şi promovare impersonală a ideilor, bunurilor sau serviciilor prin mijloace de informare în masă (ziare, reviste, programe de radio, de televiziune şi Internet) de către un sponsor bine precizat. Multe organizaţii folosesc publicitatea pentru a transmite unui anumit public mesaje referitoare la ele însele, la produsele şi serviciile lor sau la modul lor de comportament, cu scopul de a determina un răspuns din partea acestuia. Răspunsul poate fi de natură perceptuală: de exemplu, consumatorul îşi formează anumite păreri în legătură cu un produs sau o marcă, ori acestea pot fi schimbate de către reclamă. El poate fi de natura comportamentală: de exemplu, consumatorul cumpără produsul sau sporeşte cantitatea cumparată. La publicitate nu apelează numai firme, ci şi organizaţii cu scop nelucrativ si instituţii sociale, cum ar fi instituţiile filantropice, muzeele si organizaţiile religioase care îşi promovează cauza în rândul unui public divers. Publicitatea este o bună metodă de a informa şi a convinge, cu scopul de a crea preferinţe pentru un anumit produs sau de a-i motiva pe consumatori să consume un anumit produs.

Ţările Uniunii Europene cheltuiesc anual cu publicitatea aproximativ 45.4 miliarde ECU. Pe măsură ce recesiunea se apropie de sfârşit şi economiile naţionale ale ţărilor membre se înviorează, se prognozeză o creştere a cheltuielilor cu publicitatea în majoritatea ţărilor Uniunii Europene.
English to Romanian: Contract
General field: Law/Patents
Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - English
The holiday entitlement is governed by Romanian law. If the law entitlement is less than 25 working days for a full calendar year then the latter is applied. The holiday entitlement from the previous German work contract cannot be transferred into the employment relationship established by this contract. The employee is therefore entitled to take unpaid holidays for those number of days which have been paid out under the German contract. This entitlement is only valid until 31st of March 2009.

The employee declares to keep confidential any information, fact or data obtained by him/her in connection with the performance of his/her work in accordance with the rules concerning the preservation of business secrets. All results of the work are the property of the company. Lectures and publications disclosing internal work results are subject to the company’s prior approval. These requirements survive the termination of employment
Translation - Romanian
Dreptul la concediu este guvernat de legea romana. Daca dreptul legal este de mai putin de 25 de zile lucratoare pentru un an calendaristic intreg atunci acesta din urma se aplica. Dreptul la concediu din contractul anterior de munca german nu poate fi transferat in relatiile de munca stipulate de actualul contract. Angajatul are dreptul sa-si ia concediu fara plata pentru numarul de zile care au fost platite in baza contractului german. Acest drept este valabil pana la data de 31 martie 2009.


Angajatul declara sa tina confidentiala orice informatie, fapt sau date obtinute de catre el/ea ca urmare a performantelor sale profesionale conform regulilor de pastrare a confidentialitatii in afaceri. Toate rezultatele muncii sale sunt proprietatea companiei. Brosurile si publicatiile care evidentieaza rezultatele muncii interne necesita aprobarea preliminara a companiei.Aceste conditii se aplica si dupa incetarea contractului.

English to Romanian: Hotel description
General field: Other
Detailed field: Tourism & Travel
Source text - English
Rising from the Arabian Gulf on an island 280 metres from the shores of the renowned Jumeirah beach, and designed to resemble the graceful sails of an Arabian dhow, Burj Al Arab soars to a height of 321 metres, dominating Dubai's coastline. Burj Al Arab's architecturally innovative exterior and truly exuberant interior come together to create the breathtaking entirety. Offering unparalleled standards of comfort and service, the exclusive all-suite hotel truly reflects the finest that the world has to offer. Burj Al Arab's wide selection of distinctive business venues on the 27th floor offers an elegant setting for hosting large conferences, small seminars or upscale private events.
Translation - Romanian
Ridicandu-se din Golful Arab pe o insula aflat la 280metri de tarmurile renumitei plaje Jumeirah, si proiectat sa semene cu velatura gratioasa a unui dhow arab , Burj Al Arab se inalta la o inaltime de 321 metri, dominand coasta Dubai-ului. Exteriorul architectonic al Burj Al Arab-ului si interiorul cu adevarat luxuriant creeaza impreuna un totunitar care iti taie rasuflarea. Oferind un confort si servicii la standard de neegalat(incomparabile), selectul hotel de apartamente reflecta cu adevarat ceea ce lumea are de oferit. Vasta colectie de sali de afaceri(conferinta) distincte situate la etajul 27 ofera un ambient elegant pentru gazduirea de conferinte, seminarii restranse sau evenimente private

Glossaries My glossary
Experience Years of translation experience: 17. Registered at ProZ.com: May 2008. Became a member: Feb 2009.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials English to Romanian (Romanian Ministry of Culture - Central Commission for Granting Translator Certificates)
Memberships N/A
Software Across, Adobe Acrobat, Aegisub, Google Translator Toolkit, MateCat, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, Passolo, SDL TRADOS, SDLX, Wordfast
CV/Resume English (PDF)
Professional practices Loredana Arama endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
I am a Romanian native speaker with about 16 years of experience in translations. Over the years, I developed strong abilities in translation and proofreading in various fields such as technical, medical, IT, telecom, legal, HR, education, psychology, etc. I am self-motivated, reliable, hard-working person who is able to work well under pressure and meet deadlines, have good communication skills.
Keywords: translation, romanian, english, french, engineering, tourism, travel, hotel, immigration, auto, personal, letters, certificate, Moldavian,


Profile last updated
Sep 30, 2019


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search