Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Mar 25 '19 bul>eng нещатен part-time/freelance pro closed ok
4 Dec 18 '18 bul>eng отработени дни days worked pro closed ok
4 Jun 9 '18 bul>eng черно мазе a windowless cellar pro closed ok
- Nov 24 '17 bul>eng Стъпка при наддаването a step in bidding pro closed ok
- Oct 29 '17 eng>bul speak up казвам мнението си, обявявам позицията си pro closed ok
- Mar 17 '17 eng>bul paralegal помощник-адвокат pro just_closed no
- Feb 23 '17 bul>eng Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС) Condominium Ownership Management Act pro closed ok
- Feb 21 '17 bul>eng Моля да оставите без уважение Please do not grant/satisfy (the request) pro closed ok
- Feb 21 '17 bul>eng материална доказателствена сила material evidential force pro closed ok
4 Sep 27 '16 eng>bul corresponding subrogation съответната суброгация pro closed no
- Sep 27 '16 eng>bul filling an intervention подават молба за съдебна намеса pro open no
4 Jun 4 '16 bul>eng дв. входящ регистър double-entry register pro closed ok
4 Mar 11 '16 eng>bul witness свидетел pro closed no
2 Jul 23 '15 eng>bul Restricted Information Информация с ограничен достъп pro closed ok
- Jun 18 '15 eng>bul chain transactions верижни транзакции pro closed no
- Apr 2 '15 bul>eng оперативно-издирвателни мероприятия (search activities) to track down... pro closed ok
4 Mar 21 '15 eng>bul loading arm товарител, който разтоварва pro closed no
- Mar 20 '15 eng>bul Emergency Arbitrator Provisions постановления (разпоредби) на арбитъра по извънредни случаи pro closed ok
- Mar 20 '15 bul>eng правно-нормативно обслужване Legal-normative service pro closed ok
4 Mar 12 '15 bul>eng дружество за допълнително пенсионно осигуряване associations for additional retirement plans pro closed no
- Dec 4 '14 bul>eng погасено по давност a prescribed claim/a claim lost by limitation pro closed no
- Dec 3 '14 bul>eng увреждаща сделка harmful transaction pro closed ok
- Nov 26 '14 bul>eng предварително съгласуван agreed in advance pro closed ok
4 Oct 8 '14 eng>bul The Oil Companies International Marine Forum Международен морски форум на нефтените компании pro closed no
- Oct 3 '14 eng>bul pre-trial settings предсъдебно уреждане/споразумение pro closed ok
- Oct 2 '14 eng>bul stale for lack of prosecution загубило давност (дело, иск) поради неразглеждане (на делото, иска) pro closed ok
- Mar 30 '14 bul>eng Активна процесуална легитимация Active legitimation by procedure pro open no
- Dec 19 '13 eng>bul чл. 7, ал. 1, т. 13 Art. 7, Par. 1, Item 13 easy closed no
- Nov 26 '13 eng>bul to be exclusive of VAT не подлежат на ДДС pro closed ok
4 Nov 26 '13 eng>bul telex invoice acceptable приема се фактура по телекс pro closed no
- Aug 26 '13 bul>eng търсимо задължение a debt claim pro closed ok
4 Aug 16 '13 eng>bul court-accredited Mediator take place да се проведе медиация в присъствието на акредитиран от съда медиатор pro closed no
- Aug 16 '13 eng>bul mediation посредничество pro closed ok
- Aug 13 '13 eng>bul mediation hearing изслушване на медиаторите pro closed ok
- Jul 9 '13 eng>bul weighting оценка pro closed no
- Oct 2 '12 eng>bul render assessment ruling да постанови оценките pro closed ok
- Sep 14 '12 eng>bul joint and several liability солидарна и индивидуална отговорност pro closed ok
4 Sep 14 '12 eng>bul (to) be vicariously liable носят отговорност за чужди нарушения pro closed no
- Aug 22 '12 eng>bul amicable settlement дружеско споразумение/решение pro closed ok
- Jun 18 '12 bul>eng противобрачно поведение antimatrimonial behaviour pro closed no
4 Jun 18 '12 bul>eng противобрачно поведение behaviour (which is) detrimental to the marriage (matrimony) pro closed no
- Apr 26 '12 bul>eng без движение with no progress pro closed ok
4 Apr 6 '12 eng>bul body орган/организация pro closed no
- Apr 4 '12 eng>bul settlement may be higher по-високо изплащане pro closed no
- Mar 19 '12 bul>eng тяхното безхаберие indifference/disregard pro closed ok
4 Mar 19 '12 bul>eng Апил отороти ме разбра appeal authority easy closed no
- Oct 22 '11 bul>eng без движение There is no progress in the case/lawsuit. pro closed ok
- Sep 27 '11 bul>eng насаждане на етническа омраза hate mongering easy closed ok
- Aug 1 '11 bul>eng законово облечено covered by the law easy closed ok
- Jul 26 '11 bul>eng възпрепятстване на проверка impeding inspection/check-up pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search