Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 4 '16 eng>tur paired kablosuz bağlantıyla eşleşmiş easy closed ok
- Sep 24 '14 eng>tur coiled line sarmal hat pro closed no
4 Sep 23 '14 eng>tur DFR Drainage Freeness Retention pro closed ok
- Sep 22 '14 eng>tur bar cart / run cart Kayar Kalıplı Kanal Kaplayıcıları pro just_closed no
4 Sep 20 '14 eng>tur register yazmaç pro closed ok
- Sep 20 '14 eng>tur berries kabuksuz meyveler pro closed ok
- Sep 18 '14 tur>eng Askerlik borçlanması military service obligation pro closed ok
- Sep 20 '14 eng>tur isoline Eşdeğerlik eğrileri / eşdeğer çizgisi pro just_closed ok
4 Sep 20 '14 eng>tur screen elek pro closed ok
- Sep 20 '14 eng>tur mesh örgü pro closed ok
- Sep 18 '14 eng>tur Sidecars motosiklet sepeti pro closed no
4 Sep 8 '14 eng>tur carpoule Karpül pro closed no
- Sep 2 '14 eng>tur targeting tissues hedeflenen doku pro closed ok
4 Aug 28 '14 eng>tur Key Florida Keys pro closed ok
4 Aug 20 '14 eng>tur Fluid Trap akışkan tutucu pro closed ok
- Aug 14 '14 eng>tur Silver Person Gümüş Bröveli pro closed ok
- Aug 13 '14 eng>tur Fulfillment İşlem Gerçekleştirme pro closed ok
- Aug 12 '14 eng>tur Can't say fairer than that Bundan daha iyisini/uygununu söyleyemezdin easy closed no
4 Jul 26 '14 eng>tur LOCF Imputation LOCF (son gözlemin ileriye taşınması) yaklaşımı pro closed no
- Jul 21 '14 eng>tur "from %origin% to %destination%" %origin% - %destination%" (kaynaktan hedefe) pro closed no
4 Jul 18 '14 eng>tur n.c.o Net Zarar Kaydı pro closed no
- Jun 23 '14 eng>tur Sought Aranan veya İstenen pro closed ok
- Jun 2 '14 eng>tur leads iletkenler pro closed no
- Jun 7 '09 eng>tur Journal Bearing mil yatağı pro closed no
- Jun 6 '09 eng>tur twin thurst vector Çift vektörlü itiş gücü pro just_closed no
- May 25 '09 eng>tur one-stop-shop tek durak ofis pro closed no
- May 21 '09 eng>tur U Gerilim pro closed ok
3 May 20 '09 eng>tur Solution filtered filtrelenmiş çözelti pro closed no
- May 6 '09 eng>tur Credential Alias form Güven belgesine dayalı takma ad esası pro just_closed no
- May 6 '09 eng>tur To upstream Yukarı akış pro open no
4 May 6 '09 eng>tur ACU Controller ACU Kontrol ünitesi pro closed no
- May 6 '09 eng>tur Hosting DVR Bünyesinde barındıran pro closed ok
- May 6 '09 eng>tur To Host Barındırmak pro just_closed no
4 Apr 26 '09 eng>tur "carriage" - "transportation" Ulaştırma/Nakliye pro closed no
4 Apr 20 '09 eng>tur Spiking ekleme / standart ekleme pro closed no
4 Apr 12 '09 eng>tur elbow bulkhead fitting Dirsek şeklindeki duvar bağlantı elemanı pro closed no
- Apr 10 '09 eng>tur Full service hot meal Tam servis sıcak yemek pro closed ok
- Apr 9 '09 eng>tur Motor space heater Motor mahal ısıtıcısı pro just_closed no
Asked | Open questions | Answered