What translators are working on

Share information about what you are working on to promote the work you do and track your project history over time. Discuss this feature.


Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

A children book “David is learning about colours”

children, literature


Cool!

1 userI Do That • English to Polish
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

A mathematical children game


Cool!

1 userI Do That • Swedish to Polish
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

A series of children's books


Cool!

1 userI Do That • Danish to Polish
 • Poetry & Literature
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Various corona-related materials

COVID-19, corona, coronavirus, pandemic, koronawirus


Cool!

I Do That • Norwegian to Polish
 • Medical (general), Law (general), General / Conversation / Greetings / Letters
(edited)
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Numerous materials regarding coronavirus

corona virus, koronawirus


Cool!

I Do That • Danish to Polish
 • Medical (general)
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Dokumentacja techniczna centrali sterującej urządzeniami przeciwpożarowymi • Teknisk dokumentation for en styrecentral til brandanlæg

pożar, fire, brand


Cool!

I Do That • Polish to Danish
 • 6000 words
 • Engineering (general), Electronics / Elect Eng
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

A game LQA

LQA, drones, games


Cool!

I Do That • Polish to English
 • Games / Video Games / Gaming / Casino
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

En stævning med påstand om erstatning for transportskade • Pozew w sprawie o odszkodowanie za uszkodzenie transportowe

erstatningsansvar,odpowiedzialność odszkodowawcza,damages


Cool!

I Do That • Danish to Polish
 • Law (general), Transport / Transportation / Shipping
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

An official guide for foreign companies conducting business in Denmark


Cool!

I Do That • Danish to Polish
 • 3500 words
 • Org./Desarr./Coop. Internacional, Derecho: (general)
 • SDL TRADOS
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

SAP Service Terms of Use

sap,warunki użytkowania,agreement,contract


Cool!

I Do That • English to Polish
 • 6000 words
 • SAP, Derecho: contrato(s)
 • memoQ
 • 95% complete
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Plastförstärkt och cementbaserat lättfix för montering av kakel och sten • Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych


Cool!

I Do That • Swedish to Polish
 • 500 words
 • Materials (Plastics, Ceramics, etc.), Construction / Civil Engineering
 • MemSource Cloud
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Directions for voting rights and enrolment in the electoral register for the European Parliamentary elections in Denmark • Pouczenie o prawach wyborczych i wpisie do rejestru wyborców w wyborach do Europarlamentu w Danii • Vejledning om valgret og optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark

EU,UE,elections,wybory,valg


Cool!

I Do That • Danish to Polish
 • 3300 words
 • Government / Politics, Law (general), Other
 • memoQ
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Preparatory documentation re. the case of XXX Corporation vs. European Commission

medfinansiering,appel,dom,præjudicielt spørgsmål


Cool!

I Do That • Polish to Danish
 • 14000 words
 • Law (general), Business/Commerce (general)
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Cyber insurance (policy and terms) • Cyberforsikring (police og vilkår) • Ubezpieczenie cybernetyczne (polisa i warunki)

insurance,ubezpieczenie,forsikring,police,polisa


Cool!

I Do That • Danish to Polish
 • 4000 words
 • Insurance, Law: Contract(s), Law (general)
 • memoQ
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Homepage of a leading Scandinavian cooler and freezer manufacturer

cooler,chłodziarki,zamrażarki,køleskabe,feezer


Cool!

I Do That • English to Polish
 • 6000 words
 • Furniture / Household Appliances, Marketing / Market Research, Manufacturing
 • SDL TRADOS
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

GDPR Data Protection Policy • RODO: Zasady ochrony danych • Databeskyttelsepolitik iht. GDPR

gdpr,rodo,databeskyttelse,ochrona danych,data protection


Cool!

I Do That • English to Polish
 • 6000 words
 • Law (general), Finance (general), IT (Information Technology)
 • memoQ
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Treatment of thyroid cancer • Behandling af skjoldbruskkirtelkræft • Leczenie raka tarczycy

rak,cancer,kræft,nowotwór,tarczyca


Cool!

I Do That • Polish to Danish
 • Medical: Health Care, Medical (general)
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

A petition for early release from serving the prison sentence • Anmodning om tidlig løslatelse fra fengselsstraff • Wniosek o przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności

fengsel,fængsel,prison,więzienie,kara pozbawienia wolności


Cool!

I Do That • Norwegian to Polish
 • 3000 words
 • Law (general)
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Website localisation for a Danish IT company


Cool!

I Do That • Danish to Polish
 • 13000 words
 • memoQ
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Translation and subtitling of a promotional video for a pharmaceutical corporation


Cool!

I Do That • English to Polish
 • Medical: Pharmaceuticals, Marketing / Market Research
 • memoQ
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

MR KR. TH (rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego) • MR-skanning af brystrygsøjlen

MR,rezonans magnetyczny,magnetisk resonance


Cool!

I Do That • Polish to Danish
 • Medical (general)
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Letters from the Danish Working Environment Authority to Polish companies • Breve fra Arbejdstilsynet til polske virksomheder • Pisma Duńskiej Inspekcji Pracy do polskich przedsiębiorstw

bhp,hms,h&s,praca,work


Cool!

I Do That • Danish to Polish
 • SDL TRADOS
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Localisation of text strings for a payment processing terminal


Cool!

I Do That • English to Danish
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

A market research survey

market,badania rynkowe,markedsundersøgelse,kwestionariusz,questionnaire


Cool!

I Do That

1 user

 • Swedish to Polish
 • 1500 words
 • memoQ
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Agricultural machinery manuals • Manualer for landbrugsmaskiner • Instrukcje użytkowania maszyn rolniczych

traktor,ciągnik,tractor,skårlægger,żniwiarka


Cool!

I Do That • Danish to Polish
 • Agriculture, Mechanics / Mech Engineering
 • STAR Transit
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Info on vegetarian foods • Wegetariańskie produkty żywnościowe • Vegetariske madprodukter

vegetarian,vegan,food


Cool!

I Do That • Danish to Polish
 • Food & Drink, Advertising / Public Relations, Marketing / Market Research
 • memoQ
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

A settlement of paternity case • Sak om fastsettelse av farskap • Sprawa o ustalenie ojcostwa

paternity,farskap,ojcostwo,farskapsfastsettelse,ustalenie ojcostwa


Cool!

I Do That • Norwegian to Polish
 • Law (general)
 • memoQ
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

10 articles on fishery in Greenland • 10 artykułów o rybołóstwie na Grenlandii • 10 artikler om fiskeri på Grønland

fish,ryba,fisk,Greenland,Grenlandia


Cool!

I Do That • Danish to Polish
 • 9000 words
 • Fisheries, Food & Drink, Marketing / Market Research
 • memoQ
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Annual financial statements • Årsregnskab • Roczne sprawozdanie finansowe


Cool!

I Do That • Polish to Danish
 • 12000 words
 • Accounting
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

64 articles on protective workwear (a SEO project) • 64 artykuły dot. ochronnej odzieży roboczej • 64 artikler om beskyttende arbejdstøj


Cool!

I Do That • English to Polish
 • 20000 words
 • Textiles / Clothing / Fashion, Safety
 • memoQ
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Results of Doppler ultrasonography

doppler,usg,blood


Cool!

I Do That • Polish to Danish
 • Medical (general)
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

SAP Procurement Software LQA • Linguistic Quality Assurance


Cool!

I Do That • English to Polish
 • SAP, procurement, localization
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

sygehusjournal (akut myelomonocytær leukæmi) • karta leczenia szpitalnego (ostra białaczka mielomonocytowa) • hospital discharge summary (acute myelomonocytic leukemia)

sygehusjournal,białaczka,leukemia,leukæmi


Cool!

I Do That • Polish to Danish
 • Medical (general)
(edited)
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

selskabsvedtægter / statut spółki / company statutes


Cool!

I Do That • Danish to Polish
 • Law: Contract(s), Law (general)
 • MemoQ
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

SHA-planen på byggeplassen / Zasady bhp na placu budowy / Health and Safety on the construction site

bhp,hms,sha


Cool!

I Do That • Norwegian to Polish
 • Safety, Construction / Civil Engineering
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the internal market for electricity / Udkast til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet / Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej

electricity,ændringsforslag,energy,market


Cool!

I Do That • Polish to Danish
 • EU, Energy / Power Generation, Law (general)
 • SDL TRADOS
(edited)
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Dødsbobehandling (referat af bomøde) / Postępowanie spadkowe / Inheritance proceedings

Dødsbobehandling,boskifte,skifteret,spadek,inheritance


Cool!

I Do That • Danish to Polish
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Beskrivelser af vindmølleprojekter / Wind energy projects / Opisy farm wiatrowych


Cool!

I Do That • Danish to Polish
 • Energy / Power Generation, Finance (general), Business/Commerce (general)
 • MemoQ
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

E 213. DETAILED MEDICAL REPORT.


Cool!

I Do That • Polish to Danish
 • Medical (general)
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Weighing and labelling solutions (a set of brochures)

wagi,scales,etykiety,etiketter,labels


Cool!

I Do That • Danish to Polish
 • Engineering: Industrial
(edited)
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

A company's bylaws

vedtægt,statut


Cool!

I Do That • Polish to Danish
 • Law: Contract(s), Economics
(edited)
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

HMS at the construction site in Norway / Plan for SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) på byggeplassen / Bhp na norweskim placu budowy


Cool!

I Do That • Norwegian to Polish
 • Safety, Construction / Civil Engineering, Medical: Health Care
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

A scienticial article regarding the effect of simethicone on intestinal gas production.


Cool!

I Do That • Danish to English
 • Chemistry; Chem Sci/Eng, Medical: Pharmaceuticals, Science (general)
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

SAP Purchasing System help and software strings


Cool!

I Do That • English to Polish
 • SAP, Finance (general), Computers: Software
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Cobots (collaborative robots) brochure


Cool!

I Do That • English to Polish
 • Automation & Robotics, Advertising / Public Relations
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

REACH MSDS / Material Safety Data Sheet / Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / Sikkerhedsdatablad


Cool!

I Do That • Danish to Polish
 • Chemistry; Chem Sci/Eng, Medical (general), Law (general)
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Supplier Risk Management (SAP software strings)


Cool!

I Do That • English to Polish
 • SAP, Economics, Computers: Software
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Pismo w sprawie ustalenia ustawodawstwa właściwego zgodnie z art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009r., str. 1 z późn.zm.) dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w związku z działalnością zawodową wykonywaną w dwóch lub więcej państwach członkowskich Unii Europejskiej. ZUS do UD.


Cool!

I Do That • Polish to Danish
 • Law (general), Insurance
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Supplier enablement instructions (SAP software)


Cool!

I Do That • English to Polish
 • SAP, Computers: Software
Tomasz Sienicki posting from ProZ.com shared:

Bottle label designer / printer software manual


Cool!

I Do That • Danish to Polish
 • IT (Information Technology), Medical (general)All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search