ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » Polangmar » Polangmar's glossary

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
10133 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next   Last
LanguagesTermTranslationGlossary name
English to Polishexempt human specimen materiał biologiczny pochodzenia ludzkiego niestwarzający zagrożenia dla środowiska Polangmar's glossary
English to Polishaffidavit of waiver zaprzysiężone oświadczenie o rezygnacji Polangmar's glossary
English to Polishtaxi rank marshalling  nadzorowanie postojów taksówek przez specjalnie wyznaczonych strażników miejskich Polangmar's glossary
PolishP w kółeczku Pobrano Polangmar's glossary
Polish to Englishsystem językowo-migowy manually-coded language; manually-coded Polish Polangmar's glossary
Polish to Englishobjęty księgą wieczystą entered into the Land and Mortgage Register Polangmar's glossary
English to Polishcomputational models modele obliczeniowe Polangmar's glossary
English to Polishinner apertures of the neural foramina wewnętrzne końce/strony otworów międzykręgowych Polangmar's glossary
English to Polishsum mgr option całkowita dopłata za kolor (zielony metalizowany) Polangmar's glossary
English to Polishmanual test analiza niezautomatyzowana Polangmar's glossary
Polish to Englishtopić miazgę kakaową to melt cocoa mass  Polangmar's glossary
Polish to Englishstandard techniczny technical standard Polangmar's glossary
English to Polishpipe with a measuring orifice, pipe containing a measuring orifice przewód z kryzą pomiarową Polangmar's glossary
English to Polishwe remain committed to the highest standards zależy nam na zachowywaniu najwyższych standardów Polangmar's glossary
Polish to Englishtechnologia rozdmuchiwania gorącego tworzywa sztucznego (hot) plastic blow mo(u)lding technology Polangmar's glossary
English to Polishsuction pile installation wprowadzanie pali (w dno) metodą podciśnieniową Polangmar's glossary
English to PolishIntercompany Management Services Agreement Wewnątrzgrupowa Umowa o Świadczenie Usług Zarządczych Polangmar's glossary
Polish to Englishna marginesie 1. in the context (of) 2. in connection (with) Polangmar's glossary
English to Polishtailing lugs ucha/uchwyty do obracania (zbiornika) w płaszczyźnie pionowej Polangmar's glossary
Polish to EnglishSpecjalistyczny Samodzielny Publiczny ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą Specialist Independent Public Health (Care) Centre for Children and Young People Polangmar's glossary
English to Polishprogressive discipline gradacja kar dyscyplinarnych; stopniowanie środków dyscyplinujących Polangmar's glossary
Polish to Englishmetoda minerska explosive method, (controlled) explosion method Polangmar's glossary
English to Polishdiamicton diamikton Polangmar's glossary
Polish to Englishwarunki umowy mają moc rozstrzygającą terms and conditions of the agreement shall prevail Polangmar's glossary
Polish to Englishpodrzędnie siarczkowe with minor sulfides Polangmar's glossary
English to Polishrepeated measures study obserwacje powtarzane (na tych samych elementach badania) Polangmar's glossary
English to Polishpolitical action committee komitet ds. działalności politycznej Polangmar's glossary
English to Polishpurchase contract for the freehold interest umowa nabycia na (pełną) własność Polangmar's glossary
Polish to Englishprzejście szyjno-piersiowe cervicothoracic junction Polangmar's glossary
English to PolishTV area obszar zasięgu telewizji (lokalnej) Polangmar's glossary
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next   Last
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
Polangmar's glossary  10133