Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 20 '18 eng>pol Set off any liability potrącić/skompensować wzajemne wierzytelności/należności/zobowiązania pro closed no
- Jan 30 '18 eng>pol within 30 days of the same w terminie 30 dni od naruszenia warunków umowy pro closed no
4 Dec 6 '17 eng>pol discretionary assessment decyzja/ocena uznaniowa pro closed ok
4 Aug 21 '17 eng>pol to be liable to sb ponosić wobec kogoś odpowiedzialność pro closed ok
4 Mar 20 '17 pol>eng oddaje w podnajem Podnajemcy sublets to the Sublessee pro closed no
4 Jan 23 '17 pol>eng wynagrodzenie prowizyjne comission-based remuneration/pay pro closed no
4 Sep 7 '16 eng>pol its stanowisko pro closed ok
- Sep 5 '16 eng>pol as follows w następującym brzmieniu pro closed ok
4 Jul 10 '16 pol>eng potrącenie set-off pro closed ok
4 May 12 '16 pol>eng uzyskać przymiot become pro closed ok
4 Apr 21 '16 eng>pol excluding any conflict of law stipulations z wyłączeniem norm kolizyjnych pro closed ok
3 Feb 2 '16 pol>eng zakres nieregulowany matters not regulated pro closed ok
4 Feb 2 '16 pol>eng po upływie okresu na jaki after expiration of the term of the insurance contract pro closed ok
4 Feb 2 '16 pol>eng wybór prawa choice of law pro closed ok
4 Jan 29 '16 pol>eng powołuje i ustanawia appoints and nominates pro closed ok
- Jan 28 '16 eng>pol Excused Performance usprawiedliwione niewykonanie zobowiązania pro closed ok
4 Jan 27 '16 eng>pol unconscionability challenge zarzut wyzysku / sprzeczności z zasadami współżycia społecznego pro closed no
4 Jan 19 '16 eng>pol time for payment shall be of the essence of the Contract. termin płatności należy do istotnych warunków umowy pro closed ok
4 Nov 16 '15 eng>pol be due in context wymagalne pro closed ok
4 Nov 9 '15 pol>eng w związku z czym therefore/hence pro closed ok
4 Sep 29 '15 eng>pol contract manufacturing agreement umowa produkcji na zlecenie pro closed ok
4 Aug 28 '15 eng>pol keep rights zachowywać prawa pro closed ok
- Aug 26 '15 pol>eng z treścią przysługującego udziału attached to the share pro open no
4 Aug 25 '15 eng>pol proportionate reduction proporcjonalne obniżenie pro closed ok
- Aug 25 '15 pol>eng przyznane zostanie shall receive / [shares] shall be allotted to pro closed ok
4 May 28 '15 pol>eng Świadczenie usług przemysłowych provision of industrial services pro closed ok
4 May 25 '15 pol>eng złożyć fakturę submit an invoice pro closed ok
4 May 19 '15 pol>eng faktura z 7 dniowym terminem płatności invoice payable within 7 days pro closed ok
4 Mar 28 '15 eng>pol recession of the agreement odstąpienie od umowy pro closed no
4 Mar 13 '15 pol>eng udziały dziedziczne inheritable shares/stock pro closed no
- Mar 9 '15 pol>eng wezwanie do zapłaty letter of reminder / reminder letter pro closed ok
4 Mar 6 '15 pol>eng Akceptacja żądań zapłaty Beneficjenta przez Wykonawcę the Contractor's approval of the Beneficiary's payment requests pro closed ok
4 Feb 13 '15 pol>eng Strony poddają w całości niniejszą umowę prawu polskiemu. This Agreement shall be governed by (and construed in accordance with) the laws of Poland. pro closed no
- Jan 19 '15 pol>eng uszczerbek is not detrimental to / does not harm / does not prejudice pro closed no
4 Nov 29 '14 pol>eng Uwzględniając wzajemne zobowiązania In consideration of mutual obligations/covenants/promises pro closed ok
- Nov 25 '14 eng>pol SPA umowa sprzedaży pro closed ok
4 Nov 19 '14 eng>pol after those shares. akcje/udziały o niższym stopniu uprzywilejowania pro closed ok
4 Nov 15 '14 eng>pol sell in default of such payment sprzedaż w przypadku niedokonania płatności pro closed no
4 Nov 11 '14 eng>pol it shall be satisfied podjąć decyzję o wypłacie dywidendy w formie [...] pro closed no
4 Nov 11 '14 eng>pol on terms providing that it shall rank for dividend na warunkach, zgodnie z którymi prawo do dywidendy powstaje [...] pro closed no
4 Nov 11 '14 eng>pol sub-underwriting of an offer of shares gwarantowanie emisji akcji pro closed no
4 Oct 2 '14 eng>pol entered as a judgment podlega uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności pro closed no
4 Sep 26 '14 eng>pol damage recovery of a penal nature odszkodowanie o charakterze karnym pro closed no
4 Jul 10 '14 pol>eng przenosi na rzecz kupującego wartość pojazdu conveys/transfers to the buyer the (ownership) title to the vehicle pro closed ok
4 Jun 25 '14 pol>eng zapewnienie gwarancyjne warranty pro closed ok
4 Jun 11 '14 eng>pol non-excludable liability odpowiedzialność niepodlegająca wyłączeniu pro closed ok
- Jun 5 '14 pol>eng ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Act on Protecting Rights of Buyers of Residential Premises or Single Family Houses pro closed ok
4 Jun 4 '14 eng>pol authorisation of breach zgoda na naruszenie pro closed ok
4 May 22 '14 eng>pol to the extent w zakresie, w jakim pro closed no
4 May 14 '14 pol>eng ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finanso. (...) Public Offer of Financial Instruments Act pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search