Working languages:
Dutch to French
Flemish to French
English to French

bernadette schumer
Experience,flexibility, professionalism

Luxembourg
Local time: 01:32 CEST (GMT+2)

Native in: French 
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
6 positive reviews
Translator likelihood
of working again (LWA)

Total: 2 entries
This person is a top KudoZ point holder in Dutch to French, Flemish to French
Account type Freelancer and outsourcer, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
Blue Board affiliation:
Services Translation
Expertise
Specializes in:
Law (general)Law: Contract(s)
InsuranceHuman Resources
Business/Commerce (general)Government / Politics
Environment & EcologyJournalism
Education / PedagogyMarketing / Market Research

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 1976, Questions answered: 769, Questions asked: 455
Company size <3 employees
Year established 2002
Currencies accepted Euro (eur)
Translation education Master's degree - Université Catholique Louvain-la-Neuve
Experience Years of experience: 15. Registered at ProZ.com: May 2002.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials Flemish to French ()
Dutch to French ()
English to French ()
Memberships N/A
Software DejaVu, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, MS Office, Powerpoint, Wordfast
Bio
(Sworn) translations from Dutch, Flemish and English into French. Proofreading in French. PRIX DU TRADUCTEUR DE L'ANNEE 2008 (Editions VAN DALE - catégorie néerlandais-français) CONTACT DATA :
Bernadette SCHUMER
Berlerstrooss 7 bte 14a
L-9638 Pommerloch
Tel. : +352/95.74.94


AVERAGE MONTHLY OUTPUT :

± 50,000 words
AREAS OF SPECIALIZATION :
- general
- legal
- business, insurance, public relations, marketing, human resources
- health, nutrition, dietetics
- history, sociology, politics, public administration, education and teaching, psychology, religion, music, current affairs
- nature, environment, agriculture, forestry
RECENT PROJECTS LEGAL DU-FR Aannemingsovereenkomst
DU-FR Aanslagbiljet personenbelasting & aanvullende belastingen
DU-FR Aanslagtermijnen inkomstenbelasting en successierechten
DU-FR Advies inzake redactie van fiches 282,50 en opgaven 325,50
DU-FR Akte van bekendheid + aangifte van nalatenschap
DU-FR Akte van oprichting van een B.V.
DU-FR Algemene verkoopsvoorwaarden
DU-FR Ambtshalve onderwerping door de RSZ
DU-FR Arbeidsovereenkomst / bediendenovereenkomst
DU-FR Attest Patrimoniumdocumentatie
DU-FR Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - disclaimer
DU-FR Company car p olicy - company car procedure
DU-FR Conclusies (geschil tussen verzekeringsmaatschappij en garage)
DU-FR Consultingovereenkomst
DU-FR Contract Agreement - subcontractors
DU-FR Contract herstructurering rioleringsnetwerk
DU-FR De handgift : het middel tot planning van vermogensoverdracht
DU-FR Eigen woning moet niet langer in België gelegen zijn
DU-FR Eindverslag privé-detective
DU-FR Europese standaard overeenkomst (erkende Toyota verdelers)
DU-FR Expertiserapport (verzekeringsmaatschappij)
DU-FR Fiscale spelregels vandaag in Europa
DU-FR Gecoördineerde statuten
DU-FR Het verblijvingsbeding onder last
DU-FR Honorerings- en samenwerkingsvoorstel
DU-FR Huurovereenkomst + overdracht van handelsfonds
DU-FR Illegale hiv-remmer van markt : rapport betreffende het onderzoek
DU-FR Ingebrekestelling + dossier (brieven, rapporten)
DU-FR Internationaal Privaatrecht : de bevoegdheidsvraag
DU-FR Levensverzekering en successieplanning
DU-FR Oproeping buitengewone algemene vergadering
DU-FR Opzegbrief
DU-FR Overeenkomst op een virtuele datanetwerk
DU-FR Overeenkomst over remote connectivity
DU-FR Overeenkomst tot overdracht van cliënteel & voorraden
DU-FR Overeenkomst van terbeschikkingstelling van 2 ondernemingen
DU-FR Procedure van werkvergunning in kritische zones
DU-FR Procedure waarborgvestiging levensverzekeringscontracten
DU-FR Proceduregids anti-witwaspraktijken
DU-FR Projectovereenkomst (in een technische dienst)
DU-FR Raad van State schorst discriminatie van groene stroom inzake vrijstelling distributiekost
DU-FR Samenwerkingsovereenkomsten
DU-FR Samenwerkingsovereenkomst (distributieovereenkomst)
DU-FR Schandalen versterken belang van gezonde bedrijfsstructuur
DU-FR Standards of business conduct
DU-FR Statuten vzw
DU-FR Statutenwijziging
DU-FR Strafrechtelijke actiemogelijkheden in België (cursus)
DU-FR Toetredingsovereenkomst tot bedrijfswagenreglement
DU-FR Uitnodiging tot jaarvergadering + agenda
DU-FR Uitreksel uit handelsregister (Nederland)
DU-FR Uittreksel van de minuten van rechtbank van eerste aanleg
DU-FR Verkoopovereenkomst van aandelen
DU-FR Verkoopovereenkomst van een residentie
DU-FR Verslag algemene vergadering der mede-eigenaars
DU-FR Verslag college van mandatarissen aan de algemene vergadering van vennoten
DU-FR Verslag raad van bestuur
DU-FR Verweerschrift tegen een verzoek tot het instellen van een enquête
DU-FR Verzoekschrift hoger beroep
DU-FR Verzoekschrift tot het instellen van een enquête
DU-FR Vonnis faillissement
DU-FR Wet Laruelle : dringend orde op zaken stellen
EN-FR Agreement on the Provision and Use of an Internet Support Centre
EN-FR Collective Work Agreement
EN-FR Confidentiality Agreement
EN-FR International Criminal Court : verbatim transcripts of hearings
EN-FR Legal report on the feasibility of a restructuring
EN-FR Manufacturing Agreement (chocolate production)
EN-FR Novation agreement
EN-FR Service Agreement
EN-FR Software procurement policy
FR-FR Ein Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept für Luxemburg
FR-FR Gestion des PME exportatrices au G-D de Luxembourg (proofreading)

HUMAN RESOURCES DU-FR Akkoordverklaring gedragsregels voor derden (veiligheid)
DU-FR Communicatie : Windows XP roll-out
DU-FR Competentieroosters voor bedienden
DU-FR E-recruitment
DU-FR Ernstige arbeidsongevallen
DU-FR Evaluatierooster & functioneringsgesprekken
DU-FR Herstructurering : mededeling aan het personeel
DU-FR Het loonoverleg in België
DU-FR Kosten besparen ten tijde van economische tegenwind
DU-FR Maandloon / uurloon / netto loon
DU-FR Monthly Newsletter : human resources
DU-FR Notulen Comité voor preventie en bescherming op het werk
DU-FR Notulen Europese ondernemingsraad
DU-FR Notulen ondernemingsraad
DU-FR Opleidingbeleid : visie + procedure
DU-FR Procedure voor het beheersen van het HACCP systeem
DU-FR Samenwonende partners en bedrijfsvoorheffing
DU-FR Sociale programmatie bedienden
DU-FR Stroomlijning taken Operational Logistics & Quality
EN-FR Brief for employee representative European work council
EN-FR Employee assistance program
EN-FR General Meeting : report on Q&A
EN-FR Social report
EN-FR Statement + Q&A Works Council
EN-FR Vacancy annoucements

INSURANCE DU-FR Folder Levensverzekering
DU-FR Overdracht rechtsbijstandsportefeuille
DU-FR Pensioen- en vermogenplanners
EN-FR Procedure uitgifte van een levensverzekeringscontract

FINANCE DU-FR Bankproduct : boekingprocedure
DU-FR Bankproduct : sales process and sales tips
DU-FR De Europese fiscale harmonisatie : de huidige stand van zaken
DU-FR Dexia Allocation Mortgage Bonds
DU-FR Europese fiscale harmonisatie
DU-FR Expansie van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
DU-FR Externe fraude houdt banken bezig
DU-FR Gucci en de dollar
DU-FR Jaarverslag (burgerlijke bouwkunde : grote projecten)
DU-FR Kies voor een aangepaste beleggingstrategie
DU-FR Modelportfolio "value"
DU-FR Persmededeling (bijstelling jaarprognose)
DU-FR Vooruitzichten voor de NMBS
EN-FR Global Asset Allocation Review
EN-FR Insurance company : quarterly report
EN-FR Investment funds : propectus update
EN-FR KPMG's Global Conversion Services : Implementing IFRS
EN-FR Management report (insurance company)
EN-FR Market Review and Quarterly Reports (insurance company)
EN-FR Representations, warranties and agreements upon issuance of shares
FR-FR Contrôle prudentiel des banques au G-D de Luxembourg (proofreading)

MARKETING DU-FR Daadkracht in lastige verkoopsituaties
DU-FR Lancering van een promotie voor halogeenlampen
DU-FR Persbericht : home collection
DU-FR Persmededeling
DU-FR Persmededeling (lancering van een bier)
DU-FR Presentatie en reclamecriteria (shopping center)
DU-FR Prospectie- en marketingtechnieken
DU-FR Reeks artikelen over Modehuis Chanel
DU-FR Themakatern : Customer loyalty measurement
DU-FR Verkoopstructuur in België
DU-FR Website (soy food company)
EN-FR Mobile telephone : marketing documents
EN-FR Press release : Launch of a new i-mode handset
EN-FR Website SN Brussels Airlines

ENVIRONMENT DU-FR Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor contractors
DU-FR Bloemenetiketten
DU-FR Bomenboek (proofreading)
DU-FR Ecologisch wonen : red de aarde en uw portemonnee
DU-FR Huivuilbeheer
DU-FR Is bio beter ? (voor een tijdschrift)
DU-FR Meer doen met afval
DU-FR Milieu effectenrapport (offshore turbinepark in de Noordzee)
DU-FR Verplichte keuring drinkwaterinstallatie
DU-FR Zet uw energieverbruik op een lager pitje
EN-FR Global Climate and Energy Project : Press release - FAQ - Fact sheet

MEDICAL / DIETETICS DU-FR Activeren en versterken van het immuunsysteem : een uitdaging
DU-FR Allergie : de epidemie van de 21ste eeuw
DU-FR Bijsluiter Diprivan
DU-FR Cannabis : niet zo soft (populair-wetenschappelijk tijdschrift)
DU-FR Cholesterol : suggesties voor een aangepaste voeding
DU-FR Coeliakie : slechts het topje van de ijsberg
DU-FR Constipatie bij zuigelingen
DU-FR De kolonisatie van de darm : van uitermate belang
DU-FR De kolonisatie van de darmflora
DU-FR Dement of vergeetachtig ?
DU-FR Diagnose : endometriose (populair-wetenschappelijk tijdschrift)
DU-FR Diarree / constipatie
DU-FR Draaiboek "dubbele diagnose bij gedetineerden"
DU-FR Eet- en leefstijltips bij osteoporose
DU-FR Esthetisch of ethisch verantwoord : hoeveel risico's nemen we voor een mooie glimlach ?
DU-FR Geen gezondheid zonder mondgezondheid
DU-FR Gezonde voeding met aandacht voor vezels
DU-FR Gids osteoporose
DU-FR Glutenvrije voeding
DU-FR Herkenning van deze symptomen kan uw leven redden
DU-FR Houd uw gewrichten gezond (artrose)
DU-FR Hypo-allergenische voedingen
DU-FR Infectieziektes
DU-FR Introductie van vaste voeding : nieuwe aanbevelingen
DU-FR Is er plaats voor een soja zuigelingenvoeding ?
DU-FR Koemelkeiwitallergie
DU-FR Kolieken
DU-FR Kolieken : een probleem van voorbijgaand aard
DU-FR Lactose-arme voeding
DU-FR Lactose-intolerantie / regurgitatie / coeliakie
DU-FR Leeftijdsgebonden maculaire degeneratie
DU-FR Leren leven met hyperventilatie (populair-wetenschappelijk tijdschrift)
DU-FR Mijlpalen voor mondtechnische vaardigheden & voeding
DU-FR Mineralen en sporenelementen : essentieel voor een goede gezondheid
DU-FR Moedermelk
DU-FR Mythes omtrent de overgang
DU-FR Obesitas, een dringend probleem
DU-FR Plantaardige voeding en cardiovasculaire gezondheid
DU-FR Preventie van obesitas : let op de voeding vanaf de geboorte
DU-FR Probiotica
DU-FR Probiotica : nieuwe aanpak in de preventie van allergie
DU-FR Recent literatuuroverzicht i.v.m. zuigelingenvoeding
DU-FR Regurgitaties : een alledaags probleem bij zuigelingen
DU-FR Rol van de probiotica
DU-FR Scorelijst voor decubitus : validiteit, betrouwbaarheid, gebruik
DU-FR Spijsverteringsstoornissen : elke baby heeft er wel eens last van
DU-FR Vitaliteit m.b.t. voeding en dranken
DU-FR Voeding van prematuren
DU-FR Zal radicale borstamputatie binnenkort tot het verleden behoren ?
DU-FR Zout : een bosdoener ?
EN-FR Metabolic response to exercice in the horse
EN-FR Nutritional modulation of the infant's immune system
EN-FR Stool viscosity

SAP EN-FR Order Processing Essentials
EN-FR Purchase Order Processing
EN-FR SAP Assessments

TECHNICAL DU-FR Beschrijving van verlichtingsarmaturen
DU-FR Etiketten + gebruiksaanwijzingen voor motorolie
DU-FR Gebruiksaanwijzing epoxy coating
DU-FR Handleiding bedieningspaneel SEPA STATOR SYSTEM
EN-FR Advertisement CD/DVD-rewriters
EN-FR Comments for the visit of a museum (automotive)
EN-FR Ezi-Cut User Guide
EN-FR Halal slaughtering process
EN-FR Nato standardization agreement : diving gas quality
EN-FR Nato standardization agreement : standard for additional military layers
FR-FR Nouvelles technologies de la fenêtre-rideau (proofreading)


Please feel free to contact me for samples of these translations (unless subject to non-disclosure agreements)- academic degree in Germanic Philology (Dutch + English) at the Université Catholique de Louvain-la-Neuve (1983)
- 2 years as an in-house translator/editor in an American company
- long and varied teaching experience in a language teacher training school
- since 1991 (first part-time, then full-time) : self-employed translator
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 2509
PRO-level pts: 1976


Top languages (PRO)
Dutch to French1622
French to Dutch250
French44
English to French32
Flemish to French24
Pts in 1 more pair >
Top general fields (PRO)
Other643
Tech/Engineering447
Law/Patents302
Bus/Financial233
Marketing154
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Law (general)186
Construction / Civil Engineering109
Law: Contract(s)88
Business/Commerce (general)81
General / Conversation / Greetings / Letters80
Mechanics / Mech Engineering72
Finance (general)71
Pts in 62 more flds >

See all points earned >
Keywords: traducteur, traduction, traductions, juré, jurée, jurées, tribunal, tribunaux, freelance, néerlandais, anglais, français, translator, translation, dutch, flemish, english, french, vertaler, vertaling, nederlands, vlaams, engels, frans, general, legal, economics, finance, marketing, human resources, SAP, business, tourism, fashion, environment, agriculture, politics, général, juridique, économie, finances, ressources humaines, tourisme, mode, environnement


Profile last updated
Feb 4, 2016More translators and interpreters: Dutch to French - Flemish to French - English to French   More language pairs