Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Nov 7 '20 pol>eng M.P. Monitor Polski pro closed no
- Oct 19 '20 pol>eng regulamin korzystania z serwisu terms of website use pro closed ok
4 Jul 15 '20 pol>eng zbycie udziałów i rozporządzanie udziałami transfer of shares and disposition of shares pro closed ok
4 Jun 19 '20 pol>eng z chwilą wydania upon issuance pro closed ok
- May 12 '20 pol>eng teren zagospodarowany zielenią area developed with greenery pro closed ok
- May 12 '20 pol>eng Stołeczny Konserwator Zabytków Warsaw Monument Conservator pro closed ok
4 May 11 '20 pol>eng podwyzszony sygnal w obrazach T2 zaleznych increased signal in T2-weighted images pro closed no
- May 6 '20 pol>eng na podstawie art. 6b ust. 1 w zw. z art.3 ust. 1 pkt.1 itd..... pursunt to Article 6b(1) in connection with Article 3(1)(1) pro closed no
4 Aug 8 '19 eng>pol less cash received minus płatność gotówką pro closed ok
4 Jul 17 '19 eng>pol Prudential Regulation Authority Urząd ds. Regulacji Ostrożnościowych (ang. Prudential Regulation Authority) pro closed ok
4 Jun 5 '19 pol>eng Tytuł transakcji description pro closed no
4 May 21 '19 pol>eng Blaszka graniczna trzonu kręgowego vertebral body endplate pro closed ok
4 Apr 6 '19 pol>eng Postarzamy elementy make (the) elements/furniture look older/antique pro closed no
4 Apr 6 '19 pol>eng metale kolorowe non-ferrous metals pro closed no
- Apr 6 '19 pol>eng Kowalstwo artystyczne artistic metalwork pro closed no
4 Apr 6 '19 pol>eng elementy wykończeń i wyposażenia wnętrz oraz zagospodarowania terenu elements of interior finishes and fittings, and land development pro closed no
4 Apr 6 '19 pol>eng Przyjmujący na staż placement/internship provider pro closed no
4 Mar 4 '19 pol>eng Testament Polski Walczącej The Testament of Fighting Poland pro closed ok
4 Feb 27 '19 pol>eng z up. prof. p.p. Prof pro closed no
4 Feb 23 '19 pol>eng rurka z bitą śmietaną wafer roll with cream pro closed ok
4 Feb 6 '19 eng>pol Registrar's Office Urząd Stanu Cywilnego pro closed no
4 Feb 6 '19 eng>pol never married panna pro closed no
4 Feb 1 '19 pol>eng działa w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą.... act on behalf and for the company under the business name pro closed no
4 Jan 28 '19 eng>pol art secondary school vs art high school gimnazjum artystyczne i liceum artystyczne pro closed ok
4 Jan 27 '19 pol>eng obudowa ścian external envelope cladding pro closed no
4 Jun 11 '15 pol>eng normy regulujące standards governing pro closed no
- May 3 '14 pol>eng zwrócenie się do sądu z żądaniem przesłuchania świadka request the court that the witness be heard pro open no
4 May 3 '14 pol>eng korzystanie z bezpłatnej pomocy tłumacza the right to be assisted by an interpreter, free of charge pro closed no
- Dec 9 '13 pol>eng sąd orzeka rozwód z winy męża divorce on the grounds of the husband's fault pro closed no
4 Nov 14 '13 pol>eng jeden rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. one year's imprisonment conditionally suspended for three years pro closed no
4 Nov 13 '13 pol>eng wic sie z bolu writhe in pain pro closed no
3 Oct 29 '13 pol>eng podatek od czynności cywilno prawnych tax on civil law transactions pro closed no
- Oct 21 '13 pol>eng końskie zaloty unwanted come-ons pro closed ok
4 Aug 12 '13 pol>eng przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów offence against credibility of documents pro closed no
4 Aug 12 '13 pol>eng przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi offence against money and securities trading pro closed no
4 Jul 30 '13 pol>eng obciążenia ww. księgi wieczystej encumbrances recorded on the said land register pro closed ok
4 Jul 30 '13 pol>eng popularne współcześnie zbiory przysłów contemporarily popular collections of proverbs pro closed no
- Jun 14 '13 pol>eng przyjmując taking pro closed no
- Jun 4 '13 pol>eng aktywność effort pro closed ok
- May 5 '13 pol>eng komitent i komisant consignor and consignee pro closed no
4 Jan 4 '13 pol>eng kroki wychowawcze educational steps pro closed ok
4 Jan 2 '13 pol>eng płaszczyzna strzałkowa sagittal plane pro closed no
4 Dec 29 '12 pol>eng stadium załatwienia at what stage of the process the application is pro closed no
4 Dec 19 '12 pol>eng sprzeciw od nakazu zapłaty objection(s) to/against an order for payment pro closed no
4 Nov 1 '12 pol>eng Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej University of Social Sciences and Humanities pro closed ok
4 Sep 6 '12 pol>eng pracownik zatrudniony w wymiarze poniżej 1/2 etatu person employed on a less than half-time basis pro closed ok
4 Sep 5 '12 pol>eng kształt stylistyczny nagłówków style of headlines pro closed no
4 May 8 '11 eng>pol certificate of proclamation of banns zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi pro closed ok
- Feb 27 '11 pol>eng specjalista d/s likwidacji szkód komunikacyjnych motor (insurance) claims (adjustment) specialist pro open no
4 Feb 5 '11 eng>pol register of Births, Still-births or Deaths księga urodzeń, martwych urodzeń lub zgonów pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search