SDL Trados for Advanced Users

Format: In-person/on-site training

Course summary
Start time:Feb 26, 2008 12:00 GMT     Add to calendar
Language:Dutch
Details
<div align="center"><font size="4" style="font-size: 16pt;"><strong>SDL TRADOS for </strong></font><font size="4" style="font-size: 16pt;"><strong>Advanced</strong></font><font size="4" style="font-size: 16pt;"><strong> Users</strong></font> <br /> </div> <br /> <strong>Doelgroep</strong><br /> Vertalers en projectmanagers die al een basiskennis van Trados hebben. <br /> <br /> <strong>Voorkennis</strong><br /> U moet kunnen werken met Translator’s Workbench, Microsoft Word en Windows. <br /> <br /> <strong>Aantal deelnemers</strong><br /> Het maximale aantal deelnemers is tien. U brengt zelf uw laptop mee. Als u een laptop wenst te huren (50 EUR), moet u dit bij uw inschrijving vermelden! <br /> <br /> Als er minder dan vijf inschrijvingen zijn, wordt de cursus uitgesteld. <br /> <br /> <strong>Inhoud</strong><br /> U leert de opties van TagEditor en Translator’s Workbench optimaal instellen, u leert HTML- en XML-bestanden vertalen met Trados en u leert bestaande teksten aligneren. Bovendien kunt u vragen stellen over concrete knelpunten waarmee u tijdens uw werk met Trados te maken hebt gehad. <br /> <br /> Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven. <br /> <br /> <strong>Datum</strong><br /> 26 februari, 10.00 u – 17.00 u. <br /> <br /> <strong>Prijs</strong><br /> 200 EUR als u zich voor 15 februari inschrijft, 230 EUR na 15 februari.<br /> U kunt een laptop huren voor 50 EUR. <br /> <br /> Als deelnemer van een van deze cursussen kunt u bovendien gebruik maken van een <strong>SPECIALE AANBIEDING</strong> en SDL Trados 2007 Freelance aanschaffen met een korting van 25%. <br /> <br /> Klik <orp><a href="http://oos.sdl.com/asp/products/promotion.asp?PromotionID=222"> hier</a> </orp> om een licentie aan te schaffen <br /> <br /> <em>Belangrijk: alleen deelnemers met de status “registered and paid” kunnen</em> <em>deze koppeling zien.</em><br /> <br /> <strong>Locatie</strong><br /> Hogeschool Domstad, Weg der Verenigde Naties 1, 3527 KT Utrecht<br /> (<a href="http://www.domstad.nl/smartsite.shtml?id=351">http://www.domstad.nl/smartsite.shtml?id=351</a>).<br /> <br /> <strong>Registreren</strong><br /> U kunt zich registreren door rechts bovenaan op de knop <strong>Sign In</strong> te klikken. <u>Bevestig</u> a.u.b. uw registratie door een e-mail te sturen naar <font color="#0000ff"><u><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></u></font> en te vermelden of u zelf uw laptop meebrengt. U ontvangt dan een uitnodiging en de nodige details om het verschuldigde bedrag over te maken. <br /> <br /> Na betaling verandert uw status in <em>registered and paid</em>. Uw inschrijving is dan bevestigd. <br /> <br /> <strong>Contact</strong><br /> Voor vragen omtrent deze cursus kunt u een e-mail sturen naar <font color="#0000ff"><u><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></u></font>. <br /> <br /> <br /> <font size="4" style="font-size: 16pt;"><strong>SDL Advanced TRADOS Training Session </strong></font> <br /> <br /> <strong>Who should attend</strong><br /> Translators and project managers who already have a basic knowledge of Trados. <br /> <br /> <strong>Required experience</strong><br /> Working knowledge of Translator’s Workbench, Microsoft Word and Windows. <br /> <br /> <strong>Number of participants</strong><br /> The maximum number of participants is 10. You bring your own laptop. If you wish to hire a laptop (50 EUR), please mention this when you register! <br /> <br /> If less than five people register, the training will be postponed. <br /> <br /> <strong>Program</strong><br /> You will learn how to optimize your settings in TagEditor and Translator’s Workbench, you will learn how to translate HTML and XML files with Trados and how to align existing material. There will also be time to discuss difficulties which you have experienced during your work with Trados. <br /> <br /> This training will be given in Dutch. <br /> <br /> <strong>Date</strong><br /> 26 February, 10:00 – 17:00. <br /> <br /> <strong>Price</strong><br /> 200 EUR if you register before 15 February, 230 EUR after 15 February.<br /> You can hire a laptop for 50 EUR.<br /> <br /> All the participants will be able to take advantage of a <strong>SPECIAL OFFER</strong> to purchase SDL TRADOS with a 25% discount price. <br /> <br /> To purchase your license click<orp><a href="http://oos.sdl.com/asp/products/promotion.asp?PromotionID=222"> here</a> </orp> <span style=""> <br /> <br /> <em>Note: Only participants with “registered and paid” status can view this link.</em><br /> <strong>Location</strong><br /> Hogeschool Domstad, Weg der Verenigde Naties 1, 3527 KT Utrecht<br /> (<a href="http://www.domstad.nl/smartsite.shtml?id=351">http://www.domstad.nl/smartsite.shtml?id=351</a>).<br /> <br /> <strong>Registrering</strong> <br /> You can register by clicking the <strong>Sign In</strong> button in the upper right corner on this page. Please <u>confirm</u> your registration by sending an e-mail to <font color="#0000ff"><u><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></u></font> and mention whether you will bring your own laptop. You will then receive a request to transfer the registration fee. <br /> After your payment has been received, your status will be changed into <em>registered and paid</em>. Your registration will then be confirmed. <br /> <br /> <strong>Contact</strong><br /> If you have any questions about this training, please send an e-mail to <font color="#0000ff"><u><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></u></font>. <br /> <br /> </span>
Created by
Gerrit Sanders    View feedback | View all courses
Bio: Gerrit Sanders (Xenotext) is een vertaler die nu werkt als freelance localization consultant. Hij heeft twaalf jaar ervaring in computerondersteund vertalen. Voordien was hij Support and Training Manager bij TRADOS Benelux. Hij heeft software en boeken vertaald en is gastdocent aan de Lessius Hogeschool (Antwerpen).Gerrit Sanders (Xenotext) is a translator who currently works as a freelance localization consultant. He has twelve years of experience in computer-assisted translation. Previously he was the Support and Training Manager at TRADOS Benelux. He has translated software and books and is a visiting lecturer at Lessius Hogeschool (Antwerp).
General discussions on this training