Universitatea Lucian Blaga Sibiu ULBS

Name Universitatea Lucian Blaga Sibiu
Abbreviation ULBS
Organization Type School
Website http://www.ulbsibiu.ro/ro/
Contact Name Rodica-Ofelia MICLEA
Contact Title Conf. Univ. Dr
Contact Phone +40-(0)-269 21.55.5
Contact Fax +40-(0)-269 43.05.06
Address Bd. Victoriei 5-7
City Sibiu
Country Romania
Description �nv���m�ntul filologic sibian a cunoscut un destin rodnic prin consolidarea �i acreditarea specializ�rilor tradi�ionale (German�, Englez�, Rom�n�), apoi prin �nfiin�area �i autorizarea altora noi, precum Rom�n� �i Francez� (ca prime specializ�ri), Limbi Moderne Aplicate (Englez�, German�, Francez�), iar �n anul 2003 a fost autorizat� specializarea dubl� Limba �i literatura rom�n� � Biblioteconomie �i bibliologie (cursuri de zi, 4 ani), �n locul Colegiului de Biblioteconomie, r�spunz�nd interesului tinerilor pentru aceast� dubl� specializare, care asigur� un orizont cultural mai larg �i ofer� mai multe �anse absolven�ilor de a ob�ine posturi de profesori �i de bibliotecari, mai ales dup� reabilitarea bibliotecilor ca institu�ii de cultur� a c�ror importan�� nu trebuie minimalizat�.

Componentei filologice i s-au ad�ugat una artistica �i alta de management cultural, prin specializ�rile: Artele spectacolului de teatru ( Actorie , cu trei promo�ii) �i Teatrologie, ambele fiind autorizate.

O dezvoltare semnificativ� a cunoscut �i �nv���m�ntul postuniversitar ( Studii Aprofundate, Masterat �i Continuarea studiilor) la specializ�rile: Evolu�ia formelor poetice �n secolul al XX-lea (Literatur� rom�n�), Stilistica limbii rom�ne, Traductologie (Englez� �i German�), Studii culturale britanice, Literatur� englez� �i american� �n secolul al XX-lea, Studii germanistice �i interculturale europene, Studii interlingvistice �i interculturale europene (�n limba german�).

Men�ion�m �i Masteratul de Limba �i literatura rom�n� (4 semestre, cursuri de zi) pentru absolven�ii altor facult��i, care n-au studiat Limba �i literatura rom�n� �n �nv���m�ntul superior (jurnali�ti, istorici, juri�ti, ingineri etc.) �i care doresc s� devin� profesori cu toate drepturile acordate de lege. �n anul 2004 vom avea a doua promo�ie
Admission Criteria Has admission criteria.

http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/litere/
Training Offers training.

http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/litere/
Credential Offers credential(s).

If you have any additional or missing information on this organization, or if this record needs to be updated, please contact site staff via support request with the details. Thank you for helping to keep the database accurate.

ProZ.com store image

Wordfast Pro

Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »

ProZ.com store image

SDL MultiTerm 2019

Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search