lutin

Greek translation: στοιχειό

10:17 May 4, 2005
French to Greek translations [PRO]
Art/Literary - Poetry & Literature / folklore
French term or phrase: lutin
les pixies (ou piskies),lutins du Devon et de Cornouailles,au sud-ouest de l'Angleterre,pretendent avoir chasse les fees de la region[....]le lutin est un petit etre asez familier du monde des hommes.petit et espiegle,il leur apparait a de frequentes reprises[...]le lutin mesure rarement plus d'un pied d'haut,mais on en connait qui sont encore plus petits[...]il est svelte et souple.son petit visage est large du front, pointu de menton.ses oreilles aussi sont pointus,legerement decollees.il a les yeux fendus en amande,petillants et ironiques[...]quqlques lutins disposent des petits ailes legeres et transparentes[...]le mot lutin pourrait bien venir de lutte.lutin aurait alors presque le sens de lutteur[...]le lutin est d'abord un nuton (nom qu'il gardeen Suisse),devenu luton, puis lutin[...]certains lutins vivent tous ensemble dans les lutinieres sous la terre[...]ilw peuvent aussi se montrer de precieux auxiliaires pou la maitresse de la maison[...]les kabourets,les servans,les tomtes,les brownies,les nutons sont aussi de ces lutins qui n'hesitent pas a servir d'auxiliaires menagers.


gia to lutin isws tairiazei i apodosi aeriko i stoixeio i nanos.den eimai sigoyri.....
episis den exw kataferei na brw mia apodosi gia ta alla eidi lutins poy anaferw sto telos kai gia ta lutinieres.
CHRISTINE
Local time: 03:36
Greek translation:στοιχειό
Explanation:
-

--------------------------------------------------
Note added at 7 mins (2005-05-04 10:24:10 GMT)
--------------------------------------------------

Συν. - Τελώνιο ή αερικό
Selected response from:

Emmanouil Tyrakis
Local time: 03:36
Grading comment
3 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
5 +4λουτέν / δαιμονικό ον
Nick Lingris
5 +3στοιχειό
Emmanouil Tyrakis
4ξωτικό
gre_lit


  

Answers


6 mins   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +3
στοιχειό


Explanation:
-

--------------------------------------------------
Note added at 7 mins (2005-05-04 10:24:10 GMT)
--------------------------------------------------

Συν. - Τελώνιο ή αερικό

Emmanouil Tyrakis
Local time: 03:36
Native speaker of: Native in GreekGreek
PRO pts in category: 46

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Vicky Papaprodromou
55 mins
  -> Merci

agree  Valentini Mellas
4 hrs
  -> Merci

agree  Assimina Vavoula: ÊáëçìÝñá êáé ×ñüíéá ÐïëëÜ... Ôé êÜíåéò åóý; ÐÞãåò ðïõèåíÜ; Åãþ åðéóôñÝöù ìåèáýñéï...
1 day 19 hrs
  -> ×ñüíéá ðïëëÜ Ìßíá ìïõ. ÐÞãá ìåñéêÝò ìÝñåò ÁèÞíá êáé óôç óõíÝ÷åéá ÊñÞôç ìå ôçí ïéêïãÝíåéá... ÖéëÜêéá êáé óôá ðáéäÜêéá óïõ!!
Login to enter a peer comment (or grade)

1 hr   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
ξωτικό


Explanation:
hi! με τα χαρακτηριστικά αυτά του ζιζανίου, μόνο ξωτικό μπορεί νομίζω να αποδοθεί στα ελληνικά. αυτά στην ελληνική λαογραφία εμφανίζονται όχι ως απόκοσμα (στοιχιά, αερικά) μα ως οικία τρόπον τινά στον ανθρώπινο κόσμο. Για να μην καταφύγουμε στην ίσως λίγο γραφική λύση του "καλικάντζαρος", παρότι θα ήταν πράγματι πολύ ταιριαστό σύμφωνα με την περιγραφή που μας δίνετε.
Δευτερευόντως, πάντως, ένα λήμμα Larousse κατά το οποίο στα γαλλικά απαντά: "cet enfant est un vrai lutin", προσωπικά δε θα δίσταζα καθόοολου να το μεταφράσω "διαβολάκι". ελπίζω να βοηθώ!
Υ.Γ.: χίλια ευχαριστούμε για την εξαιρετική κερκόπορτα που μας έχετε ανοίξει εδώ και μέρες στον υπέροχο... νεραιδόκοσμο! a bientot chere dame!

--------------------------------------------------
Note added at 1 hr 11 mins (2005-05-04 11:28:26 GMT)
--------------------------------------------------

ελέγχοντας το σχόλιο, φυσικά και είδα το \"οικία\"!!!!
διαβάστε, παρακαλώ, \"οικεία\"!

gre_lit
Login to enter a peer comment (or grade)

1 hr   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +4
λουτέν / δαιμονικό ον


Explanation:
Εφόσον μεταφράζεις εγκυκλοπαίδεια του φανταστικού, δεν είναι σωστό το lutin να γίνει ξωτικό ή τελώνιο ή στοιχειό ή παγανό, αφού καθένα από αυτά τα όντα έχει πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα στη δική μας λαογραφία. Εγώ, αν επρόκειτο να διαβάσω το μεταφρασμένο έργο, θα ήθελα να γνωρίζω τη συγκεκριμένη ονομασία τους στη δυτική λαογραφία. Μπορεί οι fees να έχουν καθιερωθεί σαν νεράιδες αλλά για τα pixies δεν θα ήθελα μετάφραση. Ούτε για τα kabourets, servans, tomtes, κ.λπ. που στο κάτω-κάτω ούτε σε γαλλικό λεξικό δεν έχουν καταφέρει να μπουν.

Συνεννοήσου με τον εκδότη αν θα το δίνεις λουτέν (lutin) την πρώτη φορά και λουτέν στη συνέχεια ή lutin σε όλες περιπτώσεις, αλλά όσο Πολίτη κι αν διαβάσεις, δεν θα μπορέσεις να καταρτίσεις έναν ικανοποιητικό πίνακα αντιστοιχιών.

Βεβαίως, όταν το lutin χρησιμοποιείται ως προσδιοριστικό, π.χ. les pixies (ou piskies), lutins du Devon et de Cornouailles, θα πρέπει να μεταφραστεί σύμφωνα με το τι αντιλαμβάνεσαι ότι είναι το περιγραφόμενο και με μια μάλλον γενική λέξη. Εγώ προτείνω «δαιμονικό ον» ή «κακοποιό δαιμόνιο».


--------------------------------------------------
Note added at 2 hrs 1 min (2005-05-04 12:19:04 GMT)
--------------------------------------------------

Να κάνω σαφές ότι δεν προτείνω το \"δαιμονικό ον\" ως μόνιμη απόδοση για το lutin. Εξαρτάται από το τι είναι το περιγραφόμενο, π.χ. στο παράδειγμα τα pixies. Στις ελληνικές εγκυκλοπαίδειες, το \"δαιμονικό ον / πλάσμα\" χρησιμοποιείται συχνά στα ερμηνεύματα για τα ξωτικά, τα τελώνια και τα όμοια.

--------------------------------------------------
Note added at 4 hrs 13 mins (2005-05-04 14:30:27 GMT)
--------------------------------------------------

Το αστείο επίσης είναι ότι οι Γάλλοι φαίνεται να ερίζουν για την καταγωγή της λέξης. Ο συγγραφέας παραπάνω λέει: \"le mot lutin pourrait bien venir de lutte\", αλλά τα δικά μου Robert και Larousse λένε ότι βγαίνει από το λατινικό Neptunus. Να το πούμε \"ποσειδωνάκι\";

Nick Lingris
United Kingdom
Local time: 01:36
Specializes in field
Native speaker of: Greek
PRO pts in category: 92

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  gre_lit: âñå ðáéäéÜ, ìçí ôñþôå ôïõò íåáñïýò êáé Üðåéñïõò ìåôáöñáóôÝò, åßíáé... äýóðåðôïé! äå ó÷ïëßáóá êáèüëïõ ôï "ëïõôÝí", ìå ôï ïðïßï öõóéêÜ êáé óõìöùíþ, ðñïêåéìÝíïõ ìÜëéóôá+ðåñß ôÝôïéáò öýóçò êåéìÝíïõ! óôï äáéìïíéêü+ ôéò åëëçíéêÝò óõíåêäï÷Ýò ôïõ êüëëçóá..
19 mins
  -> Óôçí ÅëëÜäá äåí õðÜñ÷ïõí "íåáñïß êáé Üðåéñïé ìåôáöñáóôÝò". Éó÷ýåé ôï åëëçíéêü... äáéìüíéï.

agree  Vicky Papaprodromou: Åãþ ðÜëé äåí Ý÷ù êáíÝíá ðñüâëçìá ìå ôï "ëïõôÝí" êé áóöáëþò ôÜóóïìáé õðÝñ ôçò äéÜêñéóçò ôùí åëëçíéêþí îùôéêþí áðü ôá ïìüëïãÜ ôïõò áëëïäáðÜ -ìçí öôÜóïõìå êáé óôï Üëëï Üêñï ôçò åðï÷Þò ìáò êáé åëëçíïðïéïýìå êé ïéêåéïðïéïýìåèá ðáí ìç åëëçíéêüí. ¶ðïøÞ ìïõ...
2 hrs

agree  Andras Mohay (X): ÑçîéêÝëåõèç êáé ðåéóôéêÞ. Íá öïñÝóïõìå âõæáíôéíü óôÝììá êáé óôïõò Âïõñâüíïõò; (Ï ÂïíáðÜñôçò áðïôåëåß, âÝâáéá, åîáßñåóç -: )))
3 hrs
  -> ×áßñïìáé üôáí ðéÜíïõí ôüðï ôá ñçîéêÝëåõèá. Ñßîå ìéá ìáôéÜ êáé óôï êëåéóôü "emergency law" ìéá êáé îÝñåéò êé áðü íïìéêÜ.

agree  Assimina Vavoula
1 day 18 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search